Uppdateringar av programvara och firmware

Du kan göra en manuell uppdateringsbegäran av programvara och firmware när som helst (se Skicka begäranden till nätverksmodulen), eller definiera att automatiska uppdateringar används och, om de används, vid vilken tidpunkt på dagen de kommer att uppdateras. Se Ändra inställningarna för låssystemet.

När automatisk programvaru- och firmware-uppdatering används hämtas operativsystemet till Net Bridge och firmware till bussenheterna automatiskt via internet. Uppdateringen sker i två faser:

 1. Operativsystemet och firmware i Net Bridge uppdateras först.

  Netto Bridge kontrollerar om det finns programuppdateringar på servern, vid start och med sju dagars intervall.

  Om en programuppdatering hittas hämtar Net Bridge uppdateringen omedelbart. Installationen av programvaran sker dock automatiskt enligt låssystemets inställningar, inom tre timmar efter den inställda Uppdateringstiden.

 2. Därefter uppdateras firmware i bussenheterna.

Operativsystemets uppdatering i Net Bridge indikeras av:

 • SERVER CONN blinkar orange när programvaran laddas ned från servern. Detta kan ta flera minuter.

 • Lamporna för SYSTEM STATUS, SERVER CONN och USB blinkar samtidigt orange när programuppdateringen i Net Bridge pågår.

  Varning - risk för personskada:

  Stäng inte av Net Bridge medan programuppdateringen pågår. Om du avbryter uppdateringen kommer operativsystemet inte att kunna starta på nytt och Net Bridge kan inte återställas på plats.

  Varning - risk för personskada:

  Under uppdateringsprocessen startas Net Bridge och dess bussenheter om flera gånger.

  Eventuella aktiva kalenderstyrningar slutar tillfälligt att fungera under omstarterna.

Operativsystemets uppdateringsprocess avslutas när Net Bridge startar om och lamporna för FUNC, SYSTEM STATUS, RS-485 STATUS och SERVER CONN lyser konstant grönt.

Om det finns bussenheter på bussen som genomgår en firmware-uppdatering:

 • På Net Bridge blinkar FUNC och RS-485 STATUS orange. Firmware-uppdateringsprocessen avslutas när FUNC, SYSTEM STATUS, RS-485 STATUS och SERVER CONN på NetBridge lyser grönt med fast sken.
 • På en hotspot lyser alla tre lysdioder grönt, eller lyser grönt en efter en från topp till botten.
 • På dörrmodulen lyser lysdioderna DEVICE, BRIDGE och SERVER grönt en efter en från topp till botten.
Varning - risk för personskada:

Stäng inte av Net Bridge eller en bussenhet medan firmware-uppdateringen pågår. Om du avbryter uppdateringen kommer bussenheten inte att kunna starta på nytt och den kan inte återställas på plats.