Net Bridge-anslutningar

Net Bridge-anslutningar är:

 • ETHERNET / POE — Ethernet LAN-anslutning med PoE-stöd.
 • DC — matning för en extern strömkälla.

  Net Bridge kräver alltid en ethernet-anslutning och strömkälla. Strömförsörjningen kan tillhandahållas genom en Ethernet-switch som stöder PoE eller av en extern strömkälla. Det maximala antalet anslutna bussenheter avgörs av flera faktorer. Dessa är:

  • Strömförsörjningen, det vill säga den tillgängliga kraften.
  • Bussenhetens strömförbrukning.
  • Kabelavståndet, det vill säga strömförlusten i kabeln.

  Om Net Bridge får ström från:

  • PoE är den tillgängliga effekten för bussenheter 10 W.
  • PoE+ är den tillgängliga effekten för bussenheter 20 W.
  • Extern strömkälla är den tillgängliga effekten för bussenheter 30 W.
 • RS-485 1/2/3 på två rader – Huvudbussanslutningar (6 st.). Det finns en huvudbuss, som kan delas i upp till sex parallella grenar.1.
  Till huvudbussen kan du ansluta:
  • Dörrmoduler

  • Programmerings-hotspots

 • USB host används för att ladda upp enhetskonfigureringar från ett USB-minne till Net Bridge. Du skapar konfigurationsdata när du lägger till Net Bridge till iLOQ S10 Manager.
 • Systemnyckel – En låssystemspecifik systemnyckel krävs vid kommunikation med servern och vid hantering av krypterade programmeringspaket. Du programmerar systemnyckeln när du lägger till Net Bridge till iLOQ S10 Manager.
1

Det finns även konfigurationer som har tre fysiska anslutningar, som var och en kan ha två grenar, totalt sex.