Ett självdrivet låssystem

iLOQ är det enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. I lokaler med låssystem med huvudnyckel, t.ex. skolor och offentliga inrättningar, kan iLOQ användas för att ge fördelarna med elektroniska lås på alla dörrar utan att dyra kablar måste dras eller batterier bytas ut. Systemet kan lätt utökas till ett fjärrstyrt passersystem. Då är ytterdörrens elektriska lås fjärrstyrda och tidsstyrda.

iloq-self-power

Låga driftskostnader

iLOQ är billig i drift, eftersom låsen inte måste anpassas till nya nycklar och det varken krävs nya lås, nycklar eller batterier. Detta sparar åtskilliga summor för omfattande låssystem med hundratals eller tusentals nycklar och lås. Nycklarna kan även återanvändas. Dessutom är iLOQ lätt att installera, eftersom låscylindern kan monteras på de flesta moderna låsen utan ändringar.

iloq-replacement-costs

Permanent hög säkerhetsnivå

iLOQ S10 utgör ett flexibelt och säkert låssystem. Nycklarna skyddas från kopiering med hjälp av en stark rullande kodkryptering i stället för en patenterad mekanisk kod. Digitala kopieringsskydd uppskattas allt mer, eftersom mekaniska nycklar numera till och med kan kopieras med 3D-skrivare. iLOQ bidrar även till utredning av eventuellt missbruk, eftersom den digitala identifieringen ger tillgång till alla upplåsningsdata eller upplåsningsförsök som registrerats i låscylinderns minne.

iloq-avain-key

En varaktig lösning för komplicerade låssystem

Det är besvärligt, dyrt och ofta omöjligt att administrera omfattande och komplexa låssystem med traditionella metoder i praktiken. Mekaniska låssystem är inte flexibla och kräver att låsningen planeras på förhand för fastighetens hela nyttjandeperiod. iLOQ S10-systemet, kan däremot anpassas helt till de ändamål lokalerna används till samt till användarens önskemål. Alternativet att utöka systemet till ett enkelt och praktiskt passersystem täcker även framtida behov.

iloq-n104-1-rfid-pin-reader-greybg

Fyra oslagbara fördelar

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar.

Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad iLOQ-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. Du behöver inte heller byta ut de nycklar som fortfarande används. Behörigheterna programmeras på nyckelns mikrochip med stark kryptering, vilket löser problemen med otillåten nyckelkopiering och patent som upphör att gälla.

Enkel och ständigt aktuell förvaltning av nycklar

Med iLOQ kan du administrera ett aktuellt nyckelregister med hjälp av den lättfattliga programvaran. Nyckeladministrationen för flera fastigheter eller till och med av system med tusentals lås kan skötas centralt. Åtkomsträttigheterna laddas på nycklarna elektroniskt, vilket gör att det går snabbt och lätt att lämna över den nya nyckeln.

Åtkomstkontroll i samma system

Det självdrivna låssystemet iLOQ S10 kan utökas till ett lätt och praktiskt fjärrstyrt iLOQ S10 online-passersystem. Vissa dörrar kan nu förses med fjärrstyrda låscylindrar, RFID-läsare och tidsstyrda elektriska dörrar. Du kan till exempel ställa in låset till gymnastiksalen i en skola, så att dörren dit kan öppnas med hjälp av en PIN-kod under en viss tid.

Låssystemet anpassas till ändringar i lokalerna

Nyckelrättigheterna kan uppdateras på ett snabbt och enkelt sätt när lokalernas funktion eller indelning ändras. Nycklarna och låsen måste inte bytas ut, bara omprogrammeras. Med iLOQ kan även behörigheterna programmeras på samma nyckel, så att den kan användas för att låsa upp allt från dörrar och skåplås med reglar, till hänglås. En enda iLOQ-nyckel ersätter en tung nyckelknippa.

Stäng sökningen