Bussadresser och avslutning

Varje enhet som är ansluten till huvudbussen måste ha en egen, unik bussadress. Net Bridge har endast en huvudbuss, även om den är grenad. Net Bridge distribuerar bussadresser automatiskt. Om du har en enhet med manuella DIP-switchar för adresser kan du ignorera dessa.

Avsluta den sista enheten på bussen eller på grenen om bussen inte fortsätter till nästa enhet genom att ställa DIP-switchen TERMINATION i läge ON. Avsluta den sista enheten på varje gren om det finns flera grenar på bussen.