iLOQ S5

iLOQ S5

Enda et fremskritt innenfor digital låsing

Digitalisering og tingenes Internett åpner for nye muligheter som iLOQ utnytter for å lage smarte låssystemer som gir kundene mer for pengene. Neste generasjons iLOQ S5 har funksjoner og fordeler som gir bygningseiere, driftsansvarlige og nøkkelhavere høy sikkerhet og enestående brukervennlig adgangskontroll sammen med konkurransedyktige levetidskostnader og store besparelser.

iLOQ HOME – Låser opp for den smarte måten å bo på

iLOQ HOME gir beboere mer frihet, sikkerhet og fleksibilitet til å bo på den måten de ønsker.

Smartere, enklere adgangskontroll

iLOQ S5 gjør at enheter kan kommunisere med hverandre. Denne avanserte funksjonen gjør at enorme mengder data kan fjernoppdateres og deretter deles mellom lesere, nøkler og låser i en bygning. Nøkkelen, som har de nyeste dataene, blir databæreren som beveger seg gjennom låssystemet.

Når alle enheter er sammenkoblet og kommuniserer med hverandre, deles oppdatert informasjon, for eksempel tilgangsrettigheter, tidsbegrensninger, lister over blokkerte nøkler og logger, raskt mellom enhetene hver gang en dør åpnes.

iLOQ S5 holder informasjon om tilgangsrettigheter kontinuerlig oppdatert hele tiden.

Redusert administrasjon og kostnader

Med iLOQ S5 trenger du ikke å bruke en programmeringsenhet til å importere eller eksportere data manuelt til låser eller nøkler på stedet. Du slipper også problemet med mekaniske låssystemer hvis en nøkkel forsvinner. Med iLOQ S5 minimeres også utgiftene knyttet til systemkabling, og levetidskostnadene reduseres.

Effektivisert drift

Det standard, åpne programmeringsgrensesnittet (API-et) til iLOQ S5 gjør at det kan integreres med moderne systemer for informasjonsdeling og bestilling samt kundenes personlige databaser. Dette åpner for mange nyttige bruksområder. Bestilling av felleslokaler kan for eksempel oppdateres med berøringsskjermer på stedet eller i mobilapper og deles med iLOQ S5-nøkkelen. Det er ikke behov for ytterligere kabling til døren.

Toppmoderne sikkerhet

Den desentraliserte iLOQ S5-løsningen sikrer at tapet av eller bruddet i ett element, ikke setter sikkerheten til hele låsinfrastrukturen på spill.gefährdet.

Tilgangsrettigheter raskt og sikkert

Tilgangsrettighetene styres enkelt ved hjelp av iLOQ Manager-programvaren. Administratorer kan vise oppdatert informasjon om nøklene, låsene og adgangsrettighetene i systemet for å sørge for det høyeste sikkerhetsnivået til enhver tid.

Selvdreven låsing

Som i alle iLOQ-løsninger er det ikke behov for batterier. Energien som trengs for å gi tilgangsrettigheter genereres av bevegelsen når du setter inn nøkkelen i låsen. Data mellom låssylinderen og nøkkelens mikrobrikke overføres med sterk kryptering. Når adgang gis, frigis låsen i låssylinderen og låsen kan åpnes ved å vende nøkkelen. Når nøkkelen tas ut av sylinderen, lukkes låsen igjen.

Alle iLOQ S5-låssylindere og -nøkler kan programmeres. De kan brukes om igjen og trygt omprogrammeres i samsvar med endringer i adgangsrettigheter, slik at det blir enkelt å utvide systemet etter behov.

Ekstern adgangskontroll

iLOQ S5 kan utvides med iLOQ Online for å gi rask og enkel ekstern adgangskontroll for låssystemet. Du kan legge til fjernstyrte låssylindere, lesere eller tidsstyrte elektroniske dører og håndtere administrasjonen fra ett system.

Alt-i-ett-iLOQ-systemet med RFID/PIN-kode/Bluetooth og NFC-leser gjør at dører som brukes ofte, kan åpnes med mange ulike enheter, for eksempel den digitale iLOQ S5-nøkkelen, en iLOQ S50-fob, en RFID-brikke eller en telefon med NFC og Bluetooth, eller med en PIN-kode. Nøkkelhavere kan enkelt få adgang ved å vise nøkkelen på forhåndsangitte tidspunkt i løpet av dagen, eller låser kan programmeres slik at de åpnes i en bestemt tidsperiode. Tidsbegrensede PIN-koder kan enkelt tilordnes til eksterne brukere av bygningen. Alle adgangshendelser lagres i skyen til senere referanse.

iLOQ Online kan brukes til på enkeltdører eller som en kablet løsning for flere dører. Når det gjelder enkeltdør, er tilkoblingen til iLOQs skybaserte programvare for adgangskontroll – iLOQ Manager – et plug-and-play-system. Tilkoblingen bruker trådløse 4G Internett-teknologier. Når det gjelder løsningen for flere dører, brukes kommunikasjonsprotokollen TCP/IP til å koble til iLOQ Manager. Enhetene i låssystemet er tilkoblet over et fysisk nettverk.

Andre funksjoner for låsing og adgangskontroll omfatter følgende:

 • Dører kan enkelt åpnes ved å holde en nøkkel inntil en leser.
 • Dører kan åpnes ved hjelp av en PIN-kode.
 • Statusen for dører kan overvåkes.
 • Kablede iLOQ-sylindere kan fjernadministreres.
 • Elektriske låser har kalenderfunksjoner.

Økt fleksibilitet og administrativ effektivitet

Adgangskontroll er viktig, men ikke bare det eneste elementet i administrasjon av en moderne bygning. Dagens bygninger består av komplekse økosystemer med flere spesialiserte funksjoner slik som alarmsystemer, ventilasjon og lysstyring. iLOQ 5 Serien tilbyr en åpenAPI (application programming interface) som gir tilgang til en integrasjon med de fleste systemer. Dette hjelper til med å øke kundens fleksibilitet og effektivitet ved å dele informasjon mellom de forskjellige systemene de bruker.

iLOQ 5-Serien

Den komplette løsningen for deling av tilgangsrettigheter

Det digitale iLOQ S5-låssystemet er en del av den fleksible iLOQ 5-serien som er skalerbar.

Kan enkelt skaleres – hva er dine behov?
 • Har du bare én bygning?
 • Passer du på dusinvis av eiendommer?
 • Er eiendommene spredd over et stort område med tusenvis av låste objekter?
Fleksibel – hvordan vil du betjene låssystemet?
 • Trenger du en nøkkelbasert løsning?
 • Trenger du en mobil løsning for adgangskontroll?
 • Trenger du en hybrid løsning?

iLOQ 5-serien slår sammen to veier i den bærekraftige produktporteføljen til én. Du kan bruke iLOQ S5-løsningen med digitale nøkler, den mobile iLOQ S50-løsningen eller en kombinasjon av begge. Og den kan skaleres fullstendig etter størrelsen på og byggeplanen til eiendommene i dag og i fremtiden. Siden alle adgangsrettigheter kan styres raskt og enkelt fra den samme iLOQ Manager-programvaren, er det virkelig det mest komplette og enkleste systemet i markedet.

Det finnes en løsning fra ett selskap som oppfyller alle adgangskontrollbehov i alle markeder over hele Europa og Asia. Uansett om du er en ny eller eksisterende kunde, finner du raskt ut hvordan iLOQs digitale, mobile og hybride løsninger maksimerer sikkerheten, minimerer administrasjon og kostnader, reduserer ressursbruk og belastningen på miljøet og øker eiendomsverdien.