Bruksmiljøer

Løsning for kontoreiendommer

Løsning for kontoreiendommer

iLOQ S5 er et låssystem som er basert på sterk digital godkjenning – en perfekt løsning for kontorer med stor gjennomstrømming av mennesker og flere lag sikkerhet. Løsningen gjør adgangskontroll mer effektiv på kontorer som tidligere har brukt mekanisk baserte lås- og adgangskontrollsystemer. Dessuten kan iLOQ S5 lett utvides til et fjernstyrt, lett og praktisk adgangskontrollsystem som er i stand til å håndtere store mengder tilgangsrettigheter via én brukervennlig plattform.

Permanent høyt sikkerhetsnivå

iLOQ S5 sikrer et permanent høyt sikkerhetsnivå, ettersom både låser og nøkler er fullt programmerbare. Adgangsrettigheter styres med brukervennlig sky-basert programvare, der plasseringen av låsene vises på en plantegning av eiendommen.

Låser og nøkler oppdateres med en programmeringsenhet som bruker en programmeringsnøkkel for datakryptering. Nøkler kan også oppdateres eksternt ved å bruke dem på en nøkkelprogrammerings-hotspot, installert på eiendommen.

Fjernstyrt adgangskontrollanlegg

Det digitale iLOQ S5 Online utvider iLOQ S5-låssystemet til et fullverdig fjernstyrt adgangskontrollanlegg. Utvidelsen gjør det mulig å legge til online låssylindre, RFID og PIN-kodelesere og tidsstyrte elektroniske låser til det samme systemet. Hele låssystemet kan administreres enkelt og kostnadseffektivt ved å bruke den samme iLOQ S5-programvaren. For eksempel kan kontorlokaler utstyres med offline låser, og inngangsdøren med en elektronisk fjernstyrt lås som kan åpnes med en RFID-brikke.

Låsene tilpasser seg endringer i bygget

Når byggets funksjon eller oppsett endres, kan adgangsrettighetene oppdateres raskt og enkelt. Nøkler og låser trenger ikke å byttes, bare omprogrammeres. iLOQ muliggjør programmering av adgangsrettigheter på en nøkkel, slik at den kan låse opp alt fra dører og skaplåser til hengelåser. Tunge nøkkelknipper er fortiden.

Fire enestående fordeler

Selvdrevet låssystem

iLOQ er verdens første elektroniske låssystemet i verden som drives med egenprodusert strøm når nøkkelen settes i låsen. De programmerbare låsene og nøklene kan derfor brukes uten batterier eller kabler. I tillegg til låssylindere for dører, inneholder produktfamilien skaplåser, hengelåser og installasjonsutstyr. iLOQ er enkelt å installere ettersom låssylinderen kan monteres på hvilken som helst moderne låskasse uten tilpasninger.

Kostnadene gjennom iLOQs livssyklus er betydelig lavere enn for et mekanisk låssystem som krever ombygninger, eller kostnadene for et batteridrevet, elektromekanisk låssystem.

Hvis en nøkkel mistes, trenger du ikke bytte låser eller nøkler.

Adgangsrettighetene til en mistet iLOQ-nøkkel fjernes raskt fra systemet – enkelt og rimelig, og uten behov for å bytte ut eller lage nye nøkler til låsene. Det er heller ingen grunn til å bytte noen av nøklene som fremdeles er i bruk. iLOQ sikrer dermed et permanent høyt sikkerhetsnivå for hele eiendommen.

Nøkkeladministreringen er enkel, og alltid oppdatert

iLOQ muliggjør administrasjon av et oppdatert nøkkelregister, med brukervennlig programvare. Nøkkelstyring for flere eiendommer kan gjøres sentralt. Skreddersying av adgangsrettigheter er enkelt og kan brukes til å begrense tilgangen til fasilitetene på kveldstid eller om natten. iLOQ S5 gjør det mulig å undersøke mulig misbruk, ettersom åpning eller forsøk på å åpne en lås registreres i låssylinderen.

Adgangskontroll i samme system

Det selvdrevne iLOQ S5-låssystemet kan utvides til et online iLOQ elektronisk adgangskontrollanlegg. De valgte dørene kan installeres med online låssylindre, RFID og PIN-kodelesere, og tidsstyrte elektroniske låser. For eksempel kan inngangsdører lukkes over helgen, og bare åpnes med en kombinasjon av en nøkkel med RFID-brikke og en PIN-kode.

Digital låsing strømforsynt av din energi

iLOQ er verdens første produsent av digitale låssystem som er selvdrevet. Denne løsningen ble lansert i 2007, og hittil er det er solgt over 3 millioner nøkler og 1,8 millioner låser. Systemet henter den nødvendige energien fra nøkkelinnsetting. Det betyr at låser og nøkler fungerer uten batterier.

iLOQ S5 er den siste generasjonen, og med mange nye funksjoner har iLOQ enda mer å tilby til de fleste typer innstallasjoner. Det batterifrie låssystemet er enkelt og rimelig å vedlikeholde. Det er ikke nødvendig å bytte batterier, og låser og nøkler vil alltid fungere. Over tid sparer det batterifrie iLOQ-systemet mye penger og beskytter miljøet.

Mark Astrup,
Manager and Owner

JP&Thygesen AS

Vi er svært godt fornøyd med dette systemet, enkelt å meld ut/inn nøkler.

Marika Grönholm-Lakka,
Office Property Manager

Centre, Business center

iLOQ er en særlig egnet løsning for oss fordi vi kan lage nye nøkler her på kontoret uten å bestille dem fra en låsesmed. Vi kan endre adgangsrettighetene til nøklene selv, og hvis en nøkkel går tapt, kan vi svarteliste den. I tillegg kan nøkler utstyres med adgangskontroll.