Plattegronden gebruiken

In deze sectie wordt beschreven hoe u plattegronden gebruikt in iLOQ S10 Manager.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Basisgegevens > Plattegronden.
 2. Selecteer een plattegrond door te klikken op de plattegrondnaam in de plattegrondlijst, in de rechterbenedenhoek van het scherm.
 3. De volgende tools zijn beschikbaar in de taakbalk van de plattegrond:
  • — Als u op deze knop drukt, geeft de muiscursor standaard cilindereigenschappen weer, wanneer u op de cilinder op de plattegrond klikt.
  • — Als u op deze knop drukt, verplaatst de muiscursor standaard de cilinder, wanneer u op de cilinder op de plattegrond klikt.
  • — Als u op deze knop klikt, kunt u de cilindertopologie herschalen, zodat deze overeenkomt met een vervangende plattegrond die een andere grootte heeft dan de oorspronkelijke plattegrond. Voor meer informatie, raadpleegt u Met herschaalde plattegronden werken.
  • — Als u op deze knop drukt, wordt de grootte van de plattegrond zodanig aangepast dat deze overeenkomt met de vensterbreedte.
  • — Als u op deze knop drukt, kunt u een gebied op de plattegrond selecteren, waarna de grootte van het geselecteerde gebied zodanig wordt aangepast dat het geselecteerde gebied overeenkomt met de vensterbreedte.
  • — Als u op deze knop drukt, wordt de plattegrond vergroot. U kunt ook de grootte van de weergave aanpassen met het muiswiel. U kunt de ingezoomde plattegrond verplaatsen op het scherm door de rechtermuisknop ingedrukt te houden en de plattegrond te verplaatsen met uw muis.
  • — Als u op deze knop drukt, wordt de plattegrond verkleind. U kunt ook de grootte van de weergave aanpassen met het muiswiel.
  • — Maak gebruik van deze keuzelijst als u de grootte van de cilindersymbolen op de plattegrond wilt selecteren.
  • — Maak gebruik van deze keuzelijst als u de plattegrond en de cilinders wilt kopiëren naar het klembord. De opties zijn:
   • Volledige plattegrond naar klembord kopiëren — Selecteer Volledige plattegrond naar klembord kopiëren om de volledige plattegrond en alle cilinders erop naar het klembord te kopiëren.
   • Geselecteerd gebied kopiëren — Selecteer Geselecteerd gebied kopiëren om het geselecteerde gebied en alle cilinders erop naar het klembord te kopiëren.
  • — Maak gebruik van dit keuzemenu als u de plattegrond en de cilinders erop wilt afdrukken. De opties zijn:
   • Alles afdrukken — Selecteer Alles afdrukken om de volledige plattegrond en alle cilinders erop af te drukken.
   • Geselecteerd gebied afdrukken — Selecteer Geselecteerd gebied afdrukken om het geselecteerde gebied en alle cilinders erop af te drukken.
  Opmerking:

  Voor meer opties, rechtsklikt u met uw muis op de plattegrond.