Våra produkter baseras på patenterade tekniska lösningar

Vi utvecklar och testar ständigt vårt sortiment för att hålla vår standard på samma nivå som säkerhetsbranschen. En aktuell förteckning över intyg finns i EU:s patentregister.