Våre produkter er basert på patenterte, teknologiske løsninger

Produktfamilien er under stadig utvikling og testing for å opprettholde standardene som er satt av sikkerhetsbransjen. En oppdatert liste over patentene våre finnes i EUs patentregister.