iLOQ 5-serien

iLOQ 5-serien

Baserat på två decennier av innovationer

En molnbaserad SaaS-plattform som förenar världens första självladdande digitala låssystem och världens första mobilbaserade passersystem som genererar energi genom NFC-tekniken.

Designat för att maximera säkerheten, minimera administrationstiden och miljöpåverkan samt sänka livscykelkostnaderna och öka värdet på dina fastigheter 

Flera passage­möjligheter

iLOQ 5-serien är en flexibel och modifierbar låslösning som enkelt låter dig välja vilken ”nyckel” du vill använda; iLOQ S5 digital nyckel, iLOQ S50 mobiltelefonnyckel (iOS eller Android), en FOB eller en gruppkod. Och precis som i alla iLOQ lösningar, behövs varken batterier eller kablar.

Nycklar, lås och läsare lär av varandra

D2D kommunikation innebär att data (som t ex listor med blockerade nycklar, tidsbegränsningar, aktuell tid, händelselogg och nycklars behörigheter) kan fjärruppdateras och delas i båda riktningarna mellan programvaran, onlineläsarna, nycklarna och låsen i en byggnad innan upplåsning. Detta minimerar de resor som vanligtvis behövs för att uppdatera låssystem, kräver ett minimum av kostnader för kablage samt håller nere livscykelkostnaden och miljöpåverkan.

Molnbaserad SaaS-plattform

Snabb, säker och bekväm hantering av lås, nycklar, sajter och användare i en enda molnbaserad SaaS-plattform. Användarvänligt grafiskt användargränssnitt. Inget behov av att investera i IT-lösningar för hårdvara och mjukvara.

Avancerad säkerhet

I och med att enheterna kommunicerar med varandra, ger det högsta säkerhet samtidigt som kostnaderna för administration reduceras. Nycklar som är borttappade, stulna eller inte har återlämnats, kan enkelt tas bort ur systemet. Funktionen tidsbegränsning säkerställer att utgångna nycklar slutar fungera utan administrativa åtgärder.

Strömlinje­formad hantering

iLOQ 5-seriens standardiserade öppna API möjliggör integration till moderna informationsdelnings- och bokningssystem och persondatabaser. Det finns många användningsområden; t ex kan bokning av gemensamma lokaler göras med lokala pekskärmar eller i mobilappar för att i nästa steg uppdatera nycklar. Det behövs inga kablar till dörrarna.

iLOQ för flerbostadshus

Tryggt boende i flerbostadshus

iLOQ 5-serien säkerställer att låssäkerheten för lägenheter, trapphus och andra gemensamma utrymmen kontinuerligt hålls på högsta möjliga nivå. Systemet är enkelt att installera och hantera samt billigt att underhålla. iLOQ löser problem orsakade av förlorade nycklar, otillåten kopiering, patent som löpt ut samt missbruk av gemensamma områden.

iLOQ för kommersiella fastigheter

Flexibel tillträdeskontroll i byggnader med ständiga förändringar

iLOQ 5-serien är ett låssystem baserat på en stark digital autentisering – en perfekt lösning för kontor med stort flöde av människor och flera nivåer av säkerhet. Lösningen förbättrar effektiviteten för tillträdeskontroll jämfört med tidigare användning av mekaniskt låssystem.

Dessutom kan systemet enkelt utökas till ett fjärrstyrt passersystem som kan hantera stora mängder passagerättigheter i en användarvänlig plattform.

iLOQ för försörjnings­sektorn

Passagerättigheter som delas direkt via internet förenklar för försörjningssektorn samt ger en ökad tillförlitlighet och kostnadseffektivitet

En väl fungerande och pålitlig försörjningssektor är avgörande för ett fungerande modernt samhälle. Nätverksleverantörer möter regelbundet utmaningen att hantera många webbplatser och ett stort antal lås samt personal. Detta har traditionellt inneburit att ett stort antal nycklar är i ständig cirkulation. iLOQ 5-serien har eliminerat behovet av fysiska nycklar och batteridrivna låscylindrar. Endast en smartphone behövs för att öppna alla lås i systemet. Behörighet till alla fastighetens lås kan hanteras och delas enkelt med iLOQ 5-seriens molnbaserade programvara. Den dagliga driften är enklare och en hög säkerhet upprätthålls vilket ger värdefulla besparingar av tid, resurser och livscykelkostnader för hela organisationen.

Flera passagemöjligheter

iLOQ 5-serien är en flexibel, modifierbar och lättanvänd plattform som enkelt låter dig välja vilken ”nyckel” du vill använda:

Vill du veta mer?

Kontakta oss nu för att förbättra säkerheten, minska administrationen och miljöpåverkan, sänka livscykelkostnaderna och öka värdet på dina fastigheter.