iLOQ S5

iLOQ S5

Kolejny krok naprzód w dziedzinie zamków cyfrowych

Firma iLOQ wykorzystuje nowe możliwości cyfryzacji oraz internetu rzeczy do stworzenia inteligentnego systemu zamknięć, zapewniającego klientom dodatkowe korzyści. Dla właścicieli budynków, operatorów i posiadaczy kluczy, nowe funkcje i korzyści oferowane przez kolejnej generacji iLOQ S5 zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezrównaną łatwość zarządzania dostępem w połączeniu przy konkurencyjnych kosztach eksploatacji i znacznych oszczędnościach.

iLOQ HOME – Otwieramy drzwi do inteligentnego życia

iLOQ HOME zapewnia mieszkańcom większą wolność, bezpieczeństwo i swobodę, aby mogli żyć w taki sposób, w jaki chcą.

Inteligentniejsze i prostsze zarządzanie dostępem

System iLOQ S5 zapewnia możliwość komunikacji bezprzewodowej. Ta zaawansowana funkcja umożliwia zdalną aktualizację ogromnej ilości danych, które następnie udostępniane są pomiędzy czytnikami, kluczami i zamkami danego budynku. Dane są aktualizowane wraz z każdym otwarciem drzwi. Informacje, takie jak prawa dostępu, ograniczenia czasowe, listy zablokowanych kluczy i zapisy przebiegu zdarzeń są szybko udostępniane pomiędzy urządzeniami, jeszcze zanim drzwi zostaną odblokowane. Dzięki temu, że wszystkie urządzenia pozostają ze sobą połączone i wzajemnie komunikują się ze sobą, iLOQ S5 nieustannie aktualizuje informacje o prawach dostępu.

Usprawnione działanie

Standardowy, otwarty interfejs programowania aplikacji (API) systemu iLOQ 5 Series umożliwia integrację z nowoczesnymi systemami wymiany informacji i rezerwacji oraz bazami danych osobowych klientów. Takie rozwiązanie może okazać się przydatne w wielu przypadkach: na przykład rezerwacje przestrzeni wspólnych mogą być aktualizowane za pomocą ekranów dotykowych zlokalizowanych w obiektach lub za pośrednictwem aplikacji mobilnych oraz udostępniane wraz z kluczami iLOQ S5. Drzwi nie będą wymagały prowadzenia jakichkolwiek dodatkowych kabli.

Platforma SaaS oparta na chmurze

Szybkie, bezpieczne i wygodne zarządzanie zamkami, kluczami, obiektami i użytkownikami za pomocą jednej, opartej na chmurze platformie SaaS. Przyjazny graficzny interfejs użytkownika. Brak konieczności inwestowania w dedykowane rozwiązania IT w zakresie sprzętu i oprogramowania.

Najnowocześniejsze zabezpieczenia

Zdecentralizowane rozwiązanie iLOQ S5 zapewnia, iż utrata lub naruszenie jednego elementu nie zagraża bezpieczeństwu całej infrastruktury zamków.

System zamków z samodzielnym zasilaniem

Podobnie jak wszystkie rozwiązania firmy iLOQ, nie wymaga stosowania baterii. Energia potrzebna do przyznania prawa dostępu generowana jest poprzez ruch umieszczania klucza w zamku. Dane, które są przesyłane pomiędzy wkładką bębenkową a mikroprocesorem klucza poddawane są silnemu zaszyfrowaniu. W przypadku potwierdzenia dostępu następuje zwolnienie zapadki wkładki bębenkowej, umożliwiające otwarcie zamka poprzez przekręcenie klucza. Po wyjęciu klucza z wkładki zamek zostanie ponownie zaryglowany.

Wszystkie wkładki bębenkowe i klucze iLOQ S5 zapewniają możliwość zaprogramowania. Dzięki możliwości ich ponownego wykorzystania, za sprawą bezpiecznego przeprogramowywania zgodnego z wszelkimi zmianami dotyczącymi przydzielanych praw dostępu, system zapewnia możliwość łatwej rozbudowy uwzględniającej aktualne potrzeby.

Szybkie i bezpieczne przydzielanie praw dostępu

Prawa dostępu można z łatwością kontrolować za pomocą oprogramowania iLOQ Manager. Administratorzy mają możliwość przeglądania aktualnych informacji dotyczących kluczy, zamków i praw dostępu w systemie, aby móc nieustannie zapewniać najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Zdalne zarządzanie dostępem

System iLOQ S5 można rozbudować za pomocą aplikacji iLOQ Online, zapewniając w ten sposób możliwość szybkiego i łatwego zdalnego zarządzania systemem zamków. Oferujemy możliwość dodania sterowanych zdalnie wkładek bębenkowych, czytników lub drzwi elektronicznych ze sterowaniem czasowym oraz możliwość zarządzania za pomocą jednego systemu.

Wszechstronny czytnik iLOQ RFID/PIN/Bluetooth i NFC umożliwia otwieranie często używanych drzwi z wykorzystaniem różnych urządzeń, takich jak klucz cyfrowy iLOQ S5, pilot iLOQ S50, znacznik RFID, telefon z funkcją Bluetooth obsługujący technologię NFC lub za pomocą kodu PIN. Posiadacze kluczy mogą z łatwością uzyskiwać dostęp wykorzystując swój klucz o określonych porach dnia. Co więcej, możliwe jest również takie zaprogramowanie zamków, aby otwierały się przez z góry określony czas. Możliwość łatwego przypisywania zewnętrznym użytkownikom budynków kodów PIN, zapewniających ograniczony czasowo dostęp. Wszystkie zdarzenia związane z dostępem będą przechowywane w chmurze, dzięki czemu będzie można do nich powrócić w późniejszym czasie.

System iLOQ Online może być wykorzystywany w przypadku punktów dostępowych z pojedynczymi drzwiami lub jako przewodowe rozwiązanie obsługujące wiele drzwi. W przypadku punktów dostępowych z pojedynczymi drzwiami, połączenie z opartym na chmurze oprogramowaniem do zarządzania dostępem iLOQ – iLOQ Manager – jest systemem typu „podłącz & używaj”. Połączenie nawiązywane w oparciu o bezprzewodowe technologie internetowe 4G. W przypadku rozwiązania obsługującego wiele drzwi, połączenie z oprogramowaniem iLOQ Manager nawiązywane jest z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego TCP/IP. Urządzenia znajdujące się w obrębie systemu są wygodnie ze sobą połączone poprzez sieć fizyczną.

Dodatkowe funkcje zamykania i kontroli dostępu obejmują:

 • Łatwe otwieranie drzwi poprzez proste przyłożenie klucza do czytnika
 • Otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN
 • Monitorowanie stanu drzwi
 • Zdalne zarządzanie przewodowymi wkładkami cylindrycznymi iLOQ
 • Funkcje kalendarza dla zamków elektrycznych

Większa elastyczność i wydajność operacyjna

Zarządzanie dostępem jest ważnym, lecz nie jedynym aspektem nowoczesnego zarządzania budynkami. Dzisiejsze budynki, to złożone ekosystemy różnych wyspecjalizowanych funkcji, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe czy systemy HVAC. iLOQ 5 Series oferuje otwarty interfejs programistyczny (API), zapewniający możliwość integracji z praktycznie każdym systemem. Pomaga to poprawić wszechstronność i wydajność operacyjną klientów poprzez współdzielenie danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi, z których korzystają.

Seria iLOQ 5

Kompletne rozwiązanie umożliwiające współdzielenie dostępu

Cyfrowy system zamków iLOQ S5 wchodzi w skład modyfikowalnej i wszechstronnej serii iLOQ 5.

Modyfikowalność – jaka jest skala Twojego zastosowania?

 • Czy posiadasz pojedynczy budynek?
 • A może opiekujesz się dziesiątkami obiektów?
 • Czy Twoje nieruchomości są rozsiane na ogromnym obszarze i posiadają tysiące zamkniętych obiektów?

Wszechstronność – jakie jest Twoje podejście?

 • Czy potrzebujesz rozwiązania opartego na kluczach?
 • Czy potrzebujesz mobilnego rozwiązania do zarządzania dostępem?
 • A może potrzebujesz rozwiązania „hybrydowego”?

W ofercie naszych przyjaznych dla środowiska produktów, iLOQ 5 Series łączy w sobie dwie ścieżki. Oznacza to, że możesz korzystać z rozwiązania opartego na kluczach cyfrowych iLOQ S5, rozwiązania mobilnego iLOQ S50 lub kombinacji tych obu rozwiązań. Co więcej, rozwiązanie to zapewnia także pełną skalowalność, w zależności od wielkości i układu pomieszczeń w Twoich obiektach – nie tylko obecnie, ale również w przyszłości. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego kontrolowania wszystkich praw dostępu za pomocą tego samego oprogramowania iLOQ Manager, jest to bez wątpienia najbardziej kompletny i najprostszy system dostępny na rynku.

Jedna firma oferuje rozwiązanie, które spełnia wszystkie potrzeby w zakresie zarządzania dostępem na wszystkich rynkach Europy i Azji. Niezależnie od tego, czy jesteś obecnym czy też nowym klientem, szybko przekonasz się, w jaki sposób cyfrowe, mobilne i hybrydowe rozwiązania firmy iLOQ maksymalizują bezpieczeństwo, minimalizują nakłady administracyjne i wydatki oraz zmniejszają zużycie zasobów i wpływ na środowisko, jednocześnie zwiększając wartość Twoich nieruchomości.