Användningsområden

Låssystem för bostadsfastigheter

Låssystem för bostadsfastigheter

Med iLOQ S5 erhåller du en kontinuerligt hög säkerhetsnivå på låsen i lägenheter, trapphus och andra gemensamma utrymmen. Systemet är lätt att installera och administrera, och billigt att sköta. iLOQ löser de problem som uppstår om en nyckel tappas bort, vid illegala nyckelkopior, om patentet upphör att gälla eller om gemensamma utrymmen missbrukas.

iLOQ S5 säkerställer att låssäkerheten vid lägenheter, trappor och andra gemensamma utrymmen löpande håller högsta möjliga nivå. Systemet är lätt att installera och hantera och billigt att underhålla. iLOQ löser problem som orsakas av försvunna nycklar, obehörig kopiering av nycklar, föråldrade patent och otillåten användning av gemensamma områden.

iLOQ HOME – Unlocking smart living

iLOQ HOME ger boende större frihet, säkerhet och flexibilitet att leva som de vill.

Ett anpassningsbart system

iLOQ-nycklarna har inga mekaniska koder. I stället programmeras all information på nyckelns mikrochip med hjälp av säker kryptering. Nyckelns åtkomsträttigheter kan ändras fritt när till exempel en ny hyresgäst flyttar in i en fastighet, eller när en offentlig lokal används för ett nytt syfte. Det tar bara några sekunder att programmera en ny nyckel.

Lätt att utöka

iLOQ gör det möjligt att sätta elektroniska lås överallt i fastigheten utan de batterier eller kablar som vanligtvis krävs för elektroniska system. Detta gör låssystemets serviceåtgärder enkla och billiga. Systemet kan kompletteras med till exempel tidsstyrda låscylindrar, nätanslutna nyckelprogrammeringscentraler s.k. Hot Spot, och RFID-läsare, med eller utan PIN-kod, till entréportar.

Permanent hög säkerhetsnivå

iLOQ S5 ger en permanent hög säkerhetsnivå, eftersom både låsen och nycklarna är komplett programmerbara. Behörigheter hanteras med iLOQs lättanvända molnbaserade SaaS-plattform, där där låsens placering visas på en ritning över fastigheten. Låsen och nycklarna uppdateras med en programmeringsenhet som använder en separat programmeringsnyckel för datakryptering. Eftersom låsen är programmerbara kan de även installeras före ett renoveringsprojekt och sedan omprogrammeras när projektet slutförts.

En enda nyckel räcker

Alla åtkomsträttigheter kan programmeras på en enda iLOQ-nyckel, inklusive säkerhetslås, hisslås och hänglås. Nycklarna kan återanvändas och omprogrammeras hur många gånger som helst.

Ett självdrivet låssystem

iLOQ är det enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet skåplås, hänglås och installationsutrustning. iLOQ är lätt att installera, eftersom cylinderlåset kan monteras på de flesta moderna låsen utan ändringar.

Fyra oslagbara fördelar

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar

Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad iLOQ-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. Du behöver inte heller byta ut de nycklar som fortfarande används. Fastighetens permanent höga säkerhetsnivå upprätthålls år efter år.

Ingen obehörig kopiering av nycklar

Den starkt krypterade digitala iLOQ-nyckeln har inget mekanisk kod som kan kopieras. iLOQ-nyckelns kopieringsskydd beror inte på form eller patent, utan på den starka och varierbara digitala krypteringen. Programvaran har alltid aktuell information om alla programmerade nycklar och lås.

Det är lätt att utreda missbruk av ett gemensamt utrymme

iLOQ-cylindern registrerar varje gång låset öppnas samt varje försök att öppna låset. Loggfilen gör det lätt att utreda och förebygga allt missbruk av gemensamma utrymmen. Med programmet kan du ändra inställningarna för borttappade nycklar utan att lås eller nycklar måste ersättas.

Det enda batterilösa systemet i världen

iLOQ S5 är det enda digitala låssystemet i världen som skapar sin egen elektricitet självt genom att skörda den energi som krävs när du sätter i nyckeln. Det innebär att lås och nycklar fungerar utan batterier.

Det batterilösa låssystemet är lätt och billigt i drift. Inga batterier måste bytas ut, och både lås och nycklar fungerar alltid utan problem. När du använder det batterilösa iLOQ-systemet under en längre period sparar du betydligt med pengar och värnar om miljön.