Bedieningselementen van het programmeerapparaat

Het programmeerapparaat wordt weergegeven in de afbeelding hieronder.

Figuur: iLOQ Programmer

iLOQ Programmer

De LED-indicators zijn:

 • BATT — De batterij/communicatie-indicator.

 • STATUS — De statusindicator.

Een succesvolle cilinderprogrammering resulteert in de lichtsequentie hieronder:

 • Wanneer u de programmeerkabel plaatst, gaat het BATT-lampje rood branden.
 • Na enige tijd, verandert de kleur van het BATT-lampje in oranje.
 • Het STATUS-lampje gaat groen branden.

De kleurcodes van het indicatorlampje worden in meer detail beschreven in de afbeelding hieronder:

Indicatorlampje Beschrijving
BATT
 • Groen lampje — Brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld, op de batterijen werkt en de batterijen voldoende voeding hebben.
 • Rood lampje — Brandt wanneer de batterijen onvoldoende voeding hebben. Wordt tevens gedurende korte tijd ingeschakeld wanneer de cilinderprogrammeerkabel in de cilinder wordt geplaatst.
 • Oranje lampje — Brandt wanneer het apparaat communiceert met de cilinder.
STATUS
 • Groen lampje — De programmering is met succes uitgevoerd.
 • Groen knipperend lampje — Het logboek van de cilinder is met succes gelezen.
 • Rood lampje — Een programmeerfout. De Programmer kan, bijvoorbeeld, een onjuist type programmeerpakket voor de cilinder bevatten.
 • Rood knipperend lampje — Het geheugen van de Programmer is vol.
 • Rood lampje knippert tweemaal — Er is kortsluiting in de klokbus van de cilinder. Ga als volgt verder:

  • Bij een europrofielcilinder probeert u de cilinder opnieuw te programmeren. U mag de programmeerkabel in de cilinder niet draaien.
  • Bij een ovale cilinder controleert u of de draad van de real-time klok is beschadigd.
 • Wanneer tijdens het programmeren van de cilinder, en na een oranje brandend BATT-lampje, het STATUS-lampje helemaal niet wordt ingeschakeld en het BATT-lampje terugkeert naar groen, bevat het geheugen van de Programmer geen programmeerpakket dat geschikt is voor de cilinder.
 • Oranje lampje — De cilinder bevindt zich reeds in de status waarin u de cilinder probeert te programmeren.
USB

Een groen lampje brandt wanneer het apparaat is verbonden met een computer via een USB-poort. Het apparaat ontvangt voeding via de USB-kabel.

Bluetooth

Als een Bluetooth-module is verbonden met het apparaat, knippert er tijdelijk een groen lampje nadat de voeding is ingeschakeld (Programmer-model P10S.20).

Een groen lampje brandt wanneer het apparaat is verbonden met een computer via Bluetooth.

Alle indicators
 • Knipperend rood — De Programmer beschikt niet over een tijd. De Programmer kan niet worden gebruikt voor het programmeren van cilinders of het ophalen van audit-trails, voordat de tijd van de Programmer is gesynchroniseerd met de tijd van het vergrendelingssysteem door het apparaat te koppelen aan iLOQ S10 Manager.
 • Knipperend oranje — De Programmer is bezig met het bijwerken van een cilinder-firmwareversie.

De knoppen zijn:

 • De aan/uit-knop.
 • De LOG-knop voor het ophalen van audit-trailgebeurtenissen.

De connectors zijn:

 • Een 3,5 mm jack voor het aansluiten van de cilinderprogrammeerkabel.
 • Een USB-connector voor het aansluiten van de Programmer op de pc.
 • Een connector voor de token.
 • Een sleutelgat voor het programmeren van sleutels.