iLOQ S50

Öppnar en värld av möjligheter för försörjnings- och infrastruktursektorn

Miljö & hållbarhet. Batterifritt. Underhållsfritt. Ekonomiskt. iLOQ S50 är den första och enda låscylindern i världen som utnyttjar NFC-tekniken i användarens mobiltelefon (smartphone) för att skapa den energi som behövs för att låsa upp dörren.

Framtiden är redan här – bli en del av den digitala låsrevolutionen.

Själva kärnan i iLOQ S50-systemet utgörs av en patenterad, NFC-driven låscylinder. I systemet fungerar telefonen som både nyckel och energikälla. iLOQ S50-låset öppnas genom att hålla mobiltelefonen mot låsets antenn. Via mobiltelefonens NFC får låscylindern den energi som behövs för att öppna cylindern. Tack vare låsets låga energibehov kan tiotusentals lås öppnas med en fulladdad mobiltelefon.

Enhetens identitet säkerställs med en stark PK-baserad (Public Key) autentisering. Låset och mobiltelefonen använder AES-256-kryptering för ömsesidig verifiering. Varje gång låset öppnas, samt varje försök att öppna låset rapporteras till molntjänsten i realtid.

Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet nyckelbrickor (Fob), skåplås, hänglås och väggnyckeltuber.

Låssystemet administreras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt via iLOQ 5-serien Manager molnbaserade programvara. Via personliga inloggningsuppgifter i kombination med iLOQ programmeringsFob styrs vilka rättigheter en användare har i programvaran iLOQ Manager.

Låssystemet är lätt att administrera. I iLOQ Manager kan administratören hantera mobiltelefonnycklar, tidsbegränsningar och behörigheter i realtid. Det är enkelt att skapa nya mobiltelefonnycklar, anpassa behörigheter eller återkalla en mobilnyckel. Cylindrar och hänglås etc placeras med fördel in på fastighetens planritning i programmet. Med hjälp av programmet kan du skriva ut låsschema och planritningar som visar låsens placering.

Försörjnings- och infrastruktursektorn

iLOQ S50 är en säker och heldigital lösning som sparar resurser och förenklar hanteringen inom försörjningssektorn. Det här systemet är avsett för företag inom branscherna energiproduktion och -distribution, teletjänster, datacenter, vattenbehandlingsanläggningar, fastighetstjänster och transporttjänster.

Fördelar

iLOQ S50 är en unik produkt. Cylindern utnyttjar NFC-tekniken i användarens smartphone fullt ut för att hämta all energi som behövs för upplåsningen. iLOQ S50 hanteras via en mobilapp som ger möjlighet att hantera flera platser på en praktisk och användarvänlig plattform.

Förenkla den löpande verksamheten

En välfungerande och pålitlig försörjningssektor är nödvändig för att ett modernt samhälle ska fungera smidigt. iLOQ erbjuder den nödvändiga säkerheten i kombination med en effektiv trådlös behörighetsdelning som förenklar driftlogistiken och minskar de kostnader som normalt förknippas med mekaniska och batteridrivna elektroniska lås. Hanteringen av flera platser och personalgrupper har förenklas avsevärt.

Hantering av ett stort antal lås

Leverantörer inom försörjningssektorn ställs regelbundet inför utmaningen att hantera många anläggningar och ett stort antal lås samtidigt. Traditionellt har det här betytt ett konstant omlopp av ett stort antal nycklar. Användarens smartphone utgör nu nyckeln till ditt iLOQ S50. Behörigheterna till alla lås kan enkelt delas och hanteras med hjälp av en molnbaserad och säker programvara som samlar hanteringen av alla behörigheter på en enda plattform.

Säkerhet

iLOQ S50 eliminerar de säkerhetsrisker som finns vid användning av fysiska nycklar. iLOQ S50 hjälper dig att ha kontroll över vem som har behörighet till vad genom användningen av funktioner som tidsbegränsade behörigheter, omedelbara beviljanden och återkallanden av behörigheter samt loggning i realtid. Säkerheten hanteras via TLS-skyddad klientserverkommunikations kryptering av känsliga data.

Besparingar under hela livscykeln

iLOQ S50 konstruerades för att spara både värdefull tid och resurser åt försörjningssektorn. De minskade kostnaderna för borttappade nycklar, låsbyten, batteribyten och blockerade cylindrar hjälper företagen att fokusera sina resurser på att utveckla kärnverksamheten. Den förenklade logistiken och det eliminerade resebehovet för underhåll på plats ger betydande besparingar under lösningens hela livscykel.

Ökad flexibilitet och effektivare administration

Tillträdeshantering är en viktig, men inte den enda aspekten för modern förvaltning av byggnader. Dagens byggnader innefattar ett komplext ekosystem av olika specialfunktioner såsom larm eller andra system för fastighetsdrift. iLOQ 5-serien erbjuder ett öppet API (Application Programming Interface) som möjliggör integration till praktiskt taget vilket system som helst. Detta hjälper till att öka kundernas flexibilitet och effektiviserar administrationen genom att dela data mellan deras olika informationssystem.

Material

Våra tekniska datablad och vår detaljerade broschyr innehåller utförlig information om nya iLOQ S50.

Socialt ansvarstagande

När du väljer iLOQ får du en komplett lösning från inköp till installation. Vi på iLOQ är stolta över att tillverka låssystem som följer etiska regelverk för att skapa nytta och ge något tillbaka till ett modernt digitaliserat samhälle. Pålitlighet är en central egenskap för iLOQ och vi arbetar hela tiden hängivet med att utveckla hållbara lösningar.