iLOQ S5 produkter

Europrofil Enkelcylinder (30-10 mm) med RTC SB

D5S.510.SB

Read more about product: DIN (Europa) Enkelcylinder för nyckelbrytare

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Enkelcylinder (30-10 mm) SB

D5S.500.SB

Read more about product: DIN (Europa) Enkelcylinder för nyckelbrytare

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom medicinskåp, förvaringsskåp och postboxar. Skåplåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Används tillsammans med installationsset: G1021, G1022, G1025 eller G1026.

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom medicinskåp, förvaringsskåp och postboxar. Skåplåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Passande installationskit A10.18, A10.58 och A10.59

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom medicinskåp, förvaringsskåp och postboxar. Skåplåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Används tillsammans med installationsset: G1021, G1022, G1025 eller G1026.

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom medicinskåp, förvaringsskåp och postboxar. Skåplåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Passande installationskit A10.18, A10.58 och A10.59

Dörrmodulen ansluts till Net Bridge via RS485 bus. Dörrmodulen har anslutningar för en dörr med två läsare (med samma behörigheter) och två cylindrar. Dörrmodulen möjliggör öppning av elektriska lås med RFID läsare eller kalenderstyrningar.

Europrofil Dubbelcylinder (30/30mm) med två RTC SB

D5S.220.SB

Read more about product: DIN (Europa) Dubbelcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Dörrmodul för en dörr. Dörrmodulen möjliggör öppning av elektriska lås med RFID läsare eller kalenderstyrningar. Det ingår ett förinstallerat SIM-kort med 4G uppkoppling i dörrmodulen som ger möjlighet för den att kommunicera med servern.

iLOQ S5 Online-system Net Bridge. Det går att ansluta upp till 30 enheter via RS485 bus. Net Bridge ansluter enheterna till nätverket.

Självladdande iLOQ cylinder för nyckelfackrör som sparar händelseloggar med tidsstämpel och ger möjlighet till enkel behörighetskontroll.
Passar i standard Ø 38mm nyckelfackrör.

Cylinder för nyckelfackrör

F5S.1.HC

Read more about product: Cylinder för nyckelfackrör

Självladdande iLOQ cylinder för nyckelfackrör som sparar händelseloggar och ger möjlighet till enkel behörighetskontroll.
Passar i standard Ø 38mm nyckelfackrör.

Programmeringsadaptern är framtagen för programmering av cylindrar och nycklar. Programmeringsadaptern har anslutningar för en programmeringsFob och en kontaktnyckel.

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom medicinskåp, förvaringsskåp och postboxar. Skåplåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Passande installationskit A10.18, A10.58 och A10.59

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom medicinskåp, förvaringsskåp och postboxar. Skåplåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Passande installationskit A10.18, A10.58 och A10.59

Programmeringskabel

A00.17

Read more about product: Kontaktnyckel

När en kontaktnyckel är ansluten till en programmeringsfob eller till en programmeringsadapter ger det användare möjligheten att programmera cylindrar i S5 serien.

ProgrammeringsFoben utgör säkerheten i systemet och möjliggör administration och programmering av cylindrar och nycklar. ProgrammeringsFoben ger även möjlighet för användare att hämta händelselogg från cylindrar och nycklar.

Hänglås, bygel 15/27 mm, RTC, med klocka

H5S5.2C.27.HC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk med RTC - realtidsklocka

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom grindar, portar och luckor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 15/27mm eller 15/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Läsaren kopplas till dörrmodul. Den har tryckknappar samt NFC / BLE lästeknik. Läsaren möjliggör öppning av elektriska lås och ger även möjligheten att uppdatera nycklar. Läsaren agerar som en “data sharing point” mellan programvarans databas och D2D enheter. Förberedd för öppning med nyckelFob och telefon-App. Kompatibel med iLOQ S50 mobiltelefon­nyckel.

Läsaren kopplas till dörrmodul. Den har touchknappar samt NFC / BLE lästeknik. Läsaren möjliggör öppning av elektriska lås och ger även möjligheten att uppdatera nycklar. Läsaren agerar som en “data sharing point” mellan programvarans databas och D2D enheter. Förberedd för öppning med nyckelFob och telefon-App. Kompatibel med iLOQ S50 mobiltelefon­nyckel.

Mjukvara för avancerad 24/7 programmering, administration och underhåll av iLOQ S5 och S50 cylindrar och nycklar.

Första installationen på PC kräver Windows 7, 8 eller nyare, Internet Explorer 8 eller nyare, lokala administratörsrättigheter samt .NET Framework 4.6.2 installerat.

Följande användarinstallationer på PC. Varje Windowsanvändare behöver sin egen installation. Kräver första installation av mjukvaran men det kräver inte lokala administratörsrättigheter.

Årlig iLOQ S5/50 licenskostnad.

Hänglås, bygel 15/50 mm, RTC, med klocka

H5S5.2C.50.HC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk med RTC - realtidsklocka

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom grindar, portar och luckor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 15/27mm eller 15/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 15/50 mm

H5S5.1C.50.HC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom grindar, portar och luckor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 15/27mm eller 15/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom grindar, portar och luckor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 15/27mm eller 15/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Europrofil med RTC och Dummy insida 30/30 mm

D5S.410.SB

Read more about product: DIN (Europa) Europrofilcylinder med RTC och Dummy insida

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom grindar, portar och luckor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 15/27mm eller 15/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 15/27 mm

H5S5.1C.27.HC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom grindar, portar och luckor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 15/27mm eller 15/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, Bygel 15/50 mm

H5S5.1.50.HC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom grindar, portar och luckor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 15/27mm eller 15/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 11/28 mm, inomhus

H5S4.10C.28.HC

Read more about product: Hänglås för inomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och grindar. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 11/28mm eller 11/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, Bygel 15/27 mm

H5S5.1.27.HC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom grindar, portar och luckor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 15/27mm eller 15/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 11/50 mm

H5S4.1C.50.HC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och grindar. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 11/28 mm eller 11/50 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 11/28 mm

H5S4.1C.28.HC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och grindar. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 11/28 mm eller 11/50 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 11/50 mm, inomhus

H5S4.10C.50.HC

Read more about product: Hänglås för inomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och grindar. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 11/28mm eller 11/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofilcylinder med Dummy insida 30/30 mm

D5S.400.SB

Read more about product: DIN (Europa) Europrofilcylinder med dummy insida

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Hänglås, bygel 11/50 mm, inomhus

H5S4.10.50.HC

Read more about product: Hänglås för inomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och grindar. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 11/28mm eller 11/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 11/28 mm, inomhus

H5S4.10.28.HC

Read more about product: Hänglås för inomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och grindar. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 11/28mm eller 11/50mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 11/50 mm

H5S4.1.50.HC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och grindar. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 11/28 mm eller 11/50 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/60 mm

H5S3.1C.60.BC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 11/28 mm

H5S4.1.28.HC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och grindar. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 11/28 mm eller 11/50 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/110mm

H5S3.1C.110.BC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/25mm

H5S3.1C.25.BC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/60 mm, inomhus

H5S3.10C.60.BC

Read more about product: Hänglås för inomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/25 mm, inomhus

H5S3.10C.25.BC

Read more about product: Hänglås för inomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/110 mm, inomhus

H5S3.10C.110.BC

Read more about product: Hänglås för inomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/60 mm, inomhus

H5S3.10.60.BC

Read more about product: Hänglås för inomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Digital nyckel utan batterier med kraftfull kryptering. Alla nycklar är mekaniskt identiska. Behörigheter programmeras in i nyckeln och är fullt förändringsbart. Pålitlig, underhållsfri nyckel som tål hård användning, vatten, kyla och stötar. Nyckeln fungerar som en databärare i D2D nätverket.
Unikt AES-256 multi-processorchip som möjliggör 1-wire och RFID funktioner.
Mörkblått färgat lock (utbytbart)

Hänglås, bygel 8/25 mm, inomhus

H5S3.10.25.BC

Read more about product: Hänglås för inomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/110 mm, inomhus

H5S3.10.110.BC

Read more about product: Hänglås för inomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/110mm

H5S3.1.110.BC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/60 mm

H5S3.1.60.BC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Hänglås, bygel 8/25mm

H5S3.1.25.BC

Read more about product: Hänglås för utomhusbruk

Kontrollera och övervaka tillträde till säker förvaring såsom förvaringsskåp, luckor och lådor. Hänglåset är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.

Bygelstorlek 8/25mm, 8/60 mm eller 8/110 mm. Finns även med 500mm kedja för fastsättning.

Europrofil Dubbelcylinder (30/30mm) med en RTC SB

D5S.210A.SB

Read more about product: DIN (Europa) Dubbelcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Enkelcylinder (30mm) SB

D5S.110.SB

Read more about product: DIN (Europa) Enkelcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Enkelcylinder (30mm) SB

D5S.110A.SB

Read more about product: DIN (Europa) Enkelcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Dubbelcylinder (30/30mm) med en RTC SB

D5S.210.SB

Read more about product: DIN (Europa) Dubbelcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Dubbelcylinder (30/30mm) två RTC SB

D5S.220A.SB

Read more about product: DIN (Europa) Dubbelcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Enkelcylinder (30mm) SB

D5S.100A.SB

Read more about product: DIN (Europa) Enkelcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Dubbelcylinder (30/30mm) SB

D5S.200A.SB

Read more about product: DIN (Europa) Dubbelcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Vredcylinder (30/30mm) med RTC SB

D5S.310A.SB

Read more about product: DIN (Europa) Vredcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Vredcylinder (30/30mm) SB

D5S.300A.SB

Read more about product: DIN (Europa) Vredcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Dubbelcylinder (30/30mm) SB

D5S.200.SB

Read more about product: DIN (Europa) Dubbelcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Vredcylinder (30/30mm) med RTC SB

D5S.310.SB

Read more about product: DIN (Europa) Vredcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Enkelcylinder (30mm) SB

D5S.100.SB

Read more about product: DIN (Europa) Enkelcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Europrofil Vredcylinder (30/30mm) SB

D5S.300.SB

Read more about product: DIN (Europa) Vredcylinder

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål.

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål, borstad mässing eller polerad mässing.

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål, borstad mässing eller polerad mässing.

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål, borstad mässing eller polerad mässing.

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål, borstad mässing eller polerad mässing.

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål, borstad mässing eller polerad mässing.

Den unika iLOQ-cylindern är självförsörjande på energi. Den energi som behövs genereras när nyckeln förs in i låscylindern. Cylindern är en del av ett D2D nätverk vilket möjliggör enkla uppdateringar av lista över blockerade nycklar.
Tillgängliga ytbehandlingar: borstat stål, borstad mässing eller polerad mässing.