Kärnan i iLOQ S50-systemet utgörs av en patenterad, NFC-driven låscylinder. I systemet fungerar telefonen som både nyckel och kraftkälla. Du öppnar iLOQ S50 -låset genom att hålla mobiltelefonen mot dörrvredet. En NFC-radio i låscylindern skördar kraft via NFC-induktion och laddar låsets två krafttceller. En krafttcell frikoplar låsets vred. Den andra används för att automatiskt spärra vredet efter inställd tid.

Tack vare låsets Ultra-Low Energy-behov kan tiotusentals lås öppnas med en fulladdad mobiltelefon.

Telefonen verifieras av krypteringssystemet PKI (Public Key Infrastructure). Låset och telefonen använder AES-256-kryptering för ömsesidig verifiering. Varje gång låset öppnas samt varje försök att öppna låset rapporteras till molntjänsten i realtid.

Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet nyckelbrickor, skåplås, nyckelläsare, hänglås och installationsutrustning. Det finns både ovala låscylindermodeller och modeller med europrofil.

Hela låssystemet kan administreras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt via samma iLOQ S10-programvara. Med personliga inloggningsuppgifter i kombination med iLOQ Systemnyckel regleras vilka rättigheter en användare har i programvaran iLOQ Manager. Låssystemet är lätt att administrera, eftersom användaren kan bevaka alla behörigheter, PIN-och gruppkoder, nycklar samt de lås och läsare som finns på fastighetens planritning via programmet. Det går lätt att skapa och dela en ny mobil nyckel, anpassa behörigheter eller spärra en tappad nyckel. Med hjälp av systemet kan du skriva ut dokument med låsschema och ritningar som visar låsens placering. Samma programvara kan användas för att administrera iLOQ S10 digitala låssystemprodukter.

Försörjningssektorn

 

 

iLOQ S50 är en säker och heldigital lösning som sparar resurser och förenklar hanteringen inom försörjningssektorn. Det här låset är avsett för företag inom branscherna energiproduktion och -distribution, teletjänster, datacenter, vattenbehandlingsanläggningar, fastighetstjänster och transporttjänster.

 

Aktuella behörigheter

Med iLOQ S50 kan du skapa, dela och ändra behörigheter via den molnbaserade programvaran iLOQ Manager. Därför kan låsen administreras i samma system som iLOQ S10-låsen. Behörigheterna kan skickas till användarens mobiltelefon, även om användaren befinner sig i en annan del av landet. Systemet kan användas direkt med en mobilapp för Android, eller genom att ansluta mobiltelefonen till iLOQ Fob via Bluetooth. Varje gång låset öppnas samt varje försök att öppna låset rapporteras till molntjänsten i realtid.

Fördelar

iLOQ S50 är en unik produkt. Det här låset utnyttjar NFC-tekniken i användarens smartphone fullt ut för att hämta all energi som behövs för upplåsningen. iLOQ S50 hanteras via en mobilapp som samlar flera platser på en praktisk och användarvänlig plattform.

Förenkla den löpande verksamheten

En välfungerande och pålitlig försörjningssektor är nödvändig för att ett modernt samhälle ska fungera smidigt. iLOQ erbjuder den nödvändiga säkerheten i kombination med en effektiv trådlös behörighetsdelning som förenklar driftlogistiken och minskar de kostnader som normalt förknippas med mekaniska och batteridrivna elektroniska lås. Hanteringen av flera platser och personalgrupper har förenklats.

Hantering av ett stort antal lås

Leverantörer inom försörjningssektorn ställs regelbundet inför utmaningen att hantera många anläggningar och ett stort antal lås samtidigt. Det har tidigare inneburit att ett mycket stort antal nycklar har behövt användas och vara i cirkulation. Användarens smartphone utgör nu nyckeln till ditt iLOQ S50. Behörigheterna till alla lås kan enkelt delas och hanteras med hjälp av en molnbaserad och säker programvara som samlar hanteringen av alla behörigheter på en enda plattform.

Säkerhet

iLOQ S50 eliminerar de säkerhetsrisker som finns vid användning av fysiska nycklar. iLOQ S50 hjälper dig att ha kontroll över vem som har behörighet till vad genom användningen av funktioner som tidsbegränsade behörigheter, omedelbara beviljanden och återkallanden av behörigheter samt verifieringskedjor i realtid. Säkerheten hanteras via TLS-skyddad kryptering av känsliga data vid kommunikation mellan klienter och servrar.

Besparingar under hela livscykeln

iLOQ S50 konstruerades för att spara både värdefull tid och resurser åt försörjningssektorn. De minskade kostnaderna för borttappade nycklar, låsbyten, batteribyten och blockerade kilspår hjälper företagen att fokusera sina resurser på att utveckla kärnverksamheten. Den förenklade logistiken och det eliminerade resebehovet för underhåll på plats ger betydande besparingar under lösningens hela livscykel.

MATERIAL

Våra tekniska datablad och vår detaljerade broschyr innehåller utförlig information om nya iLOQ S50.

 

Broschyr om S50 Tekniska datablad

Mobilpassersystem


Se videon

iLOQ S50-animering


Se videon

iLOQ S50 för försörjningssektorn


Se videon

iLOQ S50-appen


Se videon

Socialt ansvarstagande

När du väljer iLOQ får du en komplett lösning från inköp till installation. Vi på iLOQ är stolta över att tillverka låssystem som följer etiska regelverk för att skapa nytta och ge något tillbaka till ett modernt digitaliserat samhälle. Pålitlighet är en central egenskap för iLOQ och vi arbetar hela tiden hängivet med att utveckla hållbara lösningar.

Stäng sökningen