iLOQ S50

Twój smartfon, jako klucz i źródło zasilania

ILOQ S50 to pierwsza na świecie wkładka cylindryczna z własnym zasilaniem NFC. Potrzebne zasilanie pochodzi ze smartfonu z uruchomioną aplikacją mobilną iLOQ S50. To bezpieczne rozwiązanie zostało zaprojektowane specjalnie po to, aby otworzyć nowy świat możliwości przed sektorem użyteczności publicznej.

Dostawcy usług komunalnych, tacy jak firmy produkujące i dystrybuujące energię elektryczną, świadczące usługi w zakresie sieci telekomunikacyjnych, centra danych, oczyszczalnie ścieków, firmy zajmujące się obsługą nieruchomości oraz oferujące usługi transportowe, regularnie stają w obliczu wyzwań zawiązanych z nowoczesnym zarządzaniem wieloma obiektami i ogromną liczbą zamków. Co zrobić, jeśli w ciągłym obiegu znajduje się ogromna liczba kluczy?

Dzięki rozwiązaniu iLOQ S50, funkcję klucza pełni Twój smartfon. Możliwość współdzielenia uprawnień dostępowych do wszystkich zamków znajdujących się w obrębie danej nieruchomości. Dodatkowo, możliwa jest także konsolidacja wielu obiektów z wykorzystaniem jednej, przyjaznej dla użytkownika i bezpiecznej platformy programowej opartej na chmurze, co pozwala oszczędzić zasoby oraz uprościć zarządzenie uprawnieniami dostępowymi.

Zalety systemu

Aktualne prawa dostępu bezpośrednio w Twoim smartfonie

Serce rodziny produktów iLOQ S50 stanowi technologia NFC. Zamki iLOQ S50 generują energię wymaganą do potwierdzenia praw dostępu oraz ich otwarcia, wykorzystując pole NFC wytwarzane przez klucz. W tym przypadku kluczem może być smartfon z systemem Android lub telefon firmy Apple z zainstalowaną aplikacją iLOQ S50 App.

Łatwość wykonywania codziennych czynności

Dobrze funkcjonująca, niezawodna branża usług komunalnych jest absolutną koniecznością w przypadku sprawnie działającego, nowoczesnego społeczeństwa. Firma iLOQ oferuje niezbędny poziom bezpieczeństwa w połączeniu ze skutecznym, bezprzewodowym przydzielaniem uprawnień dostępowych, co ułatwia logistykę operacyjną i zmniejsza koszty związane z mechanicznymi i zasilanymi bateryjnie zamkami elektronicznymi. Prostsze zarządzanie wieloma obiektami i pracownikami.

Radzimy sobie z dużymi liczbami

Dostawcy usług komunalnych regularnie mierzą się z wyzwaniami związanymi z zarządzaniem wieloma obiektami oraz ogromną liczbą zamków i członków personelu. Tradycyjnie oznacza to, że w ciągłym obiegu znajduje się ogromna liczba kluczy. Dzięki rozwiązaniu iLOQ S50, funkcję klucza pełni Twój smartfon. Prawa dostępu do wszystkich zamków w obrębie danej nieruchomości można z łatwością udostępniać i zarządzać nimi za pomocą opartej na chmurze platformy SaaS firmy iLOQ.

Bezpieczeństwo

Dzięki rozwiązaniu iLOQ S50 wyeliminowano zagrożenia dla bezpieczeństwa związane z kluczami fizycznymi. iLOQ S50 umożliwia kontrolowanie tego, kto posiada dostęp do określonych lokalizacji, dzięki takim funkcjom jak dostęp z limitem czasowym, natychmiastowe przyznawanie i odbieranie uprawnień dostępowych oraz raporty dotyczące przebiegu zdarzeń, dostępne w czasie rzeczywistym. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia opcja szyfrowania poufnych danych w komunikacji klient-serwer z wykorzystaniem protokołu TLS.

Oszczędności w obrębie całego cyklu życia

System iLOQ S50 eliminuje koszty związane z gubieniem kluczy oraz wymianą zamków, wymianą baterii i zablokowanymi otworami na klucze, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą skoncentrować swoje zasoby na rozwoju podstawowej działalności. Usprawnienia w zakresie logistyki oraz wyeliminowanie zbędnych podróży związanych z zarządzaniem obiektami zapewnia znaczne oszczędności w całym cyklu życia danego rozwiązania.

Większa elastyczność i wydajność operacyjna

Zarządzanie dostępem jest ważnym, lecz nie jedynym aspektem nowoczesnego zarządzania budynkami. Dzisiejsze budynki, to złożone ekosystemy różnych wyspecjalizowanych funkcji, takich jak alarmy przeciwwłamaniowe czy systemy HVAC. iLOQ 5 Series oferuje otwarty interfejs programistyczny (API), zapewniający możliwość integracji z praktycznie każdym systemem. Pomaga to poprawić wszechstronność i wydajność operacyjną klientów poprzez współdzielenie danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi, z których korzystają.


iLOQ S50 – ochrona infrastruktury telekomunikacyjnej

Materiały

Tutaj znajdziesz więcej szczegółowych informacji na temat nowego modelu iLOQ S50, w tym  arkusze danych technicznych  oraz obszerną broszurę.

Najwyższą formą uznania dla marki są zadowoleni klienci

Firma iLOQ angażuje się w wiele projektów realizowanych na całym świecie. Koncentrujemy się na ułatwianiu życia i oferowaniu najwyższej jakości usług, zapewniających wszystkim użytkownikom realne korzyści. Oto niektóre z naszych ostatnich sukcesów. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Masz pytania? Pozwól, że Ci pomożemy.

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a my skontaktujemy się z Tobą w ciągu jednego dnia roboczego.