Brugsmiljøer

Låsningsløsninger for kontorejendomme

Låsningsløsninger for kontorejendomme

iLOQ S5 er et låsesystem, der er baseret på stærk digital godkendelse – en perfekt løsning til kontorer med stor gennemstrømning af mennesker og flere lag sikkerhed. Løsningen gør adgangsstyring mere effektiv på kontorer, der tidligere har brugt mekanisk baserede låse- og adgangsstyringssystemer. Derudover kan iLOQ S5 let udvides til et fjernbetjent, let og praktisk adgangsstyringssystem, der er i stand til at håndtere store mængder adgangsrettigheder via én brugervenlig platform.

Permanent højt sikkerhedsniveau

iLOQ S5 sikrer et permanent højt sikkerhedsniveau, da både låse og nøgler er fuldt programmerbare. Adgangsrettighederne administreres med brugervenlig, Cloud-Baserede software, hvor placeringen af låse vises på grundplanerne for ejendommen.

Låse og nøgler opdateres med en programmeringsenhed, der bruger en separat programmeringsnøgle til datakryptering. Nøgler kan også fjernopdateres ved at bruge dem på et nøgleprogrammerings-hotspot installeret på ejendommen.

Fjernbetjent adgangskontrols system

Det digitale iLOQ S5 Online udvider iLOQ S5 låsesystemet til en fuldt fjernbetjent adgangskontrols system. Udvidelsen giver dig mulighed for at føje fjernbetjente låsecylindre, RFID- og PIN-kodelæsere samt tidsstyrede elektroniske låse til samme system. Hele låsesystemet kan administreres Hele låsesystemet kan styres nemt og omkostningseffektivt ved hjælp af iLOQs cloud-baserede SaaS-platform. For eksempel kan kontordørene være udstyret med offline-låse og indgangsdøren med en elektronisk fjernbetjent lås tilgængelig med et RFID-mærke.

Låsningen tilpasser sig ændringer i faciliteterne

Når faciliteternes funktion eller indretning ændres, kan adgangsrettigheder opdateres hurtigt og nemt. Nøgler og låse behøver ikke ændres, kun om programmeres. iLOQ gør det muligt at programmere adgangsrettigheder på en nøgle, så den kan låse op for alt fra døre og kamlåse til hængelåse. Tunge nøglebundter er fortid.

Fire enestående fordele

Selvdrevet låsesystem

iLOQ S5 er det første elektroniske låsesystem i verden, som er selvdrevet ved at indsamle elektricitet fra nøgleindsættelsen. Dets programmerbare låse og nøgler kan derfor fungere uden batterier eller kabler. Udover låsecylindre til døre dækker vores produktserie kamlåse, hængelåse og installationsudstyr.

iLOQ er nemt at installere, da låsecylinderen kan monteres på ethvert moderne låsehus uden ændringer. Livscyklusudgifterne for iLOQ er betydeligt lavere end dem, der er forbundet med et mekanisk låsesystem, der kræver ændring af nøgler, eller et batteridrevet elektromekanisk låsesystem.

Hvis en nøgle mistes, behøver låsene ikke at blive ændret eller nøglerne udskiftet.

Adgangsrettighederne til en tabt iLOQ nøgle fjernes hurtigt fra systemet, nemt og billigt uden behov for ændring af låse eller udskiftning af nøgler. Der er heller ikke behov for ændring af nøgler allerede i brug. iLOQ sikrer således et permanent højt sikkerhedsniveau i hele ejendommen.

Nøgleadministration er enkel og altid opdateret

iLOQ gør det muligt at administrere et opdateret nøgleregister med let anvendelig software. Nøgleadministration af flere ejendomme kan gøres centralt. Skræddersyning af adgangsrettigheder er enkelt og kan bruges til at begrænse adgang til faciliteterne om aftenen eller natten. iLOQ S5 hjælper også med at efterforske eventuelt misbrug, da åbning eller forsøg på åbning af enhver lås registreres på låsecylinderen.

Adgangskontrol i det samme system

Det selvdrevne iLOQ S5 låsesystem kan udvides til et fjernbetjent iLOQ online-adgangskontrols system. Udvalgte døre kan derefter udstyres med fjernbetjente låsecylindre, RFID- og PIN-kodelæsere og tidsstyrede elektroniske låse. For eksempel kan indgangsdørene lukkes i weekenden, hvorved de kun kan åbnes med en kombination af en nøgles RFID-mærke og en PIN-kode.

Uden batterier, det første system i verden

iLOQ er det første batterifri låsesystem i verden, der er selvdrevet ved at hente den nødvendige energi fra nøgleindsætningen. Det betyder, at låse og nøgler fungerer uden batterier.

Det batterifri låsesystem er let og prisbilligt at vedligeholde. Der er intet behov for at udskifte batterier, og låse og nøgler fungerer altid. I tidens løb sparer det batterifri ILOQ-system mange penge og beskytter miljøet.