Sleutel PIN-codes beheren

In deze sectie wordt beschreven hoe u sleutel PIN-codes beheert in iLOQ S10 Manager.

Het beheren van sleutel PIN-codes bestaat uit twee hoofdtaken:

 • Sleutel PIN-codes bewerken en bekijken, die hieronder worden weergegeven.

 • Sleutel PIN-codes overhandigen aan sleutelhouders. U kunt de sleutel PIN-code opnemen in het sleuteloverhandigingsrapport door het veld Sleutel PIN-code toe te voegen aan het rapport.

  Voor meer informatie, raadpleegt u De rapportageteksten van het vergrendelingssysteem bewerken

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Overzicht sleutels.

 2. Selecteer de gewenste sleutel
 3. Rechtsklik en selecteer Wijzig PIN-code.

  De wizard Wijzig Pincode wordt geopend.

 4. Selecteer Wijzig PIN-code.
 5. Het sleutelselectievenster wordt geopend.
 6. Selecteer Volgende.
 7. Het venster Wijzig Pincode wordt geopend.

  Selecteer Sleutel PIN-code vereist met behulp van de keuzerondjes. De opties zijn:

  • Geen toegang wanneer PIN-code is vereist — De sleutel heeft geen toegang tijdens de PIN-codetijden van de cilinder.
  • Toegang zonder PIN-code — De sleutel heeft toegang zonder de PIN-code tijdens de PIN-codetijden van de cilinder.
  • Toegang met PIN-code — De sleutel heeft toegang met de PIN-code tijdens de PIN-codetijden van de cilinder. Als u deze optie selecteert, selecteert u dan tevens de instelling Nieuwe PIN-code toevoegen. De opties zijn:
   • Behoud huidige PIN-code voor de sleutel — Alle sleutels hebben een automatisch gegenereerde PIN-code. Selecteer deze optie als u de PIN-code niet wilt wijzigen.
   • Nieuwe PIN-code voor de sleutel — Selecteer deze optie als u de PIN-code wilt wijzigen en iLOQ S10 Manager een nieuwe PIN-code wilt laten genereren.
   • Geef nieuwe PIN-code voor de sleutel — Selecteer deze optie als u de PIN-code handmatig wilt wijzigen of de huidige PIN-code wilt bekijken. Als u deze optie selecteert, worden twee nieuwe velden weergegeven:
    • Huidige code — Dit veld bevat de huidige PIN-code.
    • Nieuwe code — Typ de nieuwe PIN-code voor de sleutel.
 8. Selecteer Volgende.
 9. Er wordt een overzichtscherm weergegeven
 10. Selecteer Gereed.
 11. Selecteer Sluiten.