Zarządzanie

Rozwój nowoczesnych praktyk w zakresie sprawozdawczości

W firmie iLOQ nie spoczywamy na laurach zadowalają się jedynie przestrzeganiem wszystkich przepisów regulujących naszą działalność. Chcemy robić więcej niż jedynie to, czego się od nas wymaga. I chcemy robić to lepiej.

W roku 2021 firma iLOQ, we współpracy z firmą Snowfox, przystąpiła do realizacji projektu związanego z rozwojem oprogramowania, którego celem było opracowanie nowego narzędzia cyfrowego. Chcieliśmy dysponować rozwiązaniem, które pozwoli nam monitorować i raportować w czasie rzeczywistym realne emisje związane z naszą działalnością produkcyjną i montażową. Rozwiązanie to już teraz dostarcza nam wiarygodnych i dokładnych danych związanych z emisją gazów cieplarnianych każdego z naszych dostawców komponentów, w oparciu o lokalne średnie branżowe oraz przyjęte formuły obliczeniowe. Dzięki temu, zgodnie z wymaganiami, otrzymujemy niemal w czasie rzeczywistym szacunki oparte na weryfikowalnych danych dotyczących podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracujemy.

Niemniej jednak projekt ten jest jeszcze daleki od ukończenia. Będziemy kontynuować nasze działania związane z udoskonalaniem procesów gromadzenia danych i raportowania do momentu, w którym będziemy w stanie uzyskiwać jeszcze większe ilości rzeczywistych danych opartych na wydajności w miejscu pracy (nie zaś na szacunkach branżowych) oraz obliczać rzeczywisty ekwiwalent emisji dla produkcji, instalacji i transportu każdego pojedynczego elementu.

Certyfikowana skuteczność zarządzania

Certyfikowane systemy zarządzania pomagają nam systematycznie realizować nasze cele strategiczne związane z ESG oraz zrównoważoną wydajnością. Aby zagwarantować, że nasza działalność i operacje są zgodnie z uznawanymi na całym świecie najlepszymi praktykami, uzyskaliśmy trzy kluczowe certyfikaty ISO.

 • ISO 9001:2015 – System zarządzania jakością (QMS)
 • ISO 14001:2015 – System zarządzania środowiskowego (EMS)
 • ISO 27001:2013 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)

Obowiązujące polityki i programy

ESG stanowi centralny element naszego modelu operacyjnego. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami dotyczącymi ESG, angażujemy się w realizację najlepszych praktyk w zakresie sprawozdawczości finansowej, prowadzenie kompleksowych audytów wewnętrznych, a także przystąpiliśmy do programów środowiskowych Ecovadis i CDP. Przestrzegamy również wielu umów i wytycznych obejmujących wszystkie aspekty naszej działalności, w tym:

 • Podręcznik dotyczący przeciwdziałania łapówkarstwu
 • Kodeks postępowania
 • Podręcznik dotyczący konkurencji
 • Program dotyczący zgodności przedsiębiorstwa
 • Podręcznik dotyczący ochrony danych
 • Polityka ochrony środowiska
 • Polityka ochrony informacji
 • Oświadczenie dotyczące ustawy o współczesnym niewolnictwie
 • Polityka jakości
 • Kodeks postępowania dostawców
 • Polityka podatkowa
 • Podręcznik zgodności z przepisami handlowymi
 • Polityka informowania o nieprawidłowościach