Software- en firmware-updates

U kunt op elk moment een handmatige software- en firmware-update aanvragen (zie Verzoeken verzenden naar de netwerkmodule) of definiëren dat er van automatische updates gebruik wordt gemaakt en als dat zo is, op welk uur van de dag deze worden bijgewerkt. Zie Instellingen van het sluitsysteem bewerken.

Wanneer gebruikt wordt gemaakt van automatische software- en firmware-updates, worden het besturingssysteem op de Net Bridge en de firmware op de busapparaten automatisch gedownload via internet. De update geschiedt in twee fasen:

 1. Eerst worden het besturingssysteem en de firmware op de Net Bridge bijgewerkt.

  Net Bridge controleert of er software-updates op de server staan, na het opstarten en met een interval van zeven dagen.

  Als er een software-update wordt gevonden, downloadt Net Bridge de update onmiddellijk. De software-installatie geschiedt echter automatisch volgens de instellingen van het vergrendelingssysteem, binnen drie uur na de ingestelde Updatetijd.

 2. Vervolgens wordt de firmware op de busapparaten bijgewerkt.

De update van het besturingssysteem op de Net Bridge wordt als volgt aangeduid:

 • SERVER CONN knippert oranje wanneer de software wordt gedownload van de server. Dit kan enkele minuten in beslag nemen.

 • De SYSTEM STATUS-, SERVER CONN- en USB-lampjes knipperen tegelijkertijd oranje wanneer de software-update op de Net Bridge wordt uitgevoerd.

  Let op!:

  Schakel Net Bridge niet uit terwijl de software-update wordt uitgevoerd. Als u het updateproces onderbreekt, kan het besturingssysteem niet opnieuw opstarten, en kan de Net Bridge niet worden hersteld op de site.

  Let op!:

  Gedurende het updateproces, worden Net Bridge en de busapparaten meerdere keren opnieuw opgestart.

  Mogelijke actieve agendabesturingen worden tijdelijk beëindigd tijdens het herstarten.

Het updateproces voor het besturingssysteem is voltooid wanneer de Net Bridge opnieuw wordt opgestart en de FUNC, SYSTEM STATUS, RS-485 STATUS en SERVER CONN LED-lampjes onafgebroken groen branden.

Als busapparaten op de bus een firmware-update ondergaan, is er sprake van het volgende:

 • Op de Net Bridge knipperen de FUNC en RS-485 STATUS ledlampjes oranje. Het firmware-updateproces wordt beëindigd wanneer de FUNC-, SYSTEM STATUS-, RS-485 STATUS- en SERVER CONN-leds op de Net Bridge onafgebroken groen branden.
 • Op de hotspot voor sleutelprogrammering branden alle drie ledlampjes groen of branden alle drie ledlampjes één voor één groen van boven naar beneden.
 • Op de deurmodule branden de DEVICE, BRIDGE en SERVER ledlampjes één voor één groen van boven naar beneden.
Let op!:

Schakel Net Bridge of een busapparaat niet uit terwijl de firmware-update wordt uitgevoerd. Als u het updateproces onderbreekt, kan het busapparaat niet opnieuw opstarten, en kan het niet worden hersteld op de site.