Nieruchomości mieszkalne

Minimalizacja czasu i kosztów dla zarządców nieruchomości

iLOQ dla zarządców nieruchomości mieszkalnych

Niezależnie od tego czy odpowiadasz za jeden mały budynek z kilkoma mieszkaniami, czy za wiele nieruchomości z tysiącami mieszkańców, wyzwania są wciąż takie same: Jak skutecznie radzić sobie z codziennymi naprawami i bieżącymi czynnościami konserwacyjnymi, maksymalizować bezpieczeństwo i optymalizować ogólne utrzymanie nieruchomości, jednocześnie uważnie obserwując czas i koszty.

W iLOQ dajemy Ci dane, narzędzia i know-how, których potrzebujesz, aby Twoja rola była szybsza, łatwiejsza i bardziej opłacalna.

Elastyczne, skalowalne rozwiązanie

Rozwiązania do zarządzania dostępem iLOQ są bez baterii i kabli.

Dzięki naszemu rozwiązaniu opartemu na kluczach, energia potrzebna do rozpoznawania praw dostępu i otwierania zamków pochodzi z ruchu wsuwania klucza do zamka. W przypadku naszego rozwiązania opartego na telefonach komórkowych energia pochodzi z funkcji NFC samego telefonu. Brak baterii do wymiany skraca czas i koszty konserwacji, a system zamków działa niezawodnie w każdych ekstremalnych warunkach pogodowych, a nawet w przypadku przerw w dostawie prądu. Co roku eliminując ponad 100 000 kg nienadających się do recyklingu zużytych baterii, nasze rozwiązania są również świetną wiadomością dla środowiska.

Możesz wybrać rozwiązanie oparte na kluczach, rozwiązanie oparte na telefonie komórkowym lub połączenie obu, aby stworzyć najbardziej elastyczny system zarządzania dostępem. System jest również skalowalny. W miarę dodawania nowych pomieszczeń lub obiektów, wkładki można szybko instalować (bez większych zmian w istniejącej infrastrukturze).

Szybka i prosta administracja prawami dostępu

Jeśli chodzi o zarządzanie prawami dostępu dla mieszkańców/najemców, oparta na chmurze platforma SaaS iLOQ ułatwia śledzenie, kto ma dostęp, gdzie i w jakich godzinach.

Maksymalizuje to bezpieczeństwo obiektu przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładu Twojego czasu i kosztów administracyjnych. Gdy wprowadzają się nowi mieszkańcy/najemcy, klucze mogą być szybko programowane, nawet na miejscu przez samych mieszkańców. Jeśli potrzebują dostępu do nowych obszarów lub obiektów w budynku, ich prawa dostępu można w prosty sposób zaktualizować. Kiedy się wyprowadzają, ich klucze można przeprogramować dla następnego mieszkańca. A jeśli zapomną oddać swój klucz, może on zostać natychmiast zablokowany, dając mieszkańcom pewność, że nikt niepowołany nie wejdzie do ich mieszkania.

Zdejmując z ciebie presję

Dzięki iLOQ HOME wiele innych rutynowych zadań, którymi zwykle zajmują się zarządcy nieruchomości, mogą wykonać sami mieszkańcy/najemcy, odciążając Ciebie .

Na przykład mogą natychmiast zablokować zgubione lub skradzione klucze i zamówić nowe klucze. Nie musisz kontaktować się ze ślusarzem ani wymieniać któregokolwiek z zamków w budynku, aby zachować bezpieczeństwo. Mogą rezerwować wspólne usługi lub przestrzenie, takie jak pralnia czy świetlica i dodawać prawa dostępu do swojego klucza za pomocą aplikacji lub czytnika iLOQ w budynku. Nie ma potrzeby inwestowania w osobne systemy rezerwacji i zarządzania nimi.

Aplikacja zawiera zaktualizowaną listę ważnych kontaktów w budynku, dzięki czemu nie zawracasz sobie głowy niepotrzebnymi prośbami.

Zachowaj bezpieczeństwo podczas prac remontowych

W przeszłości zachowanie bezpieczeństwa podczas prac remontowych przyprawiało zarządców nieruchomości o ból głowy. Dzięki rozwiązaniu iLOQ prawa dostępu można zaprogramować do kluczy i nadać upoważnionym pracownikom przed rozpoczęciem pracy oraz aktualizować w miarę zmieniających się potrzeb.

Kody PIN można również zaprogramować czasowo dla czytników przy głównych wejściach do budynków, aby ograniczyć dostęp w określonych godzinach. Po zakończeniu pracy prawa dostępu ich klucza lub kody PIN zostają anulowane. Jeśli zwrócili klucz, można go przeprogramować i użyć ponownie. Jeśli zapomną zwrócić klucz, jest on natychmiast blokowany, zapewniając dostęp tylko właściwym osobom przed, w trakcie i po remoncie, a poziom bezpieczeństwa pozostaje wysoki. Dzienniki dostępu i ścieżki audytu pomagają również zapobiegać przypadkom nieautoryzowanego dostępu lub je rozwiązywać.