iLOQ S5

iLOQ S5

Ännu ett steg framåt inom digital låsteknik

iLOQ drar fördel av de nya möjligheterna med digitalisering och har skapat ett smart låssystem som ger kunderna mervärde. De nya funktionerna i nästa generation iLOQ S5 ger fastighetsägare, fastighetsförvaltare och nyckelinnehavare flera fördelar, som hög säkerhet och ett oöverträffat enkelt passersystem kombinerat med stora besparingar och konkurrenskraftiga kostnader under hela livscykeln.

iLOQ HOME – Unlocking smart living

iLOQ HOME ger boende större frihet, säkerhet och flexibilitet att leva som de vill.

Smartare och enklare passersystem

iLOQ S5 möjliggör kommunikation mellan enheter. Genom denna avancerade funktion kan enorma mängder data uppdateras på distans och sedan skickas mellan läsare, nycklar och lås i en byggnad. Informationen uppdateras varje gång en dörr öppnas. Uppgifter som behörigheter, tidsbegränsningar, listor med spärrade nycklar och händelseloggar skickas snabbt mellan enheterna innan dörren låses upp. Eftersom alla enheter är sammankopplade och kommunicerar med varandra säkerställer iLOQ S5 att behörighetsinformationen alltid är aktuell.

Mindre administration och lägre kostnader

iLOQ S5 eliminerar behovet av att manuellt importera och exportera data till lås och nycklar på plats via en programmeringsenhet och undanröjer trasslet med mekaniska låssystem när exempelvis en nyckel försvinner. Det minimerar dessutom utgifterna för systemkablage och minskar kostnaderna under hela livscykeln.

Effektiv drift

Det öppna API-gränssnittet som är standard i iLOQ S5 tillåter integrering med moderna informationstavlor, bokningssystem och kunddatabaser. Det gör det enkelt att till exempel uppdatera bokningar av offentliga lokaler via pekskärmar på plats eller en mobilapp och sedan skicka vidare informationen till iLOQ S5-nyckeln. Ingen ytterligare kabeldragning till dörren krävs.

Toppmodern teknik

Den decentraliserade iLOQ S5-lösningen gör att säkerheten i låssystemet inte påverkas om en nyckel försvinner eller om det sker ett lokalt intrång.

Snabba och säkra behörigheter

Det är enkelt att hantera behörigheter med iLOQs molnbaserade SaaS-plattform. Administratörer kan se aktuell information om nycklar, lås och behörigheter i systemet för att garantera högsta säkerhet vid varje givet tillfälle.

Självladdande låsning

Precis som med alla andra iLOQ-lösningar behövs inga batterier. Strömmen som behövs för att ge tillträde genereras när nyckeln sätts i låset. Data mellan låscylindern och mikrochippet på nyckeln överförs med stark kryptering. När behörighet har beviljats frigörs spärren på låscylindern och låset kan öppnas genom att personen vrider nyckeln. När nyckeln tas ur cylindern aktiveras låset igen.

Alla låscylindrar och nycklar i iLOQ S5 är programmerbara. De kan återanvändas och omprogrammeras på ett säkert sätt när behörigheterna ändras, vilket gör det enkelt att bygga ut systemet vid behov.

Tillträdeshantering på distans

iLOQ S5 kan byggas ut med iLOQ Online så att låssystemet snabbt och enkelt kan hanteras på distans. Lägg till fjärrstyrda låscylindrar och läsare eller tidsstyrda dörrar med elektriskt lås och hantera administrationen från ett enda system.

Allt-i-ett-läsaren för iLOQ RFID/pin/Bluetooth och NFC gör det möjligt att öppna dörrar som används frekvent med en mängd olika typer av enheter, som digital iLOQ S5-nyckel, iLOQ S50-nyckelFob, RFID-tagg, NFC-förberedd Bluetooth-mobil eller pinkod. Nyckelinnehavare kan enkelt få tillträde genom att visa sin nyckel vid fördefinierade tidpunkter och låsen kan programmeras för att öppnas under en särskild tidsperiod. Tidsbegränsade pinkoder kan enkelt delas ut till externa personer som behöver tillträde till byggnaden. Alla händelser lagras i molnet för framtida bruk.

iLOQ Online kan användas standalone via en enstaka dörr eller som trådansluten lösning för flera dörrar. Med en läsare på en enstaka dörr sker anslutningen till iLOQs molnbaserade passersystemprogram iLOQ Manager med plug and play. Anslutningen upprättas med trådlös 4G-teknik. Med lösningen för flera dörrar sker anslutningen till iLOQ Manager med kommunikationsprotokollet TCP/IP. Enheterna i låssystemet är anslutna via ett fysiskt nätverk.

Dessutom finns följande funktioner för låsning och passerkontroll:

 • öppna dörrar snabbt genom att hålla nyckeln mot en läsare
 • öppna dörrar via en pinkod
 • övervaka dörrstatus
 • fjärrhantera trådanslutna iLOQ-cylindrar
 • använd kalenderfunktioner för elektriska lås

Ökad flexibilitet och effektivare administration

Tillträdeshantering är en viktig, men inte den enda aspekten för modern förvaltning av byggnader. Dagens byggnader innefattar ett komplext ekosystem av olika specialfunktioner såsom larm eller andra system för fastighetsdrift. iLOQ 5 Serien erbjuder ett öppet API (Application Programming Interface) som möjliggör integration till praktiskt taget vilket system som helst. Detta hjälper till att öka kundernas flexibilitet och effektiviserar administrationen genom att dela data mellan deras olika informationssystem.

iLOQ 5-serien

Den kompletta lösningen för hantering av behörigheter

Det digitala låssystemet iLOQ S5 ingår i den justerbara och flexibla iLOQ 5-serien.

Justerbart – hur stort är ditt behov?
 • Har du en enstaka byggnad?
 • Förvaltar du dussintals lokaler?
 • Är dina fastigheter utspridda över ett stort område med tusentals låsta objekt?
Flexibelt – vilken typ av lösning behöver du?
 • Behöver du en nyckelbaserad lösning?
 • Behöver du ett mobilpassersystem?
 • Behöver du en hybridlösning?

iLOQ 5-serien kombinerar två modeller från vår hållbara produktportfölj till en enda. Använd iLOQ S5-lösningen med en digital nyckel, iLOQ S50-lösningen för mobila enheter eller en kombination av båda. Den är dessutom fullt utbyggbar beroende på dina fastigheters storlek och utformning både i dag och i framtiden. Eftersom alla behörigheter enkelt kan styras via iLOQs molnbaserade SaaS-plattform är det marknadens mest kompletta och enklaste system.

Denna helhetslösning tillgodoser alla behov av passersystem på alla marknader i Europa och Asien. Oavsett om du är en befintlig eller ny kund kommer du snabbt att upptäcka hur iLOQs digitala och mobila lösningar och hybridlösningar stärker säkerheten, minskar administrationen och kostnaderna, reducerar resursförbrukningen och påverkan på miljön och ökar värdet på dina fastigheter.