Bruksmiljøer

Løsning for studentboliger

Løsning for studentboliger

I studentboliger er det en konstant utskifting av beboere, og nøkler mistes ofte. På grunn av den høye utskiftingsfrekvensen og komplisert nøkkellogistikk er styringen av tilgangsrettigheter med tradisjonelle systemer vanskelig og dyr. iLOQ S5 er den perfekte løsningen på utfordringene som studentboligenes administrasjon og personale står overfor.

Sanntids nøkkeladministrasjon

iLOQ-låssystemets låser og nøkler er fullt programmerbare. Selv som beboerne byttes ut og nøkler mistes, er sikkerhetsnivået fortsatt høyt, år etter år. Adgangsrettighetene til studentboliger styres med en brukervennlig sky-basert programvare, der plasseringen av låser vises på en plantegning av eiendommen. Programvaren viser sanntidsdata på nøklene og adgangsrettighetene deres.

Enkelt å oppdatere og utvide

iLOQ-låssystemet kan også lett utvides med iLOQ S5 Online verktøyer for administrasjon av tilgang. Systemet kan kompletteres med for eksempel tidsstyrte låssylindre, nettverkskoblede nøkkelprogrammeringspunkter og inngangsdør med PIN-kode og RFID-lesere.

Enkelt å administrere

iLOQ-nøklene er ikke laget med unik sliping. I stedet finnes all informasjonen programmert med sikker kryptering i nøkkelens mikrobrikke. Adgangsrettighetene på en nøkkel kan forandres fleksibelt når det for eksempel flytter inn en ny student, eller et fellesrom må omprogrammeres. Programmering av en ny nøkkel tar bare noen få sekunder.

Én nøkkel er nok

iLOQ-nøkkelen programmers med alle rettigheter som kreves, slik at den samme nøkkelen passer alle dører, fra leiligheten til sykkelboden, vaskerommet og så videre. iLOQ forenkler håndteringen av et oppdatert nøkkelregister med brukervennlig programvare. Stadig skiftende adgangsrettigheter holdes oppdatert og i orden.

Selvdrevet låsssystem

iLOQ er verdens første elektroniske låssystemet i verden som drives med egenprodusert strøm når nøkkelen settes i låsen. De programmerbare låsene og nøklene kan derfor brukes uten batterier eller kabler. I tillegg til låssylindere for dører, inneholder produktfamilien skaplåser, hengelåser og installasjonsutstyr. iLOQ er enkelt å installere ettersom låssylinderen kan monteres på hvilken som helst moderne låskasse, uten tilpasninger.

Hvis en nøkkel mistes, trenger du ikke bytte låser eller nøkler

Adgangsrettighetene til en mistet iLOQ-nøkkel fjernes raskt fra systemet – enkelt og rimelig, og uten behov for å bytte ut eller lage nye nøkler til låsen. En mistet nøkkel kan ikke lenger brukes til å få tilgang til leiligheten eller til fellesområdene. Adgangsrettighetene programmeres på nøkkelens mikrobrikke med sterk kryptering, noe som også hindrer uautorisert kopiering av nøkler og patentutløp.

Selv som beboerne flytter inn på samme tid, kan du levere ut nøklene på forhånd

Når beboerne flytter inn, kan nøkkelprogrammerings-hotspoten som er montert i et fellesområde brukes til å laste opp forhåndsprogrammerte nøkler. På dagen for innflytting kan beboerne bruke hotspoten til å aktivere nøkler og adgangsrettigheter. Dersom en beboer bytter leilighet, kan den samme nøkkelen omprogrammeres.

Misbruk av fellesarealer er enkelt å undersøke

iLOQ-sylinderen logger hver forekomst av åpning, eller forsøk på å åpne låsen. Loggfilen gjør det enkelt å undersøke ethvert misbruk av fellesområde og bidrar til å forhindre dette.

Digital låsing strømforsynt av din energi

iLOQ er verdens første produsent av digitale låssystem som er selvdrevet. Denne løsningen ble lansert i 2007, og hittil er det er solgt over 3 millioner nøkler og 1,8 millioner låser. Systemet henter den nødvendige energien fra nøkkelinnsetting. Det betyr at låser og nøkler fungerer uten batterier.

iLOQ S5 er den siste generasjonen, og med mange nye funksjoner har iLOQ enda mer å tilby til de fleste typer innstallasjoner. Det batterifrie låssystemet er enkelt og rimelig å vedlikeholde. Det er ikke nødvendig å bytte batterier, og låser og nøkler vil alltid fungere. Over tid sparer det batterifrie iLOQ-systemet mye penger og beskytter miljøet.

Gert-jan van de Sande,
Project Leader / Execution Manager

Camelot Real Estate

Camelot valgte iLOQ fordi det byr på maksimal sikkerhet kombinert med brukervennlighet for både leietaker og bygningsforvalter.

Matti Tarhio,
Managing Director

Hoas

iLOQ-systemet støtter den nye strategien og visjonen til Hoas veldig godt. Hoas sin visjon er: Den enkleste og mest komfortable måten å leve på for en student. Det digitalt programmerbare iLOQ-systemet bidrar til kortere køtider i våre travleste perioder. For nye leietakere vil vi kunne levere nøkkelen i god tid før byttedatoen. På flyttedagen deaktiveres nøkkelen til den gamle leietaker, og nøkkelen til den nye leietakeren begynner å fungere. iLOQ-systemet forenkler dermed den hverdagslige byttingen mellom elever. I tillegg er sikkerheten til nøkkelsystemet en prioritet for oss.

Satu Varstala,
Property Manager

KOAS

Vi valgte iLOQ først og fremst på grunn av dets tilpasningsevne og pålitelighet. Det er lett å fjerne tapte nøkler fra systemet, adgangsrettigheter kan endres og nøklene fungerer pålitelig selv i kulde.