Återvinning av kasserade produkter

Innan du kasserar produkten ihåg att de flesta iLOQ-produkter är lämpade för återanvändning. Alla programmerbara produkter kan återställas till fabriksinställning, efter vilket de kan användas i ett nytt system.

Det mesta av iLOQs förpackningsmaterial kan återvinnas som kartong eller plast.

iLOQs cylindrar och nycklar är återvinningsbara som metallskrot. Det är även iLOQs cylinderringar, tillbehör och vred.

iLOQ-tillbehör som innehåller kretskort måste lämnas in till ett insamlingsställe för elektronikskrot.