Låssystem för skolor och offentliga inrättningar

I fastigheter med behov av hög säkerhet, som skolor, museer och andra offentliga lokaler, måste mekaniska låssystem kompletteras med ett dyrt system för behörighetskontroll. iLOQ S5 sänker kostnaderna mer än någonsin genom att erbjuda både digital låsning och ett fjärrstyrt system för tillträdeshantering i ett och samma paket. Lösningen kan enkelt utökas för att täcka in många olika typer av ingångar utan omfattande ändringar av den befintliga infrastrukturen.

Bättre kontroll på säkerheten med iLOQ – Arvidsjaur Kommun

Ett självdrivet låssystem

iLOQ är det enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. I lokaler med låssystem med huvudnyckel, t.ex. skolor och offentliga inrättningar, kan iLOQ användas för att ge fördelarna med elektroniska lås på alla dörrar utan att dyra kablar måste dras eller batterier bytas ut. Systemet kan lätt utökas till ett fjärrstyrt passersystem. Då är ytterdörrens elektriska lås fjärrstyrda och tidsstyrda.

Låga driftskostnader

iLOQ är billig i drift, eftersom låsen inte måste anpassas till nya nycklar och det varken krävs nya lås, nycklar eller batterier. Detta sparar åtskilliga summor för omfattande låssystem med hundratals eller tusentals nycklar och lås. Nycklarna kan även återanvändas. Dessutom är iLOQ lätt att installera, eftersom låscylindern kan monteras på de flesta moderna låsen utan ändringar.

Permanent hög säkerhetsnivå

iLOQ S5 utgör ett flexibelt och säkert låssystem. Nycklarna skyddas från kopiering med hjälp av en stark rullande kodkryptering i stället för en patenterad mekanisk kod. Digitala kopieringsskydd uppskattas allt mer, eftersom mekaniska nycklar numera till och med kan kopieras med 3D-skrivare. iLOQ bidrar även till utredning av eventuellt missbruk, eftersom den digitala identifieringen ger tillgång till alla upplåsningsdata eller upplåsningsförsök som registrerats i låscylinderns minne.

En varaktig lösning för komplicerade låssystem

Det är besvärligt, dyrt och ofta omöjligt att administrera omfattande och komplexa låssystem med traditionella metoder i praktiken. Mekaniska låssystem är inte flexibla och kräver att låsningen planeras på förhand för fastighetens hela nyttjandeperiod. iLOQ S5-systemet, kan däremot anpassas helt till de ändamål lokalerna används till samt till användarens önskemål. Alternativet att utöka systemet till ett enkelt och praktiskt passersystem täcker även framtida behov.

Fyra oslagbara fördelar

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar.

Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad iLOQ-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. Du behöver inte heller byta ut de nycklar som fortfarande används. Behörigheterna programmeras på nyckelns mikrochip med stark kryptering, vilket löser problemen med otillåten nyckelkopiering och patent som upphör att gälla.

Enkel och ständigt aktuell förvaltning av nycklar

Med iLOQ kan du administrera ett aktuellt nyckelregister med hjälp av den lättfattliga programvaran. Nyckeladministrationen för flera fastigheter eller till och med av system med tusentals lås kan skötas centralt. Åtkomsträttigheterna laddas på nycklarna elektroniskt, vilket gör att det går snabbt och lätt att lämna över den nya nyckeln.

Åtkomstkontroll i samma system

Det självdrivna låssystemet iLOQ S5 kan utökas till ett lätt och praktiskt fjärrstyrt iLOQ S5 online-passersystem. Vissa dörrar kan nu förses med fjärrstyrda låscylindrar, RFID-läsare och tidsstyrda elektriska dörrar. Du kan till exempel ställa in låset till gymnastiksalen i en skola, så att dörren dit kan öppnas med hjälp av en PIN-kod under en viss tid.

Låssystemet anpassas till ändringar i lokalerna

Nyckelrättigheterna kan uppdateras på ett snabbt och enkelt sätt när lokalernas funktion eller indelning ändras. Nycklarna och låsen måste inte bytas ut, bara omprogrammeras. Med iLOQ kan även behörigheterna programmeras på samma nyckel, så att den kan användas för att låsa upp allt från dörrar och skåplås med reglar, till hänglås. En enda iLOQ-nyckel ersätter en tung nyckelknippa.

Hamnar och båtklubbar är en utsatt miljö med mycket fukt och blåst, som kan vara en utmaning för lås. iLOQ digitala lås- och passersystem är en beprövad produkt i dessa miljöer och det löser utmaningarna som finns. T.ex. går det enkelt att åtgärda förlorade nycklar och snabbt återställa säkerheten.

DET ENDA BATTERILÖSA SYSTEMET I VÄRLDEN

iLOQ S5 är det enda digitala låssystemet i världen som skapar sin egen elektricitet självt genom att skörda den energi som krävs när du sätter i nyckeln. Det innebär att lås och nycklar fungerar utan batterier.

Det batterilösa låssystemet är lätt och billigt i drift. Inga batterier måste bytas ut, och både lås och nycklar fungerar alltid utan problem. När du använder det batterilösa iLOQ-systemet under en längre period sparar du betydligt med pengar och värnar om miljön.

Vesa Niemi,
Development Engineer

City of Nokia

Den största fördelen med iLOQ S10 är anpassningen av lås och nycklar via programvaran. iLOQ Manager är ett program som är lätt att använda och mycket hanterbart. Låsen är dessutom återanvändningsbara, så iLOQ är även lämpligt för byggnader som ska flyttas eller rivas.

Max Seeger,
Deputy Manager

Soranahus

Med flera sociala utbildningsplatser i Själland placerar Soranahus stor vikt vid att skapa en mysig, säker och hemtrevlig miljö för de unga som placeras. Vårt val av låsningssystem togs på parametrar som cylinderns diskreta storlek, inget ständigt underhåll eller batteribyten, flexibel självbetjäningslösning och möjligheten att programmera olika rättigheter för personal och boende, samt små kostnader vid borttappade nycklar.

Ari Svangren,
Facility Manager

Kungsbacka Kommun

Kungsbacka Kommun har valt att installera iLOQ i alla nyproducerade fastigheter och byter även successivt ut gamla uttjänta konventionella låssystem med prioritet på system där det är nycklar på vift . Vi valde iLOQ p.g.a. dess flexibilitet och enkelhet att spärra nycklar och man är inte bunden till ett låsschema vid ev. verksamhetsförändringar mm.

Theo de Laat,
Gebouwbeheerder

Melkweg

Tidigare hade vi ett mekaniskt låssystem och tappade bort en massa nycklar, som det var dyrt och tidsödande att ersätta. Nu när vi använder ett digitalt iLOQ-låssystem har nyckelhanteringen förbättrats drastiskt, och det är kostnadseffektivt!

Ron Jansson,
Facility Assistant

Schravenlant Lyceum

iLOQ nyckeln kan programmeras med individuella rättigheter, och enkelt förändra dem i systemet när användarens uppgifter ändrar. När en nyckel blir stulen, måste inte låsen bytas ut eller nya nycklar delas ut.

Kalevi Paviala,
System Expert

Tampere University of Technology

Den främsta anledningen till att välja iLOQ är lätthet, snabbhet och överkomlighet att ta bort en förlorad nyckel. Användningen av ett gemensamt nyckelsystem istället för flera system och minskningen av antalet nycklar för en användare påverkade beslutet för iLOQ.

Wout Braber,
Technische staf

Museum Boijmans Van Beuningen

På Museum Boijmans Van Beuningen vill vi garantera en hög säkerhetsnivå. Genom att välja det digitala låssystemet iLOQ har vi kunnat ordna den säkerheten. När en nyckel tappas bort kan den snabbt och lätt programmeras bort, och säkerheten återställs.

Manon Vermeulen,
Medewerker facility desk

Municipality of Amersfoort

Vi på kommunen i Amersfoort räknade ut att vi skulle välja digitala iLOQ-låssystem med ett stort antal mekaniska nycklar, och nu kan vi hantera låssystemet mer flexibelt.

Jelle Jager,
Head of Security

Erasmus University Rotterdam

Med valet av iLOQ:s digitallås frigör vi arbetstid för mitt team i deras dagliga arbete, så att de nu kan fokusera på säkerhetsuppgifterna.

Volker Schwach,
Technisches Gebäudemanagement

City of Dormagen

Det smarta låssystemet iLOQ kan efterhandsmonteras enkelt och flexibelt, även i våra befintliga byggnader. Eftersom det fungerar utan batterier finns det inget behov av underhåll – det sparar uppföljningskostnader och är bra för miljön. iLOQ är moduluppbyggt och programmeringen oerhört flexibel. Åtkomstauktorisationer kan hanteras sömlöst och säkert från område till område på ett decentraliserat sätt.