Användningsområden

Behörighetsadministration för låssystem med geografisk spridning

Behörighetsadministration för låssystem med geografisk spridning

Telefonstyrda smarta lås är den enda logiska lösningen för låssystem med huvudnyckel med geografiskt spridda lokaler. Utmaningen här var att hitta den kraftkälla som smarta lås kräver. Valet har hittills stått mellan dyrt kablage eller dyra batteribyten. Lösningen är det smarta låset iLOQ S50, som genererar den energi som krävs från en NFC-mobiltelefon. Därför kräver låset varken batterier eller kablar.

Global världsnyhet

iLOQ S50 är det första passersystemet i världen som får den energi som krävs från en NFC-mobiltelefon. Telefonen fungerar som både nyckel och energikälla. Behörigheter till låsen administreras i realtid av en molntjänst via programmet iLOQ Manager. Denna lösning ger helt nya möjligheter när det gäller förvaltning av geografiskt utspridda digitala lås. Typiska användningsområden är till exempel nyckelfackrör eller geografiskt utspridda servicepunkter.

Ett revolutionerande koncept

Traditionella smarta lås som tillämpar den tekniska funktionen NFC genom att det eldrivna låset aktivt skannar omgivningen för att leta efter taggar från mobiltelefoner. iLOQ S50 fungerar på motsatt sätt, mobiltelefonen fungerar som aktiv NFC-läsare och låset som passiv identifieringsenhet. Låset aktiveras av mobiltelefonens NFC-induktion, som skapar precis så mycket elenergi som det krävs för att identifiera behörigheterna och öppna låset. Du öppnar låset genom att vrida på vredet. Den patenterade tekniken baseras på energiåter-vinning och låsets extremt låga energibehov.

Säkert och praktiskt

Telefonen verifieras av krypteringssystemet PKI (Public Key Infrastructure), och låset och telefonen använder AES-256-kryptering för ömsesidig verifiering. Alla händelser gällande användning av nyckeln rapporteras i realtid till molntjänsten, iLOQ S50 är den bästa lösningen för användning i geografiskt spridda system med flera olika lokaler, till exempel telekommunikationstorn, pumpstationer och dylikt. Närmaste tekniker kan erhålla behörigheter, och låset är alltid pålitligt, eftersom det inte innehåller batterier som laddas ur med tiden.

Kompatibilitet

iLOQ S50-låssystemet fungerar med hjälp av iLOQ S50 mobilapp. Appen är tillgänglig för NFC-kompatibla Android- och Apple- (iOS) mobiler. För personer utan NFC-kompatibla mobiler, är iLOQ nyckelFob ett bra alternativ. Behörigheter med mera för nyckelFoben kan uppdateras via din mobil, genom Blåtand (BLE).

Lätt att installera

Låscylindern till iLOQ S50 är lätt att installera och ersätter den befintliga låscylindern, utan att kablar måste dras eller dörren ändras. iLOQ S50-sortimentet omfattar låscylindrar till nyckelfackrör, låscylindrar till dörrar, skåplås och hänglås.

Låscylindrarna kräver inget underhåll

iLOQ S50 låscylindern är underhållsfri, eftersom den inte innehåller batterier, kablar eller ens ett nyckelhål. De tekniska komponenterna skyddas från väder och damm. iLOQ S50 är en pålitlig lösning för till exempel lås till elverk och telekommunikationslokaler, och kan öppnas även under extrema förhållanden.

Enkel administration

Snabb, säker och bekväm hantering av lås, sajter och användare i en molnbaserad SaaS-plattform. Användarvänligt grafiskt användargränssnitt. Inget behov av att investera i IT-lösningar för hårdvara och mjukvara.

Telefonen som både nyckel och kraftkälla

Du kan skapa, dela och återkalla behörigheter på ett lätt och säkert sätt med hjälp av några få klick via den molnbaserade tjänsten. Behörigheterna kan uppdateras på mottagarens mobiltelefon, även om telefonen befinner sig på tusentals kilometers avstånd. Systemet med smarta lås uppdateras i realtid och kräver ingen omfattande IT-infrastruktur för drift.

Enkel förvaltning av nyckelfackrör

iLOQ S50 är en överlägsen lösning för säker förvaltning av nyckelfackrör för till exempel fastighetsförvaltning eller utryckningstjänster. De digitala åtkomsträttigheterna kan ändras, delas och återkallas i realtid. iLOQ S50 är kompatibelt med låssystemet iLOQ S5, vilket gör att behörigheterna kan administreras i ett enda system med hjälp av programvaran iLOQ Manager.

Referenser