Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2021

Zrównoważony rozwój w 360°

Zrównoważony rozwój zatacza pełne koło

iLOQ stosuje holistyczne, 360-stopniowe podejście do kwestii zrównoważonego rozwoju. Oznacza to uwzględnianie wszystkich czynników środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG), nie tylko w zakresie codziennej działalności firmy, lecz również w obrębie całego łańcucha dostaw oraz życia oferowanych rozwiązań. Ważnym elementem strategii iLOQ jest ciągły rozwój gospodarki w obiegu zamkniętym oraz zachowywanie zrównoważonej wydajności.

Zanim zrealizujemy wszystkie nasze cele, cały świat będzie posiadał dostęp do inteligentnego, neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla życia.

Efektywność środowiskowa

Technologia i rozwiązania produktowe firmy iLOQ projektowane są z myślą o zapewnieniu zrównoważonego cyklu życia. Stawiając w naszej działalności przede wszystkim na zrównoważony rozwój, wnosimy realną wartość nie tylko do naszej działalności, ale także w odniesieniu do działań naszych partnerów i klientów.

Odpowiedzialność społeczna

Jesteśmy dumni ze sposobu, w jaki zarządzamy naszym personelem oraz ze tworzenia integracyjnego i bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich naszych pracowników. Różnorodność posiadanych perspektyw doceniana jest na wszystkich poziomach firmy, co pozwala wzmacniać nasze wzajemne relacje i doświadczenia.

Zarządzanie

W firmie iLOQ nie spoczywamy na laurach zadowalają się jedynie przestrzeganiem wszystkich przepisów regulujących naszą działalność. Chcemy robić więcej niż jedynie to, czego się od nas wymaga. I chcemy robić to lepiej.