Ett självdrivet låssystem

iLOQ är det enda elektroniska låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet skåplås med reglar, hänglås och installationsutrustning. iLOQ är lätt att installera, eftersom låscylindern kan monteras på de flesta moderna låsen utan ändringar.

iloq-self-power

Nyckelförvaltning i realtid

Låsen och nycklarna i iLOQ låssystem är programmerbara. Även om huset byter hyresgäster och nycklarna går förlorade upprätthålls samma säkerhetsnivå år efter år. Behörigheterna till studenthemmet administreras med hjälp av en lättfattlig molnbaserad programvara, där låsens placering visas på en ritning över fastigheten. Programvaran visar data i realtid om nycklarna och deras behörigheter.

iloq-locking-system

Enkelt att hantera

iLOQ-nycklarna har inga mekaniska koder. I stället programmeras all information på nyckelns mikrochip med hjälp av säker kryptering. Nyckelns behörigheter kan ändras fritt när till exempel en ny student flyttar in i en fastighet, eller när en offentlig lokal används för ett nytt syfte. Det tar endast några sekunder att programmera en ny nyckel.

iloq-avain-key

Lätt att uppdatera och utöka

iLOQ-låssystemet kan även lätt utökas med iLOQ S10-produkterna för online-passersystem. Systemet kan kompletteras med t.ex. tidsstyrda låscylindrar, nätanslutna nyckelprogrammeringscentraler s.k. Hot Spot, och RFID-läsare, med eller utan PIN-kod, till entréportar.

iloq-s10-helppo-laajentaa

Fyra oslagbara fördelar

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar.

Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad iLOQ-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. En upphittad nyckel kan inte användas för att öppna lägenheter eller gemensamma utrymmen. Behörigheterna programmeras på nyckelns mikrochip med stark kryptering, vilket löser problemen med otillåten nyckelkopiering och patent som upphör att gälla.

Även om många hyresgäster flyttar in på samma gång kan nycklarna delas ut i god tid

När flera personer flyttar in samtidigt kan en Hot Spot, som installeras i ett gemensamt utrymme, användas för att ladda upp förprogrammerade nycklar. På flyttdagen kan hyresgästerna använda Hot Spot när de aktiverar sina nycklar och åtkomsträttigheter. Om en hyresgäst byter lägenhet kan samma nyckel omprogrammeras.

En enda nyckel räcker

iLOQ-nyckeln programmeras med alla nödvändiga behörigheter, så att samma nyckel passar till alla dörrar, från lägenhetens ytterdörr till cykelrum, tvättstuga osv. iLOQ underlättar förvaltningen av ett modernt nyckelregister tack vare den lättfattliga programvaran. Konstant uppdatering och sortering av växlande behörigheter.

Det är lätt att utreda missbruk av gemensamma utrymmen

iLOQ-cylindern registrerar varje gång låset öppnas samt varje försök att öppna låset. Loggfilen gör det lätt att utreda och förebygga allt missbruk av gemensamma utrymmen.

Stäng sökningen