Bruksmiljøer

Løsning for sykehus

Løsning for sykehus

Sykehus utgjør en særlig utfordring for låssystemer, da mange ansatte med ulike ansvarsområder prøver å arbeide effektivt på et sted som dekker et stort areal og omfatter mange bygninger. Sikkerhetsnivået må være høyt til enhver tid, selv om personalet må ha adgang til mange ulike områder i bygningen. iLOQ S5 oppfyller sykehusenes strenge krav og bidrar samtidig til å sikre at den daglige driften fungerer problemfritt.

Skreddersydde adgangsrettigheter

Noen sykehusmedarbeidere arbeider bare innenfor et begrenset område, for eksempel en enkelt enhet eller etasje. For andre kan det være at arbeidsoppgaver krever at de flytter seg rundt på hele sykehuset. iLOQ S5-systemet gjør det enkelt å skreddersy adgangsrettigheter for å dekke alles behov. Nøklene til hver sykepleier, lege eller andre medlemmer av personalet programmeres med akkurat de rettigheter som arbeidsoppgavene krever. Dette gir alle tilgang til fasilitetene til sine arbeidsmandat, mens det hindrer at noen kommer inn i områder der de ikke har rettigheter.

Lett å oppdatere

Adgangsrettighetene lastes opp på nøkler og låser, slik at administratoren kan endre rettighetene raskt og enkelt. For eksempel hvis en sykepleiers arbeidsoppgaver overføres til en annen enhet så kan de få oppdaterte tilgangsrettigheter for nøkkelen i begynnelsen av skiftet fra nøkkelprogrammerings-hotspoten, selv midt på natten.

Fremtidens valg

Løsningen i et sykehus har en innvirkning på effektiviteten og sikkerheten til den daglige driften. iLOQ S5 er et topp-kvalitets, fleksibelt og sikkert låssystem som tilfredsstiller kravene i sykehus, både i dag og i årtier fremover. Systemet kan enkelt utvides til et enkelt og praktisk adgangskontrollanlegg.

Enkel administrasjon av hundrevis av låser og nøkler

Adgangsrettigheter styres med brukervennlig programvare. Den systemansvarlige kan utvide eller oppheve adgangsrettighetene som er programmert inn nøkler og låser. Låser vises i programvaren med plantegninger som gir overblikk, for eksempe, over låser som en bestemt nøkkel kan få tilgang til. Personaldata kan importeres til programvaren, direkte fra sykehusets ansattinformasjonssystem.

Fire enestående fordeler

Selvdrevet låssystem

iLOQ er verdens første elektroniske låssystemet i verden som drives med egenprodusert strøm når nøkkelen settes i låsen. De programmerbare låsene og nøklene kan derfor brukes uten batterier eller kabler. I tillegg til låssylindere for dører, inneholder produktfamilien skaplåser, hengelåser og installasjonsutstyr. iLOQ er enkelt å installere ettersom låssylinderen kan monteres på hvilken som helst moderne låskasse, uten tilpasninger.

Kostnadene gjennom iLOQs livssyklus er betydelig lavere enn for et mekanisk låssystem som krever ombygning eller kostnadene for et batteridrevet elektromekanisk låssystem.

Adgangsrettigheter oppdateres raskt for å endre oppgaver

Etter hvert som arbeidsoppgaver endres, kan adgangsrettigheter oppdateres til nøkkelen både raskt og enkelt. Informasjon om nye adgangsrettigheter overføres enklest når nøkkelen brukes på en veggmontert nøkkelprogrammerings-hotspot. iLOQ aktiverer alle nødvendige adgangsrettigheter som skal programmeres på en nøkkel, slik at den får tilgang til alt fra dører og medisinskap, til hengelåser. Tunge nøkkelknipper er fortiden.

Hvis en nøkkel mistes, trenger du ikke bytte låser eller nøkler

Adgangsrettighetene til en mistet nøkkel fjernet raskt, enkelt og rimelig fra systemet, uten behov for å bytte ut eller lage nye nøkler til låsene. Det er heller ingen grunn til å bytte noen av nøklene som fremdeles er i bruk. iLOQ sikrer dermed et permanent høyt sikkerhetsnivå for hele eiendommen. I tillegg lagrer låsene en hendelseslogg for bruken, som hjelper med etterforskning av misbruk.

Adgangskontroll i samme system

Det selvdrevne iLOQ S5-låsesystemet kan utvides til et online iLOQ elektronisk adgangskontrollanlegg. Dørene kan deretter installeres med online låssylindre, RFID og PIN-kodelesere og tidsstyrte elektroniske låser. Hele låssystemet kan administreres med den samme programvaren.

Digital låsing strømforsynt av din energi

iLOQ er verdens første produsent av digitale låssystem som er selvdrevet. Denne løsningen ble lansert i 2007, og hittil er det er solgt over 3 millioner nøkler og 1,8 millioner låser. Systemet henter den nødvendige energien fra nøkkelinnsetting. Det betyr at låser og nøkler fungerer uten batterier.

iLOQ S5 er den siste generasjonen, og med mange nye funksjoner har iLOQ enda mer å tilby til de fleste typer innstallasjoner. Det batterifrie låssystemet er enkelt og rimelig å vedlikeholde. Det er ikke nødvendig å bytte batterier, og låser og nøkler vil alltid fungere. Over tid sparer det batterifrie iLOQ-systemet mye penger og beskytter miljøet.

Referanser

Jorma Korhonen,
Head of Security

Health Care District of Northern Ostrobothnia

iLOQ-låssystemet var den eneste fornuftige løsningen for behovene til en ny sykehusbygning.

Jaana Hildén,
Office Manager

Mehiläinen NEO, Medical Center

Vi valgte iLOQ fordi det var lett å definere ulike adgangsrettigheter for en stor gruppe brukere. Videre var det enkelt å endre det implementerte systemet når det oppstod nye behov. Nøkkelhåndtering er enkelt, og det har ikke vært nødvendig å bytte låser.