Provincie Fryslân

Batterijloze technologie voldoet aan circulaire bouwdoelen

Reference

In mei van 2022 opende de provincie Fryslân in Nederland een nieuwe krachtcentrale – It Swettehûs. Het gebouw behoort tot de afdeling voor de provinciale waterstaat, die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de wegen en waterwegen. It Swettehûs regelt momenteel de bediening en het op afstand openen van 25 bruggen (met een toekomstige capaciteit van 40 bruggen) en fungeert als steunpunt voor de afdeling.

De provincie hecht veel waarde aan duurzaamheid en het nieuwe gebouw is uniek, omdat het een perfect voorbeeld is van circulair bouwen. De uitgangspunten van circulair bouwen zijn stoppen met het uitputten van natuurlijke bronnen, het uitstoten van gevaarlijke stoffen en het vervuilen van het milieu, en in plaats daarvan materialen hergebruiken, afvalstromen terugdringen en duurzame, toekomstbestendige gebouwen ontwikkelen.

44% van alle gebruikte materialenin It Swettehûs zijn hergebruikt en 12% is op biobasis. Er is voldoende opwekking en opslag van duurzame energie en opslag voor gebruikers en gebouw, met inbegrip van het bedieningscentrum, de vloot elektrische voer- en vaartuigen en voor één van de aangesloten bruggen.

Toen er voor het nieuwe gebouw een keuze moest worden gemaakt voor de toegangsbeheeroplossing, keek de provincie naar de digitale vergrendelingsoplossing van iLOQ. De oplossing van iLOQ is batterijloos en elimineert jaarlijks 100.000 kg niet-recyclebaar batterijafval. Ook wordt met de oplossing bespaard op het vlak van de milieubelasting van onderhoudsgerelateerd reizen om batterijen te vervangen. Toegangsrechten worden geprogrammeerd op digitale sleutels. Gebruikers hebben maar één sleutel nodig om zich efficiënt door het gebouw te kunnen bewegen, zodat er geen middelen worden verspild aan het maken van extra sleutels. Deze toegangsrechten kunnen naar wens snel en eenvoudig worden bijgewerkt via de cloudsoftware van iLOQ. Sleutels die zoekraken of worden gestolen, kunnen direct worden geblokkeerd, waardoor niet langer alle sloten hoeven te worden vervangen en er geen nieuwe sleutels hoeven te worden uitgegeven, wat tijd, geld en middelen bespaart.

Hoge beveiligingsniveaus zijn ook van essentieel belang om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de bedieningskamer voor de bruggen en de serverruimtes. Beheerders hebben op elk moment duidelijk zicht op wie waartoe en wanneer toegang heeft. Zo kan er beperkte toegang worden ingesteld voor schoonmakers, zodat zij alleen op bepaalde tijdstippen toegang hebben tot een bepaalde ruimte. Dankzij het toegangslogboek kan achteraf worden nagegaan wie welke ruimte op welk tijdstip heeft gebruikt om misbruik te voorkomen of op te lossen.

Op het moment zijn er zo’n 100 iLOQ S5-cilinders en 300 sleutels in gebruik. De flexibiliteit om het systeem te kunnen uitbreiden was echter ook een belangrijke overweging voor de provincie.

“We zijn blij met het veilige en flexibele iLOQ-systeem voor ons nieuwe gebouw. Het biedt een gebruikersvriendelijke en veilige werkomgeving,” aldus Rudolf Douma, werkvoorbereider, Provincie Fryslân.

Check out these stories next