iLOQ lösningar

Bostadsfastigheter

iLOQ löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, obehörig nyckelkopiering, om patentet upphör att gälla eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

Läs mer

Studenthem

Huset byter hyresgäster och nycklar går förlorade. Därför är våra lås och nycklar programmerbara. Nyckelrättigheterna kan beviljas eller uppdateras på en nyckelprogrammeringscentral, som placeras i ett gemensamt utrymme för enkel och säker distribution.

Läs mer

Skolor eller offentliga inrättningar

iLOQ sammanför fördelarna med digitala lås och passersystem till ett enda system, vilket lyfter åtkomstkontrollen till en helt ny nivå.

Läs mer

Sjukhus

På sjukhus och andra hälsovårdsinrättningar måste nyckelrättigheterna ständigt ändras tillsammans med arbetsuppgifterna eller när personalen förflyttas. iLOQ garanterar att låssystemet alltid är aktuellt och ger en konsekvent hög säkerhetsnivå.

Läs mer

Kontor

Nyckelrättigheterna kan uppdateras på ett snabbt och enkelt sätt när ett kontors funktion ändras.

Läs mer

Infrastruktur och fastighetsservice

iLOQ S50 NFC förvandlar personalens och underentreprenörernas mobiltelefoner till nycklar och energikällor med hjälp av NFC. Denna lösning är oslagbar när det gäller att skapa, dela och återkalla nyckelrättigheter för stora låssystem via fjärrstyrning.

Läs mer

  • Bostadsfastigheter
  • Studenthem
  • Skolor eller offentliga inrättningar
  • Sjukhus
  • Kontor
  • Infrastruktur och fastighetsservice

Självdrivna digitala lås

iLOQ S10 är det enda självdrivna digitala låssystemet i världen, som alstrar den energi som systemet behöver, genom nyckelns rörelse när den förs in i låset.

Läs mer

Ett system med åtkomsträttigheter som delas och drivs med NFC via mobilen

iLOQ S50 NFC är det första passersystemet i världen som skördar den nödvändiga energin från en NFC-mobiltelefon. Telefonen fungerar som både nyckel och kraftkälla, alltså krävs varken batterier eller kablar.

Läs mer

Stäng sökningen