Välj din region eller gå till den globala webbplatsen

Europe

North America

Ett självdrivet låssystem

iLOQ är det enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet skåplås med reglar, hänglås och installationsutrustning. iLOQ är lätt att installera, eftersom låscylindern kan monteras på de flesta moderna låsen utan ändringar.

Nyckelförvaltning i realtid

Låsen och nycklarna i iLOQ låssystem är programmerbara. Även om huset byter hyresgäster och nycklarna går förlorade upprätthålls samma säkerhetsnivå år efter år. Behörigheterna till studenthemmet administreras med hjälp av en lättfattlig molnbaserad programvara, där låsens placering visas på en ritning över fastigheten. Programvaran visar data i realtid om nycklarna och deras behörigheter.

Enkelt att hantera

iLOQ-nycklarna har inga mekaniska koder. I stället programmeras all information på nyckelns mikrochip med hjälp av säker kryptering. Nyckelns behörigheter kan ändras fritt när till exempel en ny student flyttar in i en fastighet, eller när en offentlig lokal används för ett nytt syfte. Det tar endast några sekunder att programmera en ny nyckel.

Lätt att uppdatera och utöka

iLOQ-låssystemet kan även lätt utökas med iLOQ S5-produkterna för online-passersystem. Systemet kan kompletteras med t.ex. tidsstyrda låscylindrar, nätanslutna nyckelprogrammeringscentraler s.k. Hot Spot, och RFID-läsare, med eller utan PIN-kod, till entréportar.

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar.

Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad iLOQ-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. En upphittad nyckel kan inte användas för att öppna lägenheter eller gemensamma utrymmen. Behörigheterna programmeras på nyckelns mikrochip med stark kryptering, vilket löser problemen med otillåten nyckelkopiering och patent som upphör att gälla.

Även om många hyresgäster flyttar in på samma gång kan nycklarna delas ut i god tid

När flera personer flyttar in samtidigt kan en Hot Spot, som installeras i ett gemensamt utrymme, användas för att ladda upp förprogrammerade nycklar. På flyttdagen kan hyresgästerna använda Hot Spot när de aktiverar sina nycklar och åtkomsträttigheter. Om en hyresgäst byter lägenhet kan samma nyckel omprogrammeras.

En enda nyckel räcker

iLOQ-nyckeln programmeras med alla nödvändiga behörigheter, så att samma nyckel passar till alla dörrar, från lägenhetens ytterdörr till cykelrum, tvättstuga osv. iLOQ underlättar förvaltningen av ett modernt nyckelregister tack vare den lättfattliga programvaran. Konstant uppdatering och sortering av växlande behörigheter.

Det är lätt att utreda missbruk av gemensamma utrymmen

iLOQ-cylindern registrerar varje gång låset öppnas samt varje försök att öppna låset. Loggfilen gör det lätt att utreda och förebygga allt missbruk av gemensamma utrymmen.

DET FÖRSTA BATTERILÖSA SYSTEMET I VÄRLDEN

iLOQ S5 är det förstä digitala låssystemet i världen som skapar sin egen elektricitet självt genom att skörda den energi som krävs när du sätter i nyckeln. Det innebär att lås och nycklar fungerar utan batterier.

Det batterilösa låssystemet är lätt och billigt i drift. Inga batterier måste bytas ut, och både lås och nycklar fungerar alltid utan problem. När du använder det batterilösa iLOQ-systemet under en längre period sparar du betydligt med pengar och värnar om miljön.

Mer information om iLOQ S5 -tekniken

Alla iLOQ S5 -produkter

 Referenser

Camelot bestämde sig för iLOQ på grund av dess maximala säkerhet i kombination med att användningen är så bekväm för både hyresgäster och byggnadsförvaltarbolag.

Gert-jan van de Sande, Project leader / Execution manager Camelot Real Estate

iLOQ-systemet understöder på ett mycket bra sätt Hoas nya strategi och vision. Hoas vision är denna: Det lättaste och bekvämaste levnadssättet för en student. Det digitalt programmerbara systemet iLOQ hjälper till att korta kötiderna vid våra värsta rusningstider. För nya hyresgäster kommer vi att kunna leverera nyckeln i god tid före överlämningsdatumet. På flyttdatumet slutar den förra hyresgästens nyckel att fungera och den nya hyresgästens nyckel träder i funktion. Systemet iLOQ gör alltså att studenternas föränderliga tillvaro blir lättare. Dessutom är säkerhet i nyckelsystemet en prioritering för oss.

Matti Tarhio, Managing Director Hoas

För oss var anledningarna till att välja iLOQ först och främst att det är så anpassningsbart och pålitligt. Det är lätt att ta bort tappade nycklar från systemet, åtkomsträttigheterna kan ändras och nycklarna fungerar pålitligt även när det är kallt.

Satu Varstala, Property Manager KOAS