Bruksmiljøer

Løsning for skoler og offentlige bygg

Løsning for skoler og offentlige bygg

På eiendommer som trenger høyt sikkerhetsnivå, som skoler, museer og andre offentlige bygg, må mekaniske låssystemer suppleres med et dyrt adgangskontrollsystem. iLOQ S5 minimerer kostnadene mer enn noensinne ved å tilby både digital låsing og et fjernstyrt adgangskontrollsystem i én pakke. Løsningen kan lett utvides til å dekke mange ulike typer inngangspunkter uten store endringer av den eksisterende infrastrukturen.

Selvdrevet låssystem

iLOQ er verdens første elektroniske låssystemet i verden som drives med egenprodusert strøm når nøkkelen settes i låsen. De programmerbare låsene og nøklene kan derfor brukes uten batterier eller kabler.

I områder med låssystemer som har hovednøkkel, som for eksempel skoler og offentlige bygg, gir iLOQ fordelene med elektroniske låser på alle dører uten behov for dyre kabler eller bytting av batterier. Systemet er lett å bygge inn i et online adgangskontrollanlegg, der de elektriske låsene for hoveddøren fjernstyres og tidsstyres.

Lave livsløpskostnader

iLOQ har lave vedlikeholdskostnader ettersom det ikke er nødvendig å bygge om låser eller fornye låser, lage nye nøkler eller bytte batterier. Besparelsene er betydelige i omfattende låssystemer med hundrevis eller tusenvis av nøkler og låser. Nøklene kan også brukes på nytt. I tillegg er iLOQ enkelt å installere, ettersom låssylinderen er kompatibel med moderne låskasser, uten behov for tilpasninger.

Permanent høyt sikkerhetsnivå

iLOQ S5 presenterer et fleksibelt og sikkert låssystem. Nøklene beskyttes mot kopiering, ikke av formen på nøkkelen eller gyldigheten av patentet, men av en sterk og rullerende kodekryptering. Verdsettelsen av digital kopibeskyttelse vokser etterhvert som mekaniske nøkler nå kopieres selv med 3D-skrivere. iLOQ bidrar også til å undersøke mulig misbruk, ettersom den digitale identifikasjonen lar data for åpning eller forsøk på å åpne låsen logges på låssylinderens minne.

Varig løsning på låsutfordringer

Administrering av et låssystem med tradisjonelle metoder er omfattende, komplekst, arbeidskrevende, dyrt og ofte umulig i praksis. Mekaniske låssystemer er lite fleksible, og krever at låsene planlegges på forhånd for hele livssyklusen til eiendommen. I motsetning er iLOQ S5-systemet fullt modifiserbart avhengig av bruken av fasilitetene, og brukernes ønsker. Muligheten til å utvide systemet til et lett og praktisk adgangskontrollanlegg sørger også for at fremtidige behov møtes.

Fire enestående fordeler

Hvis en nøkkel mistes, trenger du ikke bytte låser eller nøkler.

Adgangsrettighetene til en mistet iLOQ-nøkkel fjernes raskt fra systemet – enkelt og rimelig, og uten behov for å bytte ut eller lage nye nøkler til låsene. Det er heller ingen grunn til å bytte noen av nøklene som fremdeles er i bruk. Adgangsrettighetene programmeres i nøkkelens mikrobrikke med sterk kryptering, noe som også hindrer uautorisert kopiering av nøkler og patentutløp.

Nøkkeladministreringen er enkel, og alltid oppdatert

iLOQ muliggjør administrasjon av et oppdatert nøkkelregister, med brukervennlig programvare. Nøkkeladministrasjonen for flere anlegg eller et system med tusenvis av låser kan gjøres sentralt. Adgangsrettighetene lastes inn i nøklene elektronisk, slik at overleveringen av nye nøkler blir enkelt og raskt.

Adgangskontroll i samme system

Det selvdrevne iLOQ S5-låssystemet kan utvides til et lettvekts og praktisk iLOQ S5 elektronisk adgangskontrollanlegg. Valgte dører kan installeres med online låssylindre, RFID og PIN-kodelesere, og tidsstyrte elektroniske dører. For eksempel kan idrettsanlegg på en skole planlegge å åpne med PIN-kode i en bestemt tidsperiode.

Låsene tilpasser seg endringer i anlegget

Når funksjonen eller oppsettet i anleggene endres, kan adgangsrettighetene oppdateres raskt og enkelt. Nøkler og låser trenger ikke byttes, bare omprogrammeres. iLOQ gir også mulighet for programmering av rettigheter på samme nøkkel, slik at den kan låse opp alt fra dører og skaplåser til hengelåser. Én enkelt iLOQ-nøkkel kan erstatte det tunge nøkkelknippet.

Digital låsing strømforsynt av din energi

iLOQ er verdens første produsent av digitale låssystem som er selvdrevet. Denne løsningen ble lansert i 2007, og hittil er det er solgt over 3 millioner nøkler og 1,8 millioner låser. Systemet henter den nødvendige energien fra nøkkelinnsetting. Det betyr at låser og nøkler fungerer uten batterier.

iLOQ S5 er den siste generasjonen, og med mange nye funksjoner har iLOQ enda mer å tilby til de fleste typer innstallasjoner. Det batterifrie låssystemet er enkelt og rimelig å vedlikeholde. Det er ikke nødvendig å bytte batterier, og låser og nøkler vil alltid fungere. Over tid sparer det batterifrie iLOQ-systemet mye penger og beskytter miljøet.

Vesa Niemi,
Development Engineer

City of Nokia

Den største fordelen med iLOQ S10 er at låser «serialiseres» etter programvare. iLOQ Manager er et brukervennlig program og svært lett å administrere. Låser er også gjenbrukbare, noe som gjør iLOQ egnet for bygninger som skal flyttes eller rives.

Max Seeger,
Deputy Manager

Soranahus

Med flere sosiale utdanningssteder på Sjælland, legger Soranahus stor vekt på å skape et hyggelig, trygt og koselig miljø for de unge som er plassert her. Vårt valg av låssystem ble tatt på grunnlag av sylinderens diskrete størrelse, intet kontinuerlig vedlikehold eller batteribytte, fleksibel selvbetjeningsløsning og muligheten til å skille mellom ansatte og beboer uten store utgifter når nøkler går tapt.

Ari Svangren,
Facility Manager

Kungsbacka Kommun

Kungsbacka kommune har valgt å installere iLOQ i alle nye bygninger og erstatter også gradvis gamle konvensjonelle låssystemer og prioriterer de med mistede nøkler. Vi valgte iLOQ på grunnlag av fleksibilitet og enkel fjerning av nøkler, og ikke å være bundet til en låsplan ved mulige funksjonsendringer etc.

Theo de Laat,
Gebouwbeheerder

Melkweg

Tidligere hadde vi et mekanisk låssystem og mistet mange nøkler, som var dyre og tidkrevende å erstatte. Nå som vi bruker et digitalt iLOQ-låssystem, er det betydelig lettere å holde styr på nøklene, noe som også sparer penger!

Ron Jansson,
Facility Assistant

Schravenlant Lyceum

En iLOQ-nøkkel kan programmeres med individuelle adgangsrettigheter, og så lett endres i systemet når en brukers oppgaver endres. Når en nøkkel er stjålet, er det ikke lengere nødvendig å erstatte sylindere og distribuere nye nøkler.

Kalevi Paviala,
System Expert

Tampere University of Technology

Den primære grunnen til å velge iLOQ er enkelheten, hurtigheten og overkommeligheten ved å fjerne en mistet nøkkel. Også bruken av ett felles nøkkelsystem i stedet for flere systemer, og nedgangen i antall nøkler for en bruker påvirket avgjørelsen for iLOQ.

Wout Braber,
Technische staf

Museum Boijmans Van Beuningen

I Museum Boijmans Van Beuningen ønsker vi å garantere et høyt sikkerhetsnivå. Med valget av iLOQs digitale låssystem har vi organisert denne sikkerheten. Når en nøkkel går tapt, kan den raskt og enkelt programmeres ut og sikkerheten gjenopprettes.

Manon Vermeulen,
Medewerker facility desk

Municipality of Amersfoort

Vi har i Amersfoort kommune valgt digitale låssystemer fra iLOQ med deres store antall mekaniske nøkler, og kan nå administrere låssystemet mer fleksibelt.

Jelle Jager,
Head of Security

Erasmus University Rotterdam

Med digital iLOQ-låsing frigjør vi tid i det daglige arbeide til teamet mitt, slik at de kan fokusere på sikkerhetsoppgavene sine.

Volker Schwach,
Technisches Gebäudemanagement

City of Dormagen

Det smarte iLOQ-låsesystemet kan ettermonteres enkelt og fleksibelt, selv i våre eksisterende bygninger. Fordi det virker uten batterier, er det ikke behov for vedlikehold – dette sparer etterfølgende kostnader og er bra for miljøet. iLOQ er modulært og programmeringen er ekstremt fleksibel. Adgangstillatelser kan håndteres problemfritt og sikkert fra område til område på en desentralisert måte.