Case gezinshuis De Grote Geer: verlies van een sleutel gaat geen geld meer kosten

Met één enkele sleutel kan de eigenaar straks naar binnen bij het gezinshuis De Grote Geer, de eigen woning en overige panden.

Door het blijvend hoge veiligheidsniveau dat iLOQ garandeert, kunt u zich ook na een dreiging of vervelende ervaring in uw huis thuis voelen. Je ‘thuis’ kunnen voelen is precies waar gezinshuis de Grote Geer voor staat, maar dat was niet de enige reden voor de keuze voor iLOQ.

Dit gezinshuis biedt straks een thuis voor 10 jongeren die niet in hun oorspronkelijke huis kunnen wonen vanwege verwaarlozing, lichamelijke en/of geestelijke mishandeling en/of andere negatieve ervaringen. Gezinsouders Wim Diepeveen en Anja Reijersen van Buuren zien een veilig thuis als randvoorwaarde tot het opbouwen van een toekomst. Bij de verbouwing van de voormalige boerderij De Grote Geer uit 1708 tot gezinshuis, kozen ze voor iLOQ omdat een mechanisch sluitplan zeker bij wisselende bewoners te veel uitdagingen met zich meebrengt. “Iedereen heeft zijn eigen sleutel. Als gezinsouder kan ik per sleutel bepalen tot welke ruimte een sleutelhouder (tijdelijk) toegang heeft. Is een sleutel kwijt, dan kan de sleutel uit het digitale systeem gehaald worden zodat deze niet meer kan worden gebruikt.”

“Het verlies van een sleutel gaat ons geen geld meer kosten!” iLOQ is in deze toepassing het beste geschikt, omdat er geen batterijen en geen bekabeling nodig is. Ook de duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord sprak hem aan. Het voordeel dat zijn leven straks dagelijks gemakkelijker maakt? “Met één digitale sleutel kan ik binnen bij het gezinshuis, de eigen woning en andere panden.”

Wim Diepeveen, gezinsouder gezinshuis De Grote Geer te Houten https://degrotegeer.nl/

Voor meer informatie:

iLOQ in het kort

iLOQ is een snelgroeiend Fins bedrijf dat de technologische doorbraak in de slotensector leidt. iLOQ zet mechanische sluitsystemen om in digitaal en mobiel toegangsmanagement. De door het bedrijf ontwikkelde en gepatenteerd technologie, maakt elektronische en mobiele sluitsystemen zonder kabels of batterijen mogelijk. iLOQ vervangt mechanische en elektromechanische systemen met milieuvriendelijke oplossingen en lost problemen met verloren of gekopieerde sleutels op terwijl onderhouds- en levensduurkosten afnemen. www.iloq.nl