S10 Onlinesystem

iLOQ S10 Onlinesystem är ett tillägg till S10 låssystem. Huvudfunktionerna i iLOQ S10 Onlinesystem är:

 • Fjärrstyrning av iLOQ cylindrar.
 • Fjärrprogrammering av iLOQ nycklar.
 • Fjärrstyrning av dörrar utrustade med elektriska lås och iLOQ cylindrar. Dörrarna kan öppnas av:
  • Nyckelläsare, och då uppdateras nyckeln också när dörren öppnas med nyckeln.
  • Nyckelläsare och en PIN-kod.
  • RFID-läsare.
  • RFID-läsare och en PIN-kod.
  • Med en kod. Detta alternativ är tänkt att ge åtkomst för till exempel besökare, som inte har och inte kommer att ha en nyckel.
  • Kalenderstyrningar.
iLOQ S10 Onlinesystem består av följande komponenter:
 • Net Bridge. Net Bridge fungerar som en länk mellan iLOQ S10-servern och dörrmoduler och andra enheter på bussen.
 • Dörrmodul. Dörrmodul är en bussenhet som är placerad i närheten av en dörr och som styr enheter installerade på dörren som en cylinder, ett elektriskt lås, en nyckelläsare och en RFID-läsare.
 • Programmerings-hotspot. Programmerings-hotspot är en bussenhet som används för att uppdatera nyckeln och för att ladda ned uppgifter för offline-lås till programmeraren.
 • RFID-läsare. RFID-läsare används för att styra ett elektriskt lås och är alltid ansluten till en dörrmodul.

Systemet kan bestå av en eller flera Net Bridge och du kan ansluta flera bussenheter till varje Net Bridge. Du kan hantera S10 Onlinesystemenheter via S10 Manager-programvaran.

iLOQ S10 Onlinesystem överensstämmer med följande standarder:

Tabell 1. S10 Onlinesystem, kompatibilitet
Standardtyp Standard Beskrivning
Allmänt IEC/EN 61000-6-1:2007 Immunitet hos utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer
IEC/EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 Standarder för utsläpp från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer
Tillämpad IEC/EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)
IEC/EN 61000-4-3 Immunitet RF-strålning
IEC/EN 61000-4-4 Snabba transienter och pulsskurar
IEC/EN 61000-4-5 Immunitet mot stötpulser
IEC/EN 61000-4-6 Immunitet mot ledningsbundna störningar orsakade av radiofrekventa fält
IEC/EN 61000-4-8 Immunitet mot kraftfrekventa magnetiska fält
IEC/EN 61000-4-11 Immunitet mot kortvariga spänningssänkningar, spänningsavbrott och spänningsvariationer
IEC/EN 55011 Radiostörningar - Gränsvärden och mätmetoder, 30 - 2700 MHz
IEC/EN 55011 Ledningsbundna emissioner, 0,15 - 20 MHz