Lukkojen selaaminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka voit selata lukkotietoja iLOQ S10 Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Tiedot > Selaa lukkoja.

 2. Lukot näkyvät ruudukkonäkymässä.

  Sarakkeet ovat:

  • Sijoitus — Sijoitus viittaa pohjakuvasta löytyvään lukon oven tai huoneen numeroon.
  • PohjakuvaPohjakuva ilmaisee pohjakuvan, jossa lukko sijaitsee.
  • LukituskohdeLukituskohde sisältää nimen tai tarkemman kuvauksen huoneesta tai tilasta, johon lukko johtaa.
  • AvainpesäAvainpesä viittaa lukon sylinterityyppiin.
  • SarjanumeroSarjanumero ilmaisee lukon sarjanumeron. Jos lukolla on sarjanumero ohjelmistossa, sillä on myös fyysinen vastine. Tämä tieto näkyy vain lukoilla, jotka on ohjelmoitu järjestelmään.
  • Ohjelmointitila — Tämä sarake sisältää lukon ohjelmointitilan. Mahdolliset arvot:
   • Ohjelmoitu — Lukko on ohjelmoitu, ja fyysisellä lukolla on samat tiedot, jotka näkyvät iLOQ S10 Manager -ohjelmassa. Tämä on lukkojen tavoitetila järjestelmässä.
   • Tilattu — Lukko on tilattu. Lukolle on luotu ohjelmointitehtävä. Kyseessä on joko uuden fyysisen lukon ensimmäinen ohjelmointi tai olemassa olevan lukon uudelleenohjelmointi. Lukon ohjelmointi on joka tapauksessa vireillä. Käyttäjä, jolla on tarpeeksi käyttöoikeuksia, voi ohjelmoida lukon.
   • Siirretty ohjelmointiin — Lukon ohjelmointitehtävä on siirretty Ohjelmointilaitteeseen.
   • Suunnittelussa — Olemassa olevan lukon tietoihin on tehty muutoksia, tai uusi lukko on lisätty, mutta sitä ei ole vielä luotu ohjelmointitehtäväksi (eli tilattu).
  • Lukon tyyppi — Tämä sarake ilmaisee lukon tyypin. Mahdolliset arvot:
   • Normaali — Lukko on verkkoyhteydetön lukko. Uudelleenohjelmoinnin voi tehdä Ohjelmointilaitteella.
   • Verkkomoduuli — Lukko on verkkoyhteydellinen lukko. Uudelleenohjelmoinnin voi tehdä etänä Internetin kautta, tai Ohjelmointilaitteella.
  • Ohjelmointi kesken — Tämä tilasarake ilmaisee, onko lukon ohjelmointi kesken vai valmis.
  • Aikarajoitettu — Tämä tilasarake ilmaisee, onko lukko aikarajoitettu vai ei.
  • Rajoite — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, voiko lukko käsitellä rajoitteellisia kulkualueita vai ei. Toisin sanoen, onko lukkoon kytketty jokin ulkoinen laite ohjaamaan lukon ulkoista tuloa.
  • Rajoitteen selite — Tämä sarake sisältää kuvauksen ulkoisesta laitteesta, joka on kytketty lukkoon ohjaamaan rajoitteellista kulkualuetta.
  • Ohjelmointityyppi — Tämä sarake ilmaisee lukon viimeisimmän ohjelmointityypin. Mahdolliset arvot:
   • Normaali — Viimeisin lukon ohjelmointi on ollut kulkualueen tai aikarajoituksen muutos.
   • Mustalistamuutos — Avain on lisätty, tullaan lisäämään, tai on poistettu mustalta listalta.
   • Nollaus — Lukko nollataan.
  • Ohjelmointitilan muutospäivä Tämä tilasarake ilmaisee, milloin lukon ohjelmointitilaa on viimeksi muutettu.
  • Ohjelmointitilan vaihtaja — Tämä sarake ilmaisee käyttäjän, joka on viimeksi muuttanut lukon ohjelmointitilaa.
  • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon lukko kuuluu.
  • Vyöhyke — Tämä sarake ilmaisee vyöhykkeen, johon lukko kuuluu.
  • Lukkomalli — Tämä sarake ilmaisee lukon tyypin.
  • Hela — Tämä sarake ilmaisee lukon helan tyypin.
  • Ovityyppi — Tämä sarake ilmaisee lukon ovityypin.
  • Tulosuunta — Tulosuunta viittaa suuntaan josta lukko avataan, jos ovi on varustettu kaksipuolisella lukolla.
  • Jatkokappale — Tämä sarake ilmaisee, onko lukolla jatkokappale, ja sen pituuden. Jatkokappaleella voi pidentää lukkosylinterin pituutta.
  • Oven paksuus (mm) — Tämä sarake ilmaisee lukon paksuuden. Tämä voi olla tarpeellinen tieto oven asennuksessa.
  • Lukkorungon syvyys (mm) — Tämä sarake ilmaisee lukkorungon syvyyden. Tämä voi olla tarpeellinen tieto oven asennuksessa.
  • Kätisyys — Tämä sarake ilmaisee lukon kätisyyden.
  • Huomautus — Tämä sarake sisältää lukon lisätietoja.
  • Muut varusteet — Tämä sarake sisältää muita lukkoon liittyviä vaatimuksia.
  • Kulkualueiden lkm - Tämä sarake ilmaisee lukolle annettujen kulkualueiden lukumäärän.
  • Muiden vyöhykkeiden kulkualueiden lkm — Tämä sarake ilmaisee käyttäjältä piilotettujen, toisella vyöhykkeellä sijaitsevien kulkualueiden lukumäärän.
  • Versiollinen kulkualue — Tämä sarake ilmaisee, onko lukolla versiollinen kulkualue.
  • Kellopiiri asennettu — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, onko lukkoon asennettu kello vai ei.
  • Kellopiiri — Tämä sarake ilmaisee, milloin kello on otettu käyttöön.
  • Ulkokäyttöön — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, soveltuuko lukko ulkokäyttöön vai ei.

  Ruudukkonäkymän lukoilla on seuraavat värikoodit:

  • Vihreä — Lukko on valittuna.
  • Vaaleanpunainen — Lukko on virhetilassa. Katso vihje viemällä hiiri rivin päälle.
  • Oranssi — Lukko on verkkolukko, joka ei ole vielä raportoinut olemassaoloaan palvelimelle.