Instellingen van het sluitsysteem bewerken

In deze sectie wordt beschreven hoe u de instellingen van het sluitsysteem bewerkt in iLOQ Manager 5-serie.

Ga als volgt verder.

 1. Selecteer Beheer > Sluitsysteem informatie bewerken.

 2. Selecteer Instellingen in het Weergaven-gebied.
 3. Het scherm met systeeminstellingen wordt geopend. De instellingen zijn:
  • Overhandigde sleutel kan worden gekoppeld aan een andere persoon zonder de sleutel te hoeven retourneren — Als deze instelling in gebruik is, kunt u een overhandigde K5- of K55-sleutel loskoppelen van een persoon of opnieuw koppelen aan een andere persoon zonder de sleutel eerst te retourneren. Deze functie is nuttig als de sleutel van eigenaar wisselt zonder dat de sleutel wordt geretourneerd aan de beheerder. Aan een telefoonsleutel moet altijd een persoon worden gekoppeld.

   Opmerking:

   Als u een overhandigde sleutel koppelt aan een andere persoon zonder de sleutel eerst te retourneren, dient u aandacht te besteden aan de audittrails op cilinders waarop geen RTC is geïnstalleerd. Deze audittrails zullen weergeven dat de sleuteleigenaar de persoon is aan wie de sleutel was gekoppeld op het audittrailkeuzemoment, aangezien een klokloze cilinder niet weet wanneer de persoon is gewijzigd. Als de sleutel wordt geretourneerd voordat deze wordt overhandigd aan een nieuwe persoon, zullen zelfs de klokloze cilinders weten welke gebruiker gebruik heeft gemaakt van de cilinder. Het wordt daarom aanbevolen om de sleutel te retourneren voordat de sleutel wordt overhandigd aan een nieuwe persoon.

  • Perceelfunctionaliteit actief — Als gebruik wordt gemaakt van deze instelling, zijn percelen ingeschakeld. Voor meer informatie raadpleegt u Percelen.

  • Codetoegangsgroepen in gebruik — Als deze instelling wordt gebruikt, worden codetoegangsgroepen ingeschakeld. Voor meer informatie raadpleegt u Kalendergestuurde deuren.

  • Sleutel PIN-codes in gebruik — Als deze instelling wordt gebruikt, worden sleutel PIN-codes ingeschakeld. Voor meer informatie raadpleegt u Kalendergestuurde deuren.
  • Sleuteltagfunctie beschikbaar — De sleutels kunnen RFID-tags bevatten. Als dit het geval is, kunnen de RFID-gegevens als volgt worden beheerd:

   • Niet in gebruik — De sleutels bevatten geen RFID-tags.
   • Veld vergrendeld — De sleutels met RFID-tags worden geleverd door iLOQ, en de tags bevatten unieke ID's. De unieke ID wordt automatisch overgedragen aan de software wanneer de sleutel wordt geprogrammeerd. U kunt de ID niet handmatig bewerken.
   • Veld bewerkbaar — De sleutels worden geleverd door iLOQ. De sleutels worden uitgerust met RFID-tags door de klant, en de tags bevatten identifiers. De gebruiker moet de tag-identifier handmatig typen tijdens het programmeren van de sleutel. De gebruiker kan de identifier later bewerken.
  • Standaard toegangsrechten — U kunt de standaard toegangsrechten van het systeem in dit keuzemenu selecteren. Standaard toegangsrechten worden automatisch toegevoegd aan nieuwe cilinders.

  • Update op afstand van Net Bridge-firmware in gebruik — Als deze instelling wordt gebruikt, werkt Net Bridge de software en firmware van zichzelf en op de busapparaten bij.

  • Update time — U kunt de begintijd definiëren voor de installatieperiode van de software en firmware. De toegestane installatieperiode bedraagt drie uur.

  • Uitgestelde Hot Spot sleutel update in gebruik — Als deze instelling in gebruik is, kunt u wijzigingen van toegangsrechten voor sleutels definiëren voor de toekomst. Deze wijzigingen zijn pas op de gedefinieerde datum beschikbaar op de hotspot voor sleutelprogrammering.

  • Aankondigingsfrequentie van Key Fob via BluetoothAankondigingsfrequentie van Key Fob via Bluetooth bepaalt hoe vaak de Key Fob zich standaard aankondigt bij de FobApp. Hoe hoger de aankondigingsfrequentie, hoe meer batterijvermogen de Key Fob verbruikt. Aan de andere kant: hoe lager de aankondigingsfrequentie, hoe trager de Key Fob door de FobApp wordt gevonden.

   Opmerking:

   Deze instelling kan worden gewijzigd voor individuele Key Fobs in de programmeerfase van de Key Fob.

  • Vervaltijd van Key Fob — Als deze instelling in gebruik is, stelt het systeem een standaard vervalinterval voor nieuwe Key Fobs voor.

  • API-toegangsrechten in gebruik — Als deze instelling in gebruik is, kunnen toegangsrechten worden beheerd via een API. Er zijn twee typen toegangsrechten:

   • Standaard toegangsrechten. Deze toegangsrechten zijn gecodeerd met de programmeersleutel. Via een API kunt u standaard toegangsrechten toevoegen aan of verwijderen uit een sleutel of cilinder. Voor de programmering is echter de aanwezigheid van een fysieke programmeersleutel vereist, omdat de sleutels of cilinders in de status In planning blijven staan als ze worden bewerkt via de API.

    Het wordt aanbevolen om standaardtoegangsrechten te gebruiken voor toegangsrechten waarmee een groot aantal cilinders wordt geopend, en/of wanneer er geen API wordt gebruikt om de toegangsrechten te beheren.

    Standaard toegangsrechten bieden een hoger beveiligingsniveau: de gebruiker heeft een gebruikers-ID, wachtwoord en de programmeersleutel nodig om sleutels en cilinders te programmeren.

   • API-toegangsrechten. Deze toegangsrechten zijn gecodeerd met de database. Voor het programmeren van API-toegangsrechten naar/van een geïmplementeerde sleutel of cilinder is de aanwezigheid van een fysieke programmeersleutel niet vereist.

    Het wordt aanbevolen om API-toegangsrechten te gebruiken voor toegangsrechten waarmee slechts een beperkt aantal cilinders wordt geopend, en niet voor bijvoorbeeld het hoofdtoegangsrecht waarmee alle cilinders in het systeem kunnen worden geopend.

    Met API-toegangsrechten kunnen geïmplementeerde sleutels en cilinders worden geprogrammeerd met alleen een gebruikers-id en wachtwoord, zonder de programmeersleutel.

  • Standaardtaal van de persoon — Definieer de standaardtaal voor personen die worden toegevoegd aan iLOQ Manager 5-serie.

   De S50-registratieberichten worden in deze taal naar de personen gestuurd.

  • Openbare API in gebruik — Als deze instelling in gebruik is, is de openbare iLOQ-API in gebruik.

   Deze instelling kan niet worden gewijzigd via de iLOQ Manager 5-serie.

 4. Selecteer Opslaan en sluiten.