Licenser

Varje bussenhet som är ansluten till huvudbussen kräver en licens.

Med andra ord kräver varje dörrmodul en licens och en oberoende programmerings-hotspot kräver en licens. Om en programmerings-hotspot är ansluten till en dörrmodul som läsare för att styra dörren krävs ingen separat licens.

Net Bridge kräver ingen licens.