Användningsområden

Låssystem för sjukhus

Låssystem för sjukhus

Sjukhus ställer särskilda krav på låssystemet eftersom ett stort antal anställda med olika ansvarsområden ska kunna arbeta effektivt i lokaler som vanligtvis är stora och utbredda. Säkerhetsnivån måste alltid vara hög även när personalen behöver tillträde till många olika områden i byggnaden. iLOQ S5 tillgodoser de högt ställda kraven från sjukhus samtidigt som det bidrar till en smidigare vardag.

Anpassade behörigheter

Viss vårdpersonal arbetar bara inom ett begränsat område, till exempel en avdelning eller ett våningsplan. Andra har arbetsuppgifter som gör att de måste kunna röra sig fritt på hela sjukhuset. Med iLOQ S5-systemet kan du enkelt anpassa behörigheterna till varje anställds enskilda behov. De nycklar som används av sjuksköterskor, läkare och annan personal programmeras med exakt de behörigheter som arbetsuppgifterna kräver. På så sätt erhåller alla behöriga personer tillträde till de lokaler arbetsuppgifterna kräver, men inga personer får tillträde till de områden de inte har behörighet för.

Lätt att uppdatera

Behörigheterna laddas på nycklar och lås. På så sätt kan administratören snabbt och lätt ändra dem. Till exempel en sjuksköterska som förflyttas till en annan enhet kan erhålla uppdaterade behörighetrna från en Hot Spot i början av sitt skift, till och med mitt i natten.

Framtidens val

Låssystemet på ett sjukhus påverkar det dagliga arbetets effektivitet och säkerhet. iLOQ S5 är ett flexibelt och säkert låssystem av toppkvalitet, som uppfyller behoven på både dagens och framtidens sjukhus. Systemet kan lätt utökas till ett enkelt och praktiskt fjärrstyrt passersystem.

Enkel förvaltning av hundratals lås och nycklar

Behörigheterna hanteras med iLOQs lättanvända molnbaserade SaaS-plattform. Systemadministratören kan utöka eller återkalla de behörigheter som programmerats på nycklar och lås. Låsen visas i programmet på planritningar, så att du genast ser vilka lås som till exempel kan öppnas med en viss nyckel. Personuppgifterna kan importeras till programmet direkt från sjukhusets personaldatasystem.

Fyra oslagbara fördelar

Ett självdrivet låssystem

iLOQ S5 är det enda självdrivna digitala låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet skåplås, hänglås och installationsutrustning. iLOQ är lätt att installera, eftersom låscylindern kan monteras på de flesta moderna låsen utan ändringar.

iLOQ kostar betydligt mindre per nyttjandeperiod än mekaniska låssystem som kräver nya nycklar, eller batteridrivna elektromekaniska låssystem.

Fyra oslagbara fördelar

Behörigheterna kan snabbt uppdateras vid nya arbetsuppgifter

Vid nya arbetsuppgifter kan åtkomsträttigheterna på nyckeln uppdateras på ett snabbt och enkelt sätt. Det är enklast att överföra information om nya nyckelrättigheter när nyckeln används vid en väggmonterad Hot Spot. iLOQ gör det möjligt att programmera alla nödvändiga åtkomsträttigheter på en enda nyckel, som sedan kan användas till allt från t.ex. dörrar och medicinskåp till hänglås. Tunga nyckelknippor är ett minne blott.

Fyra oslagbara fördelar

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar

Du kan återkalla åtkomsträttigheterna för en borttappad nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. Du behöver inte heller byta ut de nycklar som fortfarande används. På så sätt ger iLOQ en permanent hög säkerhetsnivå i hela fastigheten. Dessutom registrerar låsen hur de använts i en logg, vilket gör det lättare att utreda missbruk.

Fyra oslagbara fördelar

Åtkomstkontroll i samma system

Det självdrivna låssystemet iLOQ S5 kan utökas till ett fjärrstyrt iLOQ online-passersystem. Vissa dörrar kan nu förses med fjärrstyrda låscylindrar, RFID-läsare med eller utan PIN-kod, och tidsstyrda dörrar med elektriska lås. Hela låssystemet kan administreras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt via samma programvara.

Det enda batterilösa systemet i världen

iLOQ S5 är det enda digitala låssystemet i världen som skapar sin egen elektricitet självt genom att skörda den energi som krävs när du sätter i nyckeln. Det innebär att lås och nycklar fungerar utan batterier.

Det batterilösa låssystemet är lätt och billigt i drift. Inga batterier måste bytas ut, och både lås och nycklar fungerar alltid utan problem. När du använder det batterilösa iLOQ-systemet under en längre period sparar du betydligt med pengar och värnar om miljön.

Jorma Korhonen,
Head of Security

Health Care District of Northern Ostrobothnia

Låssystemet iLOQ var den enda rimliga lösningen för behoven i en ny sjukhusbyggnad.

Jaana Hildén,
Office Manager

Mehiläinen NEO, Medical Center

Vi valde iLOQ för att det var lätt att definiera olika åtkomsträttigheter för en stor grupp av användare. Dessutom var det enkelt att ändra på det införda systemet när det framträdde nya behov. Nyckelhanteringen har varit rakt på sak och det har inte funnits något behov av att byta lås.