Användningsområden

Låssystem för kontorsfastigheter

Låssystem för kontorsfastigheter

iLOQ S5 är ett låssystem som bygger på stark digital autentisering – en perfekt lösning för kontor med ett stort flöde av människor och säkerhetsmekanismer i flera lager. Lösningen ger en effektivare behörighetskontroll på kontor som tidigare har använt mekaniskt baserade lås- och passersystem. iLOQ S5 kan dessutom enkelt utökas till ett fjärrstyrt, lätt och praktiskt passersystem som gör det möjligt att hantera ett stort antal behörigheter på en lättanvänd plattform.

Permanent hög säkerhetsnivå

iLOQ S5 ger en permanent hög säkerhetsnivå, eftersom både låsen och nycklarna är komplett programmerbara. Behörigheterna administreras med hjälp av en lättfattlig molnbaserad programvara, där låsens placering visas på en planritning över fastigheten.

Låsen och nycklarna uppdateras med en progammeringsenhet som använder en separat systemnyckel för datakryptering. Du kan även uppdatera nycklarna via fjärrstyrning genom att använda dem i en Hot Spot som installerats i fastigheten.

Ett fjärrstyrt passersystem

Med iLOQ S5 Online kan offline-låssystemet iLOQ S5 utökas till ett komplett fjärrstyrt passersystem. Med hjälp av det här tillvalet kan du nu lägga till fjärrstyrda låscylindrar, RFID-läsare med och utan PIN-kod, och tidsstyrda dörrar med elektriska lås i samma system. Hela låssystemet kan administreras på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt med hjälp av iLOQs molnbaserade SaaS-plattform. Kontorets innerdörrar kan till exempel förses med offline-lås och ytterdörren med ett elektroniskt, fjärrstyrt lås som kan öppnas med en RFID-tagg.

Låssystemet anpassas till ändringar i lokalerna

Behörigheterna kan uppdateras på ett snabbt och enkelt sätt när lokalernas funktion eller indelning ändras. Nycklarna och låsen måste inte bytas ut, bara omprogrammeras. Med iLOQ kan flera olika behörigheter programmeras på samma nyckel, så att den kan användas för att låsa upp allt från dörrar och lås med reglar till hänglås. Tunga nyckelknippor är ett minne blott.

Fyra oslagbara fördelar

Ett självdrivet låssystem

iLOQ S5 är det enda självdrivna digitala låssystemet i världen som alstrar elektricitet när du sätter nyckeln i låset. Därför kräver de programmerbara låsen och nycklarna varken batterier eller kablar. Förutom låscylindrar till dörrar omfattar sortimentet skåplås, hänglås och installationsutrustning. iLOQ är lätt att installera, eftersom låscylindern kan monteras på de flesta modern låsen utan ändringar.

iLOQ kostar betydligt mindre per nyttjandeperiod än mekaniska låssystem som kräver nya nycklar, eller batteridrivna elektromekaniska låssystem.

Om en nyckel tappas bort måste låset inte bytas ut och låset måste inte anpassas till nya nycklar.

Du kan återkalla behörigheterna för en borttappad iLOQ-nyckel via systemet på ett snabbt, lätt och billigt sätt utan att låsen måste bytas ut eller anpassas till nya nycklar. Du behöver inte heller byta ut de nycklar som fortfarande används. På så sätt ger iLOQ en permanent hög säkerhetsnivå i hela fastigheten.

Enkel och ständigt aktuell förvaltning av nycklar

Med iLOQ kan du administrera ett aktuellt nyckelregister med hjälp av den lättfattliga programvaran. Nyckeladministrationen för flera fastigheter kan skötas centralt. Det är mycket lätt att anpassa behörigheterna, och funktionen kan användas för att begränsa tillträde till lokalerna på kvällar eller nätter. iLOQ S5 bidrar även till utredning av eventuellt missbruk, eftersom alla upplåsningsdata eller upplåsningsförsök registrerats i låscylinderns minne.

Åtkomstkontroll i samma system

Det självdrivna låssystemet iLOQ S5 kan utökas till ett fjärrstyrt iLOQ online-passersystem. Vissa dörrar kan förses med fjärrstyrda låscylindrar, RFID-läsare och tidsstyrda dörrar med elektriska lås. Ytterdörrarna kan till exempel låsas över helgen, och kan då endast öppnas med en kombination av nyckelns RFID-tagg och en PIN-kod.

Det enda batterilösa systemet i världen

iLOQ S5 är det enda digitala låssystemet i världen som skapar sin egen elektricitet självt genom att skörda den energi som krävs när du sätter i nyckeln. Det innebär att lås och nycklar fungerar utan batterier.

Det batterilösa låssystemet är lätt och billigt i drift. Inga batterier måste bytas ut, och både lås och nycklar fungerar alltid utan problem. När du använder det batterilösa iLOQ-systemet under en längre period sparar du betydligt med pengar och värnar om miljön.