Bostadsfastigheter

Minimerar tidsåtgången och kostnaderna för fastighetsskötare

iLOQ för flerbostadsägare

Oavsett om du ansvarar för en liten byggnad med ett par lägenheter eller många fastigheter med tusentals boenden, är utmaningarna fortfarande desamma. Hur hanterar man effektivt regelbundna reparationer och löpande underhåll, maximerar säkerheten och sköter fastigheternas allmänna underhåll samtidigt som man håller ett vakande öga på tidsåtgång och kostnader?

Vi på iLOQ ger dig de data, verktyg och kunskaper som du behöver för att ditt arbete ska blir snabbare, enklare och kostnadseffektivare.

Flexibla och skalbara lösningar

iLOQs behörighetslösningar behöver inga batterier eller kablage.

För vår nyckelbaserade lösning kommer den energi som krävs för att kontrollera behörigheter och öppna låset från rörelsen när du för in nyckeln i låset. Med vår mobilbaserade lösning kommer den från mobiltelefonens NFC-funktion. Utan batterier att ladda, minskar tidsåtgången för underhåll och kostnaderna väsentligt. Låslösningen fungerar tillförlitligt i alla väder och även under strömavbrott. Genom att minska mängden återvinningsbart batteriavfall med 100 000 kg varje år är våra lösningar också fantastiska nyheter för miljön!

Du kan välja den nyckelbaserade lösningen, den mobilbaserade lösningen eller en kombination av de två för att skapa det flexiblaste behörighetshanteringssystemet. Det är också skalbart. Om nya lokaler eller faciliteter tillkommer kan cylindrar snabbt installeras (utan större justeringar av den befintliga infrastrukturen).

Snabb och enkel administration av behörigheter

När det gäller behörighetshanteringen för boenden/hyresgäster, gör iLOQs molnbaserade SaaS-plattform det enkelt för fastighetsskötare att hålla reda på vem som har åtkomst till vad och när.

Detta maximerar säkerheten för fastigheten och minskar administrationstiden och administrationskostnaderna. När nya boenden/hyresgäster flyttar in kan nycklarna programmeras snabbt, till och med i fastigheten av de boende själva. Om de behöver åtkomst till nya områden eller faciliteter i byggnaden är det enkelt att uppdatera behörigheten. När de flyttar ut kan nycklarna omprogrammeras för nästa boende. Och om de glömmer att lämna tillbaka nycklarna kan de spärras omedelbart, vilket ger den nyinflyttade tryggheten att veta att ingen kan få obehörig åtkomst till lägenheten.

Mindre arbete för dig

Tack vare iLOQ HOME kan många rutinuppgifter, som normalt hanteras av fastighetsskötare, utföras av de boende/hyresgästerna själva, vilket minskar arbetet för dig.

Som exempel kan de omedelbart spärra förlorade eller stulna nycklar och beställa nya nycklar. Du behöver inte kontakta någon låssmed eller byta något av låsen i byggnaden för att upprätthålla säkerheten. De boende/hyresgästerna kan också boka gemensamma tjänster eller utrymmen som tvättstugan eller samlingslokaler och lägga till behörigheten till sin nyckel med appen eller en iLOQ-läsare i byggnaden. Det finns inget behov av att investera i och hantera separata bokningssystem.

Appen innehåller en uppdaterad lista över viktiga kontaktpersoner i byggnaden, vilket förhindrar att du kontaktas med onödiga frågor.

Bevarad säkerhet under renoveringsarbeten

Tidigare var det ett stort problem för fastighetsskötare att upprätthålla säkerheten under renoveringar. Med iLOQs lösning kan behörigheter programmeras till nycklar och ges till behörig personal innan arbetet börjar och uppdateras när behoven ändras.

PIN-koder kan också programmeras för läsare i huvudentrén för att begränsa åtkomsten till vissa tidpunkter. När arbetet har slutförts återkallas behörigheterna på nyckeln eller PIN-koderna. Om nyckeln återlämnas kan den programmeras om och återanvändas. Om personalen glömmer att lämna tillbaka nyckeln kan den spärras direkt, vilket säkerställer att bara rätt personer har access före, under och efter renoveringen och att säkerheten fortsatt är hög. Registrering av händelseloggar hjälper också till att förhindra och hantera obehörig access.