Väyläosoitteet ja väylän päättäminen

Jokaisella pääväylään kytketyllä laitteella on oltava oma, ainutkertainen väyläosoite. Väyläohjaimella on vain yksi väylä, vaikka väylä olisi haarautunut. Väyläohjain jakaa väyläosoitteet automaattisesti. Jos sinulla on laite, jonka väyläosoitteen voi asettaa kiinteillä keinukytkimillä, voit jättää ne huomiotta.

Jos väylä ei jatku seuraavaan laitteeseen, päätä väylän tai haaran viimeinen ovimoduuli tai I/O-kortti kytkemällä pääte asentoon ON. Aseta päättäminen painamalla TE/TESTI-painiketta, kunnes TERM-merkkivalo syttyy. Jos väylässä on useita haaroja, päätä viimeinen laite kussakin haarassa.