RFID-läsare N104

RFID-läsare är en enhet som placeras i närheten av en dörr. RFID-läsare ansluts till dörrmodulensREADER RS-485-buss; den har inga andra anslutningar. RFID-läsare används för att kontrollera ett elektriskt lås med en iLOQ-nyckel utrustad med en iLOQ RFID-tag.

Om RFID-läsare är utrustad med en knappsats kan den användas för att ge åtkomst till dörren med endast en kod.

Vid installation:

  • Om du placerar läsarna närmare än 10 cm från varandra eller installerar läsaren på en metallyta kan läsavståndet vara kortare.

  • Om du installerar två läsare nära varandra rekommenderar vi installationen av en metallplatta mellan läsarna.

  • Installera inte en läsare i närheten av starka elektromagnetiska störkällor.

  • Klipp inte kabeln kortare än 10 cm.

  • Du kan lämna de ledningar som inte nämns i anslutningsanvisningarna frånkopplade. Dessa ledningar får dock inte kortslutas mot varandra.

  • Om den installeras direkt på en metallyta kan läsavståndet vara kortare. För att undvika detta rekommenderar vi användning av installationsplattan A10.119 mellan dörren och läsaren.

Anslutningarna är:

  • Röd ledning — DC+

  • Svart ledning — DC-

  • Vit ledning — A

  • Grön ledning — B