Lukon ominaisuuksien katseleminen

Tässä jaksossa kuvataan, miten voit tarkastella lukkojen ominaisuuksia iLOQ S10 Manager -ohjelmassa.

Toimi seuraavasti.

 1. Valitse Tiedot > Selaa lukkoja.

 2. Lukot näkyvät ruudukkonäkymässä. Saat lisätietoja yksittäisestä lukosta kaksoisnapsauttamalla lukkoa.
  Huomautus:

  Voit tarkastella kohteen tietoja kahdella tavalla:

  • Näytä tavoiteltu tilanne — Valitse tämä valintapainike, jos haluat nähdä kohteen tiedot sellaisina kuin ne tulevat olemaan, kun kaikki vireillä olevat muutokset on ohjelmoitu kohteeseen.
  • Näytä voimassaoleva tilanne — Valitse tämä valintapainike, jos haluat nähdä kohteen tiedot sellaisina, kuin ne tällä hetkellä ovat.

  Lukkokohtaisia tietoja ovat, välilehdittäin:

  • PerustiedotPerustiedot-välilehti sisältää valitun lukon perustiedot. Sarakkeet ovat:
   • Sijoitus — Tämä sarake ilmaisee sen oven tai huoneen numeron pohjakuvassa, jossa lukko sijaitsee.
   • Pohjakuva — Pohjakuva ilmaisee pohjakuvan, jossa lukko sijaitsee.
   • Lukituskohde — Tämä sarake sisältää tarkemman kuvauksen huoneesta tai tilasta, jossa lukko sijaitsee.
   • Sarjanumero — Sarjanumero ilmaisee lukon sarjanumeron. Tämä tieto näkyy vain lukoilla, jotka on ohjelmoitu järjestelmään.
   • Huomautus — Tämä sarake sisältää lukon lisätietoja.
   • Kulkualueiden lkm - Tämä sarake ilmaisee lukolle annettujen kulkualueiden lukumäärän.
   • Aikarajoitettu — Tämä tilasarake ilmaisee, onko lukko aikarajoitettu vai ei.
   • Lokin lukupäivä — Tämä sarake päivämäärän, jolloin loki viimeksi haettiin lukolta.
   • Lukon lokitapahtumien lkm — Tämä sarake sisältää lukon lokin tapahtumien lukumäärän.
  • AvaimetAvaimet-välilehti sisältää luettelon avaimista, joilla voi avata lukon. Avainsarakkeet on kuvattu kappaleessa Avainten selaaminen.
  • KulkualueetKulkualueet-välilehti sisältää tietoa kulkualueista, joita lukolla on. Sarakkeet ovat:
   • Kulkualue — Tämä sarake sisältää kulkualueen nimen.
   • Kuvaus — Tämä sarake sisältää kulkualueen kuvauksen.
   • Rajoite — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, onko kulkualueella rajoitettu pääsy vai ei.
   • Tila — Liikennevalokuvake tässä sarakkeessa ilmaisee, onko käyttöoikeus on mustalla listalla vai ei. Värikoodit ovat:
    • Vihreä — Kulkualue ei ole mustalla listalla.
    • Punainen — Kulkualue on mustalla listalla.
   • Kiinteistö — Tämä sarake ilmaisee kiinteistön, johon kulkualue kuuluu.
   • Vyöhyke — Tämä sarake ilmaisee vyöhykkeen, johon kulkualue kuuluu.
   • Oletuskulkualue — Tämän sarakkeen valintaruutu ilmaisee, onko kulkualue oletuskulkualue vai ei.
   • Versionumero — Tässä sarakkeessa on versionumero, jos kulkualue on versiollinen.
   • Version tila — Tämä sarake ilmaisee, onko lukolla ajan tasalla olevaa tietoa kulkualueen versiosta. Version tila saattaa olla vanhentunut, jos olet esimerkiksi lisännyt avaimen, jolla on suurempi versionumero.
  • Lukon mustalistaLukon mustalista -välilehti sisältää tietoja lukon mustasta listasta. Sarakkeet on kuvattu kappaleessa Mustan listan selaaminen.
  • Henkilöt joilla kulkuoikeusHenkilöt joilla kulkuoikeus -välilehti sisältää tietoja henkilöistä, joilla on pääsy lukkoon. Sarakkeet on kuvattu kappaleessa Henkilöiden selaaminen.
  • LokitapahtumatLokitapahtumat-välilehti sisältää tietoja lukon lokitapahtumista. Sarakkeet ovat:
   • Käyntikerta — Tämä sarake sisältää ainutkertaisen, kasvavan tapahtumanumeron.
   • Lokityyppi — Tämä sarake sisältää tapahtuman tyypin, kuten avaus avaimella, avaus avaimella kielletty, lukon ohjelmointi, ja niin edelleen.
   • Nro — Tämä sarake sisältää avaimen ainutkertaisen tunnistenumeron.
   • Avain — Tämä sarake sisältää lokitapahtumaan liittyvän avaimen nimen.
   • Leimaus — Tämä sarake sisältää lokitapahtumaan liittyvän avaimen leimauksen.
   • Avaimen haltija — Tämä sarake sisältää lokitapahtumaan liittyvän avaimen henkilöliitoksen.
   • Kulkuaika — Tämä sarake sisältää tapahtuman aikaleiman.
   • Selite — Tämä sarake sisältää tapahtuman kuvauksen. Jos esimerkiksi Lokityyppi olisi Avaus avaimella kielletty, tämä sarake sisältäisi syyn, miksi pääsy on estetty. Syynä voi olla esimerkiksi virheellinen avaimen aikarajoitus.
   • Virhekoodi — Lokitapahtumaan liittyvä virhekoodi.
   • Lokin lukupäivä — Päivämäärä, jolloin loki viimeksi haettiin lukolta.
  • HistoriaHistoria-välilehti sisältää tiedot lukon historiasta. Napsauta historiarivin vieressä olevaa plusmerkkiä, niin näet tarkempia historiatietoja. Lisätietoja on kappaleessa Lukkojen selaaminen.
 3. Kun olet valmis, paina Sulje-painiketta.