Net Bridge N100

Net Bridge fungerar som en länk mellan iLOQ S10-servern, dörrmodulerna och andra enheter på bussen. Montera Net Bridge på en säker plats inomhus, till exempel ett teknikrum, där en ethernet-anslutning och nätspänning finns.

Bussarna för dörrar och programmerings-hotspots kablas från Net Bridge. Detaljerade kabelanvisningar finns i det separata dokumentet Planeringsriktlinjer.

Net Bridge visas i bilden nedan.

Net Bridge N100