Odpowiedzialność społeczna

Równość i integracja w miejscu pracy

Rozwój na arenie międzynarodowej sprawia, że firma iLOQ staje się coraz bogatszym i zróżnicowanym miejscem pracy. Jesteśmy dumni ze sposobu, w jaki zarządzamy naszym personelem oraz ze tworzenia integracyjnego i bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich naszych pracowników. Różnorodność posiadanych perspektyw doceniana jest na wszystkich poziomach firmy, co pozwala wzmacniać nasze wzajemne relacje i doświadczenia.

Poprzez narzędzia cyfrowe, otwartą komunikację i kampanie wewnętrzne dbamy o to, aby nasi pracownicy i partnerzy pozostawali zaangażowani w realizację naszych celów w zakresie równości i integracji. Ułatwiamy pracownikom zgłaszanie wszelkich wątpliwości oraz dbamy, aby były one niezwłocznie rozwiewane.

Aby zagwarantować, iż na pewno działamy w sposób odpowiedzialny społecznie, monitorujemy i zajmujemy się wszystkimi powiązanymi czynnikami, takimi jak warunki pracy czy prawa człowieka. Oczekujemy od naszych partnerów spełniania tych samych wysokich standardów, a także regularnie przeprowadzamy audyty naszych partnerów w obrębie całego łańcucha dostaw, aby zagwarantować stosowanie najlepszych praktyk.

Koncentracja na dobrym samopoczuciu i bezpieczeństwie

W firmie iLOQ stosujemy kulturę korporacyjną opartą na wartościach. Bardzo poważnie podchodzimy do naszych obowiązków wobec osób pracujących dla firmy iLOQ oraz naszych firm partnerskich. Wszystkie kwestie związane z dyskryminacją, bezpieczeństwem pracy oraz dobrym samopoczuciem zawsze rozwiązywane są szybko i sprawnie.

Jesteśmy dumni z tego, iż udało nam się stworzyć miejsce pracy, w którym pracownicy są doceniani i celebrowani. Każdego roku zajmujemy wysokie miejsca w badaniach dotyczących satysfakcji pracowników, a także otrzymaliśmy certyfikat „Future Workplaces” związany z tworzeniem wyjątkowo pozytywnych doświadczeń pracowniczych.

Nieustannie pracujemy również nad wzmacnianiem naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i środowiska, nie tylko w miejscu pracy, ale także na poziomie indywidualnym. Pragniemy nieustannie poszerzać naszą wiedzę i możliwości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Nasi ludzie są i nadal będą naszym najsilniejszym i najcenniejszym kapitałem.

Ponadto, od naszych partnerów oczekujemy również przestrzegania najwyższych standardów w zakresie praw człowieka i równości. Preferencyjnie traktujemy dostawców i partnerów działających w obrębie kanałów sprzedaży, którzy osiągają na tym polu lepsze wyniki.

Zaangażowanie w rozwój zdolności do zrównoważonego rozwoju

Nieustannie pracujemy nad realizacją naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i poprawy naszych wyników. Aby poprawić nasze wyniki w tym zakresie, rozwinąć nasze metody i poszerzyć wiedzę, angażujemy się w kilka projektów, które zamierzamy zrealizować do roku 2025.

  • Aby nieustannie ulepszać praktyki naszych interesariuszy w celu osiągnięcia oczekiwanych wyników z zakresu ESG
  • Aby rozwijać zdolności w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zrozumienia w obrębie całego łańcucha dostaw
  • Aby kwestie związane z ekologią stanowiły centralny punkt naszej działalności badawczo-rozwojowej oraz dalszego rozwoju biznesowego
  • Aby rozwinąć nasze możliwości dotyczące składania raportów, dzięki czemu nasze praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju będą w jeszcze większym stopniu oparte na danych
  • Aby nadać kwestiom związanym ze zrównoważonym rozwojem jeszcze większą rolę w zakresie komunikacji

eNPS

51