Overzicht personen

In deze sectie wordt beschreven hoe u informatie over personen weergeeft in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht personen.

 2. De personen worden weergegeven in de roosterweergave.

  De kolommen zijn:

  • Achternaam — Deze kolom bevat de achternaam van de persoon.
  • Voornaam — Deze kolom bevat de voornaam van de persoon.
  • Tellen van sleutels — In deze kolom wordt het aantal sleutels weergegeven dat de persoon heeft.
  • Bedrijf/afdeling — Deze kolom bevat de naam van het bedrijf of de afdeling waar de persoon werkt.
  • Titel — Deze kolom bevat de titel van de persoon.
  • Identificatie — Deze kolom bevat het bedrijfs-ID-nummer van de persoon.
  • Contactinformatie — Deze kolom bevat de contactinformatie van de persoon.
  • E-mail — Deze kolom bevat het e-mailadres van de persoon.
  • Woonadres — Deze kolom bevat het woonadres van de persoon.
  • Postcode — Deze kolom bevat de postcode van de persoon.
  • Postkantoor — Deze kolom bevat het postkantoor van de persoon.
  • Land — Deze kolom bevat het land waar de persoon woont.
  • Telefoon 1/2/3 — Deze kolom bevat de telefoonnummers van de persoon.
  • Einddatum van een dienstbetrekking — Deze kolom bevat de einddatum van de dienstbetrekking van de persoon. Deze datum wordt automatisch ingesteld voor de sleutel van de persoon als de Vervaldatum.
  • ID van extern systeem — Deze kolom bevat de ID van een extern systeem. Deze ID wordt alleen gebruikt voor Application Programming Interface-communicatie (API).
  • Beschrijving — Deze kolom bevat een beschrijving van de persoon.
  • Bewerkbaar — Het selectievakje in deze statuskolom geeft aan of de informatie van deze persoon te bewerken is door een beheerder, of niet. Als het selectievakje is ingeschakeld, is de informatie van de persoon alleen bewerkbaar via de API.
  • Functiegroepen — Deze kolom bevat de functiegroepen van de persoon.