Användningsområden

Låssystem för studentbostäder

Låssystem för studentbostäder

Studentbostäder byter ständigt ägare och det är vanligt att nycklar försvinner. På grund av hög omsättning och komplicerad nyckellogistik är behörighetshanteringen svår och dyr med traditionella system. iLOQ S5 är den perfekta lösningen för fastighetsförvaltare och personal på studentbostäder.

Nyckelförvaltning i realtid

Låsen och nycklarna i iLOQ låssystem är programmerbara. Även om huset byter hyresgäster och nycklarna går förlorade upprätthålls samma säkerhetsnivå år efter år. Behörigheterna till studenthemmet administreras med hjälp av en lättfattlig molnbaserad programvara, där låsens placering visas på en ritning över fastigheten. Programvaran visar data i realtid om nycklarna och deras behörigheter.

Lätt att uppdatera och utöka

iLOQ-låssystemet kan även lätt utökas med iLOQ S5-produkterna för online-passersystem. Systemet kan kompletteras med t.ex. tidsstyrda låscylindrar, nätanslutna nyckelprogrammeringscentraler s.k. Hot Spot, och RFID-läsare, med eller utan PIN-kod, till entréportar.

Enkelt att hantera

iLOQ-nycklarna har inga mekaniska koder. I stället programmeras all information på nyckelns mikrochip med hjälp av säker kryptering. Nyckelns behörigheter kan ändras fritt när till exempel en ny student flyttar in i en fastighet, eller när en offentlig lokal används för ett nytt syfte. Det tar endast några sekunder att programmera en ny nyckel.

En enda nyckel räcker

iLOQ-nyckeln programmeras med alla nödvändiga behörigheter, så att samma nyckel passar till alla dörrar, från lägenhetens ytterdörr till cykelrum, tvättstuga osv. iLOQ underlättar förvaltningen av ett modernt nyckelregister tack vare den lättfattliga programvaran. Konstant uppdatering och sortering av växlande behörigheter.

Ett självdrivet låssystem

iLOQ är det enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet skåplås med reglar, hänglås och installationsutrustning. iLOQ är lätt att installera, eftersom låscylindern kan monteras på de flesta moderna låsen utan ändringar.

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar

Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad iLOQ-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. En upphittad nyckel kan inte användas för att öppna lägenheter eller gemensamma utrymmen. Behörigheterna programmeras på nyckelns mikrochip med stark kryptering, vilket löser problemen med otillåten nyckelkopiering och patent som upphör att gälla.

Även om många hyresgäster flyttar in på samma gång kan nycklarna delas ut i god tid

När flera personer flyttar in samtidigt kan en Hot Spot, som installeras i ett gemensamt utrymme, användas för att ladda upp förprogrammerade nycklar. På flyttdagen kan hyresgästerna använda Hot Spot när de aktiverar sina nycklar och åtkomsträttigheter. Om en hyresgäst byter lägenhet kan samma nyckel omprogrammeras.

Det är lätt att utreda missbruk av gemensamma utrymmen

iLOQ-cylindern registrerar varje gång låset öppnas samt varje försök att öppna låset. Loggfilen gör det lätt att utreda och förebygga allt missbruk av gemensamma utrymmen.

Det första batterilösa systemet i världen

iLOQ S5 är det förstä digitala låssystemet i världen som skapar sin egen elektricitet självt genom att skörda den energi som krävs när du sätter i nyckeln. Det innebär att lås och nycklar fungerar utan batterier.

Det batterilösa låssystemet är lätt och billigt i drift. Inga batterier måste bytas ut, och både lås och nycklar fungerar alltid utan problem. När du använder det batterilösa iLOQ-systemet under en längre period sparar du betydligt med pengar och värnar om miljön.