De Programmer-firmware bijwerken

Als de Programmer-firmware moet worden bijgewerkt, ontvangt u hiervoor instructies van de S10 Manager-software. De update zelf is automatisch, maar wist het Programmer-geheugen.

Tip:

Het is veilig om het updating-proces de in behandeling zijnde programmeertaken te laten wissen, omdat u deze kunt terugzetten naar de Programmer na de update.

Als de Programmer audit-trails of programmering-antwoordberichten bevat, meld u zich aan bij de juiste vergrendelingsystemen om ervoor te zorgen dat alle antwoordberichten worden overgedragen naar de systemen (aanmelding met de token is voldoende, omdat de antwoordberichten automatisch worden overgedragen). Zoniet, dan verliest u de audit-trails en/of programmering-antwoordberichten en moet u de cilinders opnieuw bezoeken om de audit-trails of programmering-antwoordberichten te verkrijgen.