Vianetsintä

Tässä osassa on Online-järjestelmän vianmääritysohjeita.

Taulukko 1. Vianetsintä
LED Kuinka ilmenee Ongelma Ratkaisu
Väyläohjain yleensä
VCC, 5V, VDD, 5V BUS Ei valaistu Väyläohjaimen laitteistohäiriö. Vaihda väyläohjain.
DC/POE/POE+ Ei valaistu Syöttöjänniteongelma. Tarkista sulake F1. Tarkista teholähde.
Väyläohjain OPERATING-tilassa
RS-485 STATUS Punainen Jännitteeseen liittyvä ongelma väylälaitteessa. Tarkista kytkennät oikosulkujen ja viallisten kytkentöjen varalta.
RS-485 STATUS Vilkkuu punaisena

Väylällä havaittu kokoonpano poikkeaa siitä, joka tallennettiin, kun väylälaitekokoonpano viimeksi viimeisteltiin. Esimerkiksi:

 • Väylällä on vähemmän tai enemmän laitteita, tai ovimoduuliin on kytketty enemmän tai vähemmän laitteita, kuin pitäisi olla.
 • Ovimoduulin OPTIONS-dippikytkinten kokoonpano on muuttunut.
 • Ovimoduulin ohjelmointitila on muuttunut.
 • Jos olet muuttanut väyläkokoonpanoa tarkoituksella, viimeistele väyläkokoonpano suorittamalla setup uudelleen, katso Väyläohjaimen laitekokoonpanon viimeisteleminen.
 • Jos et ole muuttanut väyläkokoonpanoa tarkoituksella, tarkista väylälaitteiden ja ovimoduuliin kytkettyjen laitteiden johdotukset. Vian kohteena oleva ovimoduuli ilmaisee virheen vilkuttamalla erroria punaisena neljä kertaa.
RS-485 STATUS Oranssi Alhaiseen jännitteeseen liittyvä ongelma väylälaitteessa. Liian pitkä kaapelointi tai väylässä on liikaa laitteita. Tuplaa virtajohdotus tai vähennä väylälaitteiden määrää. Mikäli käytät PoE:a, käytä sen sijaan PoE+:aa tai ulkoista virtalähdettä.
RS-485 STATUS Vilkkuu oranssina Laiteohjelmiston päivitys käynnissä. Älä katkaise laitteesta virtaa. Katso Ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset.
RS-485 STATUS OFF Väylältä ei löytynyt laitteita. Tarkista väylälaitteiden liitännät. Viimeistele väyläohjaimen laitekokoonpano, katso Väyläohjaimen laitekokoonpanon viimeisteleminen.
FUNC1 Vilkkuu punaisena Väylälaitteen kokoonpanon viimeistely on epäonnistunut. Viimeistele väylälaitteen kokoonpano suorittamalla asennusmenettely, katso Väyläohjaimen laitekokoonpanon viimeisteleminen.
FUNC Vilkkuu punaisena x 3 Alhaiseen jännitteeseen liittyvä ongelma väylälaitteessa. Liian pitkä kaapelointi tai väylässä on liikaa laitteita. Tuplaa virtajohdotus tai vähennä väylälaitteiden määrää. Mikäli käytät PoE:a, käytä sen sijaan PoE+:aa tai ulkoista virtalähdettä.
FUNC Vilkkuu punaisena x 4 Ohjelmointiavainta ei ole löydetty. Syötä ohjelmointiavain.
FUNC Vilkkuu punaisena x 5 Asetettu toimintatila ei ole tuettu. Käytä ovimoduulissa hyväksyttyä toimintatilaa.
FUNC Vilkkuu punaisena x 10 Ovimoduuli on alustetussa tilassa. Palauta ovimoduuli tehdastilaan tai ohjelmoi lukoksi.
FUNC Vilkkuu punaisena x 13 Virtaongelma. Tarkista kytkennät oikosulkujen ja viallisten kytkentöjen varalta.
FUNC Vilkkuu oranssina Laiteohjelmiston päivitys käynnissä. Älä katkaise laitteesta virtaa. Katso Ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset.
FUNC Punainen Kokoonpanoristiriita.
FUNC Oranssi Määritysvirhe. Aseta väyläohjain SETUP-tilaan ja takaisin. Punaisten vilkahdusten määrä ilmaisee virheen.
Väyläohjain SETUP-tilassa
FUNC Vilkkuu oranssina Laiteohjelmiston päivitys käynnissä. Älä katkaise laitteesta virtaa. Katso Ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset.
FUNC Punainen Osoitevirhe, väylälaitteilla on päällekkäisiä osoitteita. Vaihda osoite ainutkertaiseksi.
RS-485 STATUS Vilkkuu oranssina Laiteohjelmiston päivitys käynnissä. Älä katkaise laitteesta virtaa. Katso Ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset.
Ovimoduuli
ERROR1 Vilkkuu punaisena x 1 Osoitevirhe, väylälaitteilla on päällekkäisiä osoitteita. Vaihda osoite ainutkertaiseksi.
ERROR Vilkkuu punaisena x 2 Toimintatila ei kelpaa. Aseta OPTIONS-kytkimet S1-S4 kelvolliseen yhdistelmään.
ERROR Vilkkuu punaisena x 3 Ovimoduulilla ei ole aikatietoa. Tarkista, että ovimoduulilla on yhteys väyläohjaimeen.
ERROR Vilkkuu punaisena x 4

Ovimoduulissa havaittu kokoonpano poikkeaa siitä, joka tallennettiin, kun väylälaitekokoonpano viimeksi viimeisteltiin. Esimerkiksi:

 • Ovimoduuliin on kytketty enemmän tai vähemmän laitteita, kuin pitäisi olla.
 • Ovimoduulin OPTIONS-dippikytkinten kokoonpano on muuttunut.
 • Ovimoduulin ohjelmointitila on muuttunut.
 • Jos olet muuttanut väyläkokoonpanoa tarkoituksella, viimeistele väyläkokoonpano suorittamalla setup uudelleen, katso Väyläohjaimen laitekokoonpanon viimeisteleminen.
 • Jos et ole muuttanut kokoonpanoa, tarkista ovimoduuliin kytkettyjen laitteiden johdotukset.
LOW VOLT Punainen Liian alhainen jännite. Tuplaa virtajohdotus.
L1/L2 Oranssi Lukkoa ei ole ohjelmoitu. Ohjelmoi lukko.
L1/L2 Punainen Häiriöitä lukkoväylällä. Ovimoduuli ei huomaa lukkoja. Ota yhteyttä iLOQ Oy:öön.
L3 Oranssi Ovimoduuli on alustetussa tilassa. Palauta ovimoduuli tehdastilaan tai ohjelmoi lukoksi.
DEVICE, BRIDGE ja SERVER Vilkkuu vihreänä yksi kerrallaan ylhäältä alas Ovimoduulin laiteohjelmistoa päivitetään. Älä katkaise laitteesta virtaa. Katso Ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset.
Avainlukija
Ylin valo Punainen Ei yhteyttä väyläohjaimeen. Laitekokoonpanoa on muutettu ja kokoonpanoa ei ole viimeistelty. Viimeistele laitekokoonpano. Katso Väyläohjaimen laitekokoonpanon viimeisteleminen.
Ylin valo Oranssi Ei yhteyttä palvelimeen, yhteys väyläohjaimeen OK. Tarkista, että väyläohjain on muodostanut yhteyden palvelimeen.
Kaikki kolme valoa Palavat vihreänä, tai syttyvät vihreänä yksi kerrallaan ylhäältä alas Avainlukijan laiteohjelmistoa päivitetään. Älä katkaise laitteesta virtaa. Katso Ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitykset.
RFID-lukija
Ylämerkkivalo Vilkkuu punaisena Kytkentäongelma.
 • Tarkista johdotus.

 • Varmista, että väyläohjaimen kokoonpano on viimeistelty.

Alla olevassa taulukossa on vianmääritysohjeita, jotka eivät liity mihinkään tiettyyn laitteen merkkivaloon.

Taulukko 2. LED-riippumaton vianmääritys
Ongelma Ratkaisu

Kun viimeistelet väyläohjaimen väylälaitekokoonpanoa, FUNC-merkkivalo ilmaisee väylällä olevan vähemmän laitteita kuin mitä väylään on kytketty.

Kytketty laite näkyy väyläohjaimen laiteluettelossa iLOQ 5 Series Manager -ohjelmassa, mutta sitä ei voi ohjelmoida etänä. Varmista, että väyläohjaimeen liitetyllä käyttäjätunnuksella on kaikki vyöhykkeet.
1 Valo vilkkuu punaisena yhden sekunnin välein, kunnes pitää muutaman sekunnin tauon. Jakson vilkkumäärä ilmaisee ongelmanumeron.