Felsökning

Detta avsnitt ger felsökningsinstruktioner för S10 Onlinesystem.

Tabell 1. Felsökning
LED-lampa Indikering Problem Lösning
Net Bridge generellt
VCC, 5V, VDD, 5V BUS Lyser ej Hårdvarufel i Net Bridge. Byt ut Net Bridge.
DC/POE/POE+ Lyser ej Strömförsörjningsproblem. Kontrollera säkring F1. Kontrollera strömförsörjningen.
Net Bridge i OPERATING-läge
RS-485 STATUS Röd Strömförsörjningsproblem på en bussenhet. Kontrollera anslutningarna för kortslutningar och felanslutningar.
RS-485 STATUS Blinkar röd

Konfigurationen som detekteras på bussen skiljer sig från den som sparades när konfigurationen av bussenheten senast slutfördes. Till exempel:

 • Det finns fler eller färre enheter på bussen, eller slavar som är anslutna till en dörrmodul, än det borde vara.
 • Inställningen av OPTIONS-dip-switch för en dörrmodul har ändrats.
 • En dörrmoduls programmeringsstatus har ändrats.
 • Om du medvetet ändrat konfigurationen på bussen, avsluta om den nya busskonfigurationen genom att köra installationen igen, se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge.
 • Om du inte har ändrat konfigurationen på bussen, kontrollera ledningarna till bussenheter och slavar som är anslutna till dörrmodulen. Den påverkade dörrmodulen indikerar felet genom att blinka rött fyra gånger.
RS-485 STATUS Orange Låg spänning på en bussenhet. För lång ledningsdragning eller för många enheter på bussen. Fördubbla strömförsörjningsledningarna eller minska antalet enheter på bussen. Om PoE används, använd PoE+ eller en extern strömkälla i stället.
RS-485 STATUS Blinkar orange Firmware-uppdatering pågår Stäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
RS-485 STATUS Off Inga enheter hittades på bussen. Kontrollera bussens enhetsanslutningar. Slutför konfigurering av Net Bridge, se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge.
FUNC1 Blinkar röd Slutförandet av bussenhetens konfiguration har misslyckats. Slutför konfigurationen av bussenheten genom att köra installationsförfarandet, se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge.
FUNC Blinkar rött x 3 Låg spänning på en bussenhet. För lång ledningsdragning eller för många enheter på bussen. Fördubbla strömförsörjningsledningarna eller minska antalet enheter på bussen. Om PoE används, använd PoE+ eller en extern strömkälla i stället.
FUNC Blinkar rött x 4 Systemnyckel hittades inte. Sätt i systemnyckel.
FUNC Blinkar rött x 5 Driftläget stöds inte. Använd ett giltigt driftläge på dörrmodulen.
FUNC Blinkar rött x 10 Dörrmodul i formaterat tillstånd. Ändra dörrmodulen till fabriksinställning eller programmera dörrmodulen som ett lås.
FUNC Blinkar rött x 13 Strömförsörjningsproblem. Kontrollera anslutningarna för kortslutningar och felanslutningar.
FUNC Blinkar orange Firmware-uppdatering pågår Stäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
FUNC Röd Konfigureringsfel.
FUNC Orange Konfigurationsfel. Sätt Net Bridge i läge SETUP och tillbaka. Antalet röda blinkningar indikerar problemet.
Net Bridge i SETUP-läge
FUNC Blinkar orange Firmware-uppdatering pågår Stäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
FUNC Röd Adresseringsfel, dubbla adresser på bussenheter. Ändra adressen till en unik adress.
RS-485 STATUS Blinkar orange Firmware-uppdatering pågår Stäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
Dörrmodul
ERROR1 Blinkar rött x 1 Adresseringsfel, dubbla adresser på bussenheter. Ändra adressen till en unik adress.
ERROR Blinkar rött x 2 Driftläget är inte giltigt. Ändra DIP-switchar OPTIONS S1-S4 för att etablera en giltig kombination.
ERROR Blinkar rött x 3 Dörrmodulen har ingen tid. Kontrollera att dörrmodulen har anslutning till Net Bridge.
ERROR Blinkar rött x 4

Konfigurationen som detekteras på dörrmodulen skiljer sig från den som sparades när konfigurationen av bussenheten senast slutfördes. Till exempel:

 • Det finns fler eller färre slavar anslutna till en dörrmodul än det borde vara.
 • Inställningen av OPTIONS-dip-switch för en dörrmodul har ändrats.
 • En dörrmoduls programmeringsstatus har ändrats.
 • Om du medvetet ändrat konfigurationen på bussen, avsluta om den nya busskonfigurationen genom att köra installationen igen, se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge.
 • Om du inte har ändrat konfigurationen, kontrollera ledningarna till slavar som är anslutna till dörrmodulen.
LOW VOLT Röd För låg spänning. Dubbla strömförsörjningens ledningar.
L1/L2 Orange Låscylinder är inte programmerad. Programmera cylindern.
L1/L2 Röd Störningar i låsbussen. Dörrmodulen ignorerar låscylindern. Kontakta iLOQ.
L3 Orange Dörrmodul i formaterat tillstånd. Ändra dörrmodulen till fabriksinställning eller programmera dörrmodulen som ett lås.
DEVICE, BRIDGE och SERVER Blinkar grönt en efter en, uppifrån och ned Dörrmodulens firmware uppdateras. Stäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
Nyckelläsare
Översta lampan Röd Ingen anslutning till Net Bridge. Maskinvarukonfigurationen har ändrats och installationen har inte körts. Kör installationen. Se Slutföra bussenhetens konfigurering på Net Bridge.
Översta lampan Orange Ingen anslutning till server, anslutningen till Net Bridge ok. Kontrollera att Net Bridge har etablerat en serveranslutning.
Alla tre lampor Lyser grönt, eller lyser grönt en efter en uppifrån och ned Nyckelläsarens firmware uppdateras. Stäng INTE av enheten. Se Uppdateringar av programvara och firmware.
RFID-läsare
Översta LED Blinkar röd Anslutningsproblem.
 • Kontrollera ledningarna.

 • Säkerställ att Net Bridge-konfigureringen har slutförts.

Tabellen nedan listar felsökningsinstruktioner som inte relateras till någon specifik enhets-LED.

Problem Lösning

Vid slutförandet av konfigureringen av bussenheten på Net Bridge indikerar FUNC färre enheter än antalet anslutna.

En ansluten enhet visas i Net Bridges enhetslista på S10 Manager, men kan inte fjärrprogrammeras. Säkerställ att användar-ID som kopplats till Net Bridge har alla zoner.
1 LED-lampan blinkar rött med en sekunds intervall tills en paus på ett par sekunder. Antalet blinkningar i sekvensen indikerar problemnumret.