Nyckelläsare R10S.3

ILOQ R10S.3 Nyckelläsare har utvecklats för enkel styrning av perifera system med iLOQ K10S nyckel. Samma iLOQ-nyckel som används för att öppna låscylindrar används som ett identifieringsobjekt och för att aktivera ytterligare applikationer som hissar, parkeringsbarriärer och larmsystem.

Nyckelläsare R10S.3 styr en elektrisk enhet via en potentialfri reläutgång. Reläutgångarna aktiveras när en giltig nyckel sätts i nyckelläsaren. Du kan formatera och programmera nyckelläsaren i iLOQ S10 Manager.

Nyckelläsare R10S.3 består av två produkter:

  • Programmerbart reläkort A00.10.
  • Nyckelläsare A10.56 eller A10.42.

Avståndet mellan nyckelläsaren och reläkortet kan vara upp till 100 meter. Därför kan de känsliga, styrande relädelarna installeras på en säker plats inne i byggnaden.

Nyckelläsaren registrerar låshändelsernas verifieringskedja.

Produktversionerna är:

Tabell 1. Nyckelläsare R10S.3, versioner
Version Beskrivning
R10S.3.1 Reläkort med A10.56.1 utanpåliggande nyckelläsare
R10S.3.2 Reläkort med A10.56.2 utanpåliggande nyckelläsare
R10S.3.3 Reläkort med A10.42 infälld nyckelläsare
R10S.3.4 Reläkort med A10.56.4 utanpåliggande nyckelläsare

Vid behov kan du utöka konfigurationen med komponenterna nedan:

  • Relämodul A00.11 (8 utgångar)
  • 2x Relämodul A00.11 (2x8 utgångar)
  • Relämodul A00.12 (16 utgångar)
  • Cylinder C10/D10
  • Öppna-knapp
  • Parallell nyckelläsare A10.42 / A10.56
  • Realtidsklocka A00.9

I alla konfigurationer kan du använda den infällda nyckelläsaren A10.42 i stället för den utanpåliggande nyckelläsaren A10.56. I dessa fall kommer LED-indikatorerna inte vara inkopplade och nyckelläsaren kopplas till reläkortets KEY READER-anslutningar 1-WIRE(röd) och GND(svart) Nyckelläsare kan även kopplas parallellt.