Bostadsfastigheter

Maximerar säkerheten och minimerar kostnaderna för fastighetsägare

iLOQ för flerbostadsägare

Vi vet alla av erfarenheten från våra egna hem att vi kan öka värdet på dem genom att hålla dem väl underhållna, förbättra deras funktionalitet och göra dem mer hållbara. På iLOQ fokuserar vi på att öka fastighetsvärdet för fastighetsägare genom att förvandla fastigheter till moderna, miljövänliga och framför allt säkra boendemiljöer.

Minskar den totala ägandekostnaden

Det är enkelt att se säkerhetsbegränsningarna hos mekaniska låssystem. Man vet inte hur många nycklar som är utdelade, hur många kopior som har gjorts eller vem som har access till vad och när. Det finns också många kostnader som kan uppstå under ett mekaniskt lås livslängd. För att upprätthålla säkerheten för en fastighet när en nyckel förloras måste ibland alla nycklarna till den aktuella fastigheten bytas ut och låsen återställas på plats. Om en servicenyckel går förlorad måste låsen i alla gemensamma utrymmen läggas om. Värsta tänkbara scenario skulle vara att huvudnyckeln går förlorad eftersom alla låsen i hela byggnaden skulle behöva läggas om. Ett mekaniskt låssystem kan bara utökas till en viss gräns. Efter ett visst antal förändringar (som borttagning av en förlorad nyckel) måste låssystemet förnyas i sin helhet.

Digitala låssystem har inte dessa begränsningar. Men innan du bestämmer dig för att investera i ett nytt system är det viktigt att titta på den totala ägandekostnaden (TCO), inte bara startkostnaden. Oftast är en billigare investering dyrare i långa loppet.

För batteridrivna digitala låssystem består en stor del av ägandekostnaden av att köpa in och betala underhållspersonal för att byta hundratals batterier.

Och batterierna tar aldrig slut samtidigt. Förebyggande underhåll minskar risken för plötsligt utebliven access, men minskar kostnadseffektiviteten.

iLOQs smarta låslösningar är batterifria och trådlösa. För vår nyckelbaserade lösning kommer den energi som krävs för att kontrollera behörigheter och öppna låset från rörelsen när du för in nyckeln i låset. Med vår mobilbaserade lösning kommer den från telefonens NFC-funktion. Utan batterier att byta minskar tidsåtgången för underhåll och kostnaderna väsentligt. Dessutom fungerar låslösningen tillförlitligt i alla väder, även under strömavbrott och det är enkelt att förutse kostnaderna. Lösningen innebär även en minskning av oåtervinningsbart batteriavfall med 100 000 kg, vilket är fantastiska nyheter för miljön!

Det finns inget behov av att åka till en fastighet för att till exempel ändra behörigheter eller spärra en förlorad nyckel. Lägenheter kan hyras ut på distans och hyresgästernas nycklar kan överlämnas eller skickas till dem så snart som hyresavtalet har skrivits på. Det går snabbt och lätt att uppdatera behörigheterna för nycklarna med läsarna på fastigheten när avtalet träder i kraft.

Flexibla och skalbara lösningar

Du kan välja den nyckelbaserade lösningen, den mobilbaserade lösningen eller en kombination av de två för att skapa det flexiblaste låssystemet.

Det är också skalbart. Om nya lokaler eller faciliteter tillkommer kan cylindrar snabbt installeras (utan större justeringar av den befintliga infrastrukturen).

Detta gör din byggnad till en smart, säker och miljövänlig boendemiljö, höjer värdet på fastigheten och ger dig en konkurrensfördel om du bestämmer dig för att sälja den.

Högsta möjliga säkerhet

iLOQs molnbaserade SaaS-plattform gör det enkelt för fastighetsskötare att hålla reda på vem som har åtkomst till vad och när.

Detta maximerar säkerheten för fastigheten och minskar administrationstiden och administrationskostnaderna. När nya boenden/hyresgäster flyttar in går det snabbt att programmera nycklarna. Om de behöver access till nya områden eller faciliteter i byggnaden är det enkelt att uppdatera behörigheten.

När de flyttar ut kan nycklarna omprogrammeras för nästa boende. Och om de glömmer att lämna tillbaka nycklarna kan de spärras omedelbart, vilket ger den nyinflyttade tryggheten att veta att ingen kan få obehörig access till lägenheten.

Lägenhetsspecifik access (utan huvudnyckel) kan också ges till tredjepartsleverantörer, till exempel i en nödsituation för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.

Ökar de boendes/hyresgästernas nöjdhet

Tack vare iLOQ HOME kan många rutinuppgifter, som normalt hanteras av fastighetsskötare, utföras av de boende/hyresgästerna själva.

Detta minskar kostnaderna för dig och ökar de boendes nöjdhet då de kan vidta åtgärder på egen hand, vilket ökar känslan av trygghet. Som exempel kan de omedelbart spärra förlorade eller stulna nycklar och beställa nya nycklar med iLOQ HOME-appen. Fastighetsskötaren behöver inte lägga tid och pengar på att byta något av låsen i byggnaden för att upprätthålla säkerheten.

De boende/hyresgästerna kan också boka gemensamma tjänster eller utrymmen som tvättstugan eller samlingsrum genom att lägga till behörigheten till sin nyckel med appen eller en iLOQ-läsare i byggnaden. Det finns inget behov av att investera i och hantera separata bokningssystem.

De kan även ge access till byggnadens huvudentré på distans, vilket underlättar för familjemedlemmar, vänner och leveranser. De kan till och med ge access till lägenheten vid vissa tidpunkter, till exempel för städ- eller underhållspersonal. Det medför att du inte behöver investera i dyra porttelefonsystem eller bekymra dig för vem som har access till din lägenhet.

Integreringsmöjligheter

En enorm mängd data, appar och plattformar finns tillgängliga idag. iLOQs snabba och lätta API utgör ett enda stort system som fungerar som en enhet för att öka produktiviteten, förbättra den dagliga verksamheten, snabba på processer, öka effektiviteten och säkra ett effektivt informationsutbyte.

Det här gör det enkelt att integrera digitala system, till exempel för bokning av gemensamma utrymmen eller tjänster och undanröjer behovet av att investera i olika plattformar.